Aktualności

Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania

2020.08.26 14:10 , aktualizacja: 2020.08.26 14:52

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • Pięcioro członków zarządu województwa pozuje do wspólnego zdjęcia, patrząc w obiektyw trzymają razem przed soba splecione praw dłonie. Zarząd Województwa...
 • Na fotelu przy stole, wpatrzony w ekran laptopa, siedzi Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.. Adam Struzik, Marszałek...
 • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona przewodniczącego Ludwika Rakowskiego, w pełnym planie. Obrady prowadził Ludwik...
 • Pięć osób siedzi po obu stronach długiego stołu w sali konferencyjnej, przed nimi laptopy i rozłozone dokumenty. Obrady Sejmiku Wojewódzwa...
 • Na fotelu przy stole, wpatrzony w ekran laptopa, siedzi Rafał Rajkowski, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Wicemarszałek Rafał...
 • Na fotelu przy stole, wpatrzony w ekran laptopa, siedzi Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Wicemarszałek Wiesław...
 • Pięć osób siedzi po obu stronach długiego stołu w sali konferencyjnej, przed nimi laptopy i rozłozone dokumenty. Członkowie zarządu podczas...
 • Przy stole na fotelu przed laptopem siedzi w maseczce ochronnej przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska Krzysztof Strzałkowski. Przewodniczący klubu...
 • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona radnej Katarzyny Anny Bornowskiej, w pełnym planie. Radna Katarzyna Anna...
 • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona radnego Michała Prószyńskiego, w pełnym planie. W imieniu klubu radnych...
 • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona radnego Konrada Wojnarowskiego, w pełnym planie. Radny Konrad Wojnarowski,...
 • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Twarz i ramiona radnego Michała Górasa, w pełnym planie. Radny Michał Tadeusz Góras,...
 • Przy biurku na fotelu przed laptopem i komputerem siedzi wiceprzewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska Bartosz Wiśniakowski. Wiceprzewodniczący klubu...
 • Radny Krzysztof Skolimowski siedzi na fotelu przy stole przed ekranem komputera. Radny Krzysztof...
 • Na fotelu przy stole, wpatrzony w ekran laptopa, siedzi radny Paweł Jerzy Obermeyer. Radny Paweł Jerzy...
 • Radny Piotr Kandyba siedzi za stołem przed tabletem trzymając w ręku plik dokumentów. Radny Piotr Kandyba,...
 • Na fotelu przy stole, wpatrzony w ekran laptopa, siedzi Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego. Marek Miesztalski, Skarbnik...
 • Tekstowa infografika pokazująca liczbowo dochody budżetowe Mazowsza w 2019 r. Dochody w budżecie...
 • Tekstowa infografika pokazująca liczbowo nakłady inwestycyjne budżetu Mazowsza w 2019 r. Samorząd Województwa...
 • Tekstowa infografika pokazująca liczbowo wydatki budżetowe Mazowsza w 2019 r. Wydatki w budżecie...
 • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Wyświetlone na ekranie wyniki imiennego głosowania radnych w sprawie wotum zaufania, z podaniem nazwisk i imion. Wyniki głosowania imiennego...
 • Stopklatka z relacji internetowej z realizowanej w trybie zdalnym sesji sejmiku. Wyświetlone na ekranie wyniki imiennego głosowania radnych w sprawie absolutorium, z podaniem nazwisk i imion. Wyniki głosowania imiennego...

Dziś radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2019. – W imieniu swoim i całego zarządu dziękuję Państwu za zaufanie. Ubiegły rok to jeden z największych w historii Mazowsza budżetów. Ponad 1 mld zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Kontynuowaliśmy dotychczasowe i uruchomiliśmy nowe programy wsparcia dla samorządów lokalnych. Jednym słowem to był bardzo dobry rok – podsumował decyzję marszałek Adam Struzik.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uzyskał absolutorium za 2019 rok głosami radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie zakończyło się wynikiem 26 do 23.

Podczas dyskusji nad udzieleniem absolutorium, marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę na kilka ważnych kwestii. Mazowsze przeznacza coraz więcej środków na inwestycje i wsparcie samorządów lokalnych. Region odnotował także wzrost dochodów, a dzięki stabilnej sytuacji finansowej i racjonalnym wydatkom zmniejsza się jego zadłużenie.

 

W 2019 r. znacznie wzrosły dochody województwa zarówno z podatku PIT, jak i CIT. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2019 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Stabilną perspektywę Mazowsza potwierdziła również agencja ratingowa FITCH.

