Aktualności

4,6 mln zł z UE na wymianę pieców w regionie siedleckim

2020.08.31 14:35 , aktualizacja: 2020.08.31 15:45

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Mężczyzna i trzy kobiety stoją za stołem w szeregu, męzczyzna prezentuje tablicę informacyjną. Realizacja projektu w...
  • Pięcioro uczestników spotkania stoi w szeregu pozując do zdjęcia, dwoje trzyma tablicę informacyjną. Inwestycja w gminie Stara...
  • Troje uczestników spotkania stoi w szeregu pozując do zdjęcia, jeden trzyma tablicę informacyjną. Od lewej: członek zarządu...
  • Czworo uczestników spotkania za stołem prezydialnym, troje siedzi a jedna z kobiet stoi i mówi do mikrofonu. Występuje członek zarządu...
  • Mężczyzna i dwie kobiety stoją za stołem w szeregu, jedna z kobiet pochylona podpisuje tablicę informacyjną. Umowę podpisali członek...
  • Trzy osoby siedzą za stołem podpisując dokumenty. Umowę w sprawie wymiany...
  • Cztery osoby za stołem prezydialmym, siedzą i podpisują dokumenty. Umowę podpisują w imieniu...

Kolejne gminy z regionu siedleckiego zainwestują w wymianę węglowych źródeł ciepła na urządzenia niskoemisyjne. Do gminy Stara Kornica trafi na ten cel ponad 1,6 mln zł, a gminy Platerów i Mińsk Mazowiecki otrzymają po blisko 1,5 mln zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 4,6 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 2020.

 

Umowy w tej sprawie podpisali, 31 sierpnia, przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci: wójt gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk, skarbnik gminy Stara Kornica Małgorzata Patralska, wójt gminy Platerów Jerzy Garucki, skarbnik gminy Platerów Bożena Bartoszewska, wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski, skarbnik gminy Mińsk Mazowiecki Anna Kosobudzka.

 

Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

– Ochrona środowiska to praca na wielu poziomach. Jej efekty często są widoczne dopiero po latach. Nie wystarczą normy, regulacje prawne – trzeba również w społeczeństwie budować świadomość i odpowiedzialność ekologiczną. Bardzo cieszy mnie, że działania służące zmniejszeniu niskiej emisji możemy obserwować na całym Mazowszu – podkreśliła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków w gminie Stara Kornica

 

Inwestycja dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Starej Kornicy, tj.: szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola samorządowego oraz 2 budynków indywidualnych. W ramach projektu w wymienionych obiektach zamontowane zostaną 2 kotły na biomasę i kocioł olejowy, a także 3 jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE w postaci pomp ciepła. Dodatkowo  budynki użyteczności publicznej przejdą kompleksową termomodernizację energetyczną.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica

Beneficjent: gmina Stara Kornica

Całkowita wartość projektu: 3,32 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,66 mln zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Gmina Platerów stawia na czyste powietrza

 

Przedsięwzięcie obejmie wymianę urządzeń grzewczych w 76 budynkach mieszkalnych, prywatnych na terenie gminy Platerów. W ramach projektu wymienione zostaną istniejące, nieefektywne ekologicznie piece wraz z elementami systemu grzewczego na niskoemisyjne źródła grzewcze. Będzie to 39 kotłów wykorzystujących paliwo gazowe i 37 spalających biomasę.

 

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów

Beneficjent: Gmina Platerów

Całkowita wartość projektu: 2,01 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,5 mln zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w gmina Mińsk Mazowiecki

 

W gminie Mińsk Mazowiecki w budynkach mieszkalnych wymienione zostaną stare węglowe piece na urządzenia niskoemisyjne. Inwestycja dotyczy wymiany 109 kotłów: 49 kotłów na biomasę, 47 kotłowni na gaz ziemny, 10 kotłowni na gaz płynny, 2 kotłowni wyposażonych w kocioł elektryczny i 1 kotłowni opalanej olejem opałowym. Realizacja projektu polega na dostawie, wykonaniu i odbiorze robót w zakresie usunięcia istniejących węglowych pieców oraz na montażu nowoczesnych niskoemisyjnych urządzeń zgodnie z deklaracjami mieszkańców gminy.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 1,87 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,5 mln zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Liczba wyświetleń: 677

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.