 

– Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i dobremu planowaniu udało nam się zrealizować wiele istotnych dla mieszkańców inwestycji. Wymienić można chociażby modernizację oddziału pediatrycznego w szpitalu dziecięcym na Niekłańskiej w Warszawie czy zakup 27 karetek dla wojewódzkich stacji pogotowia. W 2019 r. rozpoczęliśmy także prace nad utworzeniem samodzielnej instytucji kultury – Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Niewątpliwie największym sukcesem ubiegłego roku jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdzający, że finansowanie systemu ochrony zdrowia jest zadaniem rządowym – podsumował marszałek.

 

Jak dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk 2019 r. był bardzo dobry pod względem wykorzystywania środków unijnych.

– Mazowsze zaangażowało już ponad 91 proc. środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Podpisaliśmy już 3300 umów, na mocy których beneficjenci otrzymali już ponad 4,1 mld zł z UE. Największe realizowane projekty to m.in. budowa obwodnicy Gąbina, północno-zachodniej trasy Płocka, węzła komunikacyjnego w Ciechanowie, rozbudowa drogi wojewódzkiej relacji Grodzisk Mazowiecki–Radziejowice czy rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Co roku największe środki władze Mazowsza przeznaczyły na inwestycje drogowe.

– W ubiegłym roku. na modernizacje istniejących i budowy nowych odcinków dróg przeznaczyliśmy ok. 590 mln zł. Bardzo duże wsparcie przeznaczyliśmy również na rozbudowę infrastruktury sportowej, remonty strażnic OSP, modernizacje i wyposażenie pracowni językowych czy renowacje zabytków. W sumie na programy wsparcia w 2019 r. przeznaczyliśmy ponad 110 mln zł – dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Jak zauważa przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Grzegorz Strzałkowski:  

– Dzisiejsze głosowanie jest kluczowe i ma tak naprawdę dwa wymiary. Z jednej strony chodzi oczywiście o wykonie budżetu za 2019 r., w ramach którego ponad 1 mld zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze, a z drugiej jest swoistym plebiscytem czy jesteśmy za samorządnością, za integralnością Mazowsza czy przeciwko. Koalicja Obywatelska wspiera zarząd w zakresie absolutorium.

 

Dochody w górę

W 2019 r. dochody województwa wyniosły 3,3 mld zł, z czego 390 mln zł stanowiły dochody z tytułu PIT, a 2,3 mld zł – CIT. Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 91,9 mln zł. Co ważne, o blisko 200 mln zł zmniejszyła się kwota długu z 1 mld zł (31 grudnia 2018 r.) do 801 mln zł (31 grudnia 2019 r.).

Jak podsumowuje radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba:

Zeszłoroczny rok był mocno inwestycyjny i udało się go zamknąć nadwyżką budżetową. Co warto podkreślić, znaczącą część środków musieliśmy oddać na „janosikowe”, które wyniosło ponad 500 mln zł. Gdyby tak duże pieniądze zostały w naszym budżecie, udałoby się zrealizować jeszcze więcej inwestycji służących mieszkańcom Mazowsza.

 

Silny budżet

W 2019 r. wydatki województwa wyniosły 3,2 mld zł. Największa pula środków – ponad 1,2 mln zł stanowiły wydatki na transport. Kolejne pozycje to janosikowe – 509 mln zł, ochrona zdrowia – 366 mln zł i kultura – 316 mln zł.

– Stabilna sytuacja regionu pozwoliła na zrealizowanie wielu ważnych inwestycji w mazowieckich szpitalach. Ultranowoczesny robot chirurgiczny w Siedlcach, nowe karetki dla stacji pogotowia to tylko niektóre przedsięwzięcia. Jesteśmy również w trakcie budowy największego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Obiekt powstaje przy ul. Koszykowej w Warszawie – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Nowo powstające centrum będzie skupiało całą dotychczasową działalność Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii zlokalizowaną w różnych miejscach stolicy – dodaje członek zarządu. 

 

Coraz więcej na inwestycje

W 2019 r. samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 1 mld zł na inwestycje.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak:

 Jest to suma, która daje możliwości rozwojowe Mazowsza. Należy pamiętać o inwestycjach w służbę zdrowia i infrastrukturę drogową. To jest ogromne wsparcie dla lokalnych samorządów, ale przede wszystkim mieszkańców Mazowsza.

Największa pula, bo aż 591 mln zł zostało przeznaczonych na modernizację dróg wojewódzkich i transport, ponad 256 mln zł na inwestycje w służbie zdrowia, ponad 78 mln zł – w instytucjach kultury, a 15 mln zł – w edukacji.

 

RPO WM 20142020

W tej perspektywie unijnej (2014-2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. Region jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza zatwierdził do dofinansowania ok. 3600 projektów na ponad 7,3 mld zł, podpisał z beneficjentami 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł. Zrealizowanych zostało już ponad 1 775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

 

Nowe programy wsparcia

– W ubiegłym roku podwoiliśmy kwotę na instrument aktywizacji sołectw. Z 5 mln zł w 2018 r. do ponad 11 w 2019 r. To nasza odpowiedź na głosy płynące od samorządowców i mieszkańców, którzy dostrzegają, że dzięki tym naszym małym grantom mogą zrealizować pomysły i przedsięwzięcia. Przy wsparciu z budżetu województwa zrealizowano blisko 1200 projektów – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Samorząd Mazowsza w 2019 r. kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia. W ubiegłym roku mazowieckie samorządy otrzymały ponad 110 mln zł wsparcia na rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup wozów strażackich i sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych, tworzenie małej architektury, wyposażenie pracowni językowych, ochronę powietrza czy ogródki działkowe.

 

Największe inwestycje realizowane w 2019 r.

Drogi

 

W 2019 r. na inwestycje i remonty drogowe samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 591 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

 

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Grodzisk MazowieckiRadziejowice. Łączna wartość inwestycji to 71,1 mln zł, w tym środki UE: 56,5 mln zł;
 • budowa obwodnicy Gąbina. Łączna wartość inwestycji to 47 mln zł, w tym środki UE: 35 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie. Łączna wartość inwestycji to 25 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka-Ostrów Maz. na odc. 10,7 km od Zamościa do Czerwina wraz z remontem. Łączna wartość inwestycji to 8,9 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Winnica (pow. pułtuski) na odc. 1,3 km. Łączna wartość inwestycji to 6,9 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 631 (pow. legionowski). Łączna wartość inwestycji to 3,9 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • rozbudowa skrzyżowania na rondzie w Gostyninie ul. Legionów Polskich i Kościuszki. Łączna wartość inwestycji to 3,7 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej 740 m. Wrzeszczów (gm. Przytyk). Łączna wartość inwestycji to 2,9 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa.

Zdrowie

W 2019 r. na inwestycje i remonty w służbie zdrowia samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 256 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

 • zakup robota chirurgicznego Da Vinci dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – całkowita wartość inwestycji to 9,8 mln zł, w tym 9,6 mln zł to środki województwa;
 • modernizacja oddziałów szpitalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 18,8 mln zł, w tym 18,1 mln zł stanowią środki województwa;
 • budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim – całkowita wartość inwestycji to 8,59 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • modernizacja oddziału pediatrii w Szpitalu Dziecięcym im. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 14 mln zł, w tym 13,86 mln zł stanowią środki województwa;
 • modernizacja pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
  w Dziekanowie Leśnym
  – całkowita wartość inwestycji to 11,02 mln zł, w tym 11 mln zł to środki województwa;
 • zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ – całkowita wartość inwestycji to 17,06 mln zł, w tym 11,48 mln zł to środki województwa;
 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – całkowita wartość inwestycji to 27,35 mln zł, w tym 27 mln zł to środki województwa;
 • zakup 27 nowych ambulansów dla stacji pogotowia w Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 13,58 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • zakup karetek dla Radomskiego Pogotowia Ratunkowego – całkowita wartość inwestycji to 2,5 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – całkowita wartość inwestycji to 28  mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa.

Kultura

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2019 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 283 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono ponad 78 mln zł. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

 

 • budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – całkowita wartość inwestycji to ponad 8,9 mln zł, w tym 8,74 mln zł to środki województwa;
 • budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji – etap II w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – całkowita wartość inwestycji to 5,7 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych – Muzeum Niepodległości w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to ponad 25,12 mln zł, w tym 11,04 mln zł stanowią środki województwa;
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I – całkowita wartość inwestycji to ponad 13,53 mln zł, w tym 10 mln zł to środki województwa;
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach (Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze) – całkowita wartość inwestycji to 24,8 mln zł, w tym 10,7 mln zł to środki województwa;
 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 29,29 mln zł, całość sfinansowana ze środków województwa;
 • modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – całkowita wartość inwestycji to 6,82 mln zł całość sfinansowana ze środków województwa.

Edukacja

W 2019 r. na inwestycje w placówkach oświatowych samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 15 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na niezbędne remonty i modernizacje. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

 • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku – całkowita wartość inwestycji to 19,7 mln zł;
 • przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością  – całkowita wartość inwestycji to 10,5 mln zł;
 • budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu – całkowita wartość inwestycji to 3,7 mln zł;
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu wraz z robotami towarzyszącymi – całkowita wartość inwestycji to 2,9 mln zł;
 • modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1) – całkowita wartość inwestycji to 1,3 mln zł.

Liczba wyświetleń: 1060

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.