Aktualności

XXIV sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego o pogarszającej się sytuacji pandemicznej na Mazowszu

2020.10.30 11:00 , aktualizacja: 2020.11.13 11:03

Autor: Renata Królak (KS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej - twarz przewodniczącego Ludwika Rakowskiego Obrady prowadził Ludwik...
 • Stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej - twarz marszałka Adama Struzika W imieniu Zarządu...
 • Stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej - twarz radnego Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego Radny Krzysztof Grzegorz...
 • Stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej - twarz radnego Krzysztofa Jana Żochowskiego Radny Krzysztof Jan...
 • Stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej - tablica na której wymienione postulaty. Postulaty do Prezesa Rady...

Obrady XXIV sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego 29 października poświęcone były ocenie pogarszającej się sytuacji pandemicznej na Mazowszu. Radni przyjęli Stanowisko w sprawie działań i przedsięwzięć koordynacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa mazowieckiego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

 

W sesji nie wzięli udziału, zaproszeni zgodnie z porządkiem obrad sesji, Wojewoda Mazowiecki i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, nie przybyli też ich przedstawiciele. W związku z tym na wniosek przewodniczącego klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Jakuba Kowalskiego posiedzenie sejmiku zostało odroczone. Obrady sesji zostaną wznowione w czwartek 5 listopada, od godz. 11:00.

 

Obrady sesji

 

Radni dyskutowali o narastającej pandemii, dynamicznym wzroście liczby zakażeń i bardzo trudnej sytuacji szpitali i placówek ochrony zdrowia na Mazowszu. Radni przedstawili propozycje działań zaradczych i ratunkowych oraz przedsięwzięć koordynacyjnych mających na celu powstrzymanie rozwoju epidemii.

Radni potwierdzili wolę współpracy z wojewodą ponad podziałami partyjnymi, wyrażając zgodne przekonanie, że skuteczna walka z pandemią wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych sił i środków oraz bliskiej współpracy i koordynacji przedsięwzięć administracji rządowej i samorządowej.

Radni podkreślili ofiarność i ogromne poświęcenie personelu medycznego w placówkach leczniczych w województwie mazowieckim, przekazali podziękowania i wyrazili wdzięczność w imieniu mieszkańców Mazowsza lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i wszystkim pracownikom służby zdrowia. Wiele głosów wskazywało na potrzebę żelaznego przestrzegania zasad i obostrzeń ograniczających ryzyko zakażenia się koronawirusem. Radni ocenili pozytywnie działania zarządu województwa w zakresie przeciwdziałania epidemii, a także wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej i budżetu Mazowsza na pomoc dla instytucji i firm poszkodowanych przez skutki pandemii. Radni podkreślili konieczność kontynuacji i nasilenia wsparcia mazowieckich przedsiębiorców także w najbliższych tygodniach i miesiącach.

 

Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM Agnieszka Gonczaryk przedstawiła szczegółową informację o sytuacji placówek medycznych podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego, obejmującą m.in. dane dotyczące m.in. ilości wolnych łóżek, dostępności leków i specjalistycznego sprzętu, liczby dostępnych respiratorów i liczby przeszkolonego personelu medycznego do jego obsługi.

 

Dr Jarosław Rosłon, prezes Związku Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Mazowieckiego i dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz Agnieszka Kujawska-Misiąg dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie poinformowali o pogorszającej się sytuacji w kierowanych przez siebie placówkach. Przedstawili występujące problemy i trudne sytuacje, wymagające podjęcia niezbędnych działań. Za krytyczne uznali braki personelu medycznego. Występujące już wcześniej problemy kadrowe zostały pogłębione podczas pandemii przez konieczność izolowania zarażonego personelu medycznego, a także pojawiające się coraz częściej zwolnienia lekarskie. Dyrektorzy mazowieckich szpitali uznają za priorytetowe ochronę personelu medycznego przed zakażeniami. Problemem jest niedostateczna liczba przeprowadzonych testów, co nie pozwala na wyselekcjonowanie i odizolowanie zakażonych wirusem COVID-19, którzy nie wykazują objawów choroby.

 

Dyrektorzy podziękowali zarządowi województwa za wsparcie dla swoich szpitali, zarówno ze środków samorządu województwa jak i Unii Europejskiej. Marszałek Adam Struzik podkreślił, że wydatki na walkę z pandemią są priorytetem dla samorządu województwa i wszelkie możliwe środki są kierowane do szpitali, pomimo trudności finansowych spowodowanych spadkiem dochodów budżetowych. Jednak konieczny jest znaczący wzrost finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i pomoc administracji rządowej.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął następujące działania w walce z COVID-19:

 • zakup respiratorów, aparatów RTG oraz środków ochrony indywidualnej – 10,5 mln zł,
 • uruchomienie projektu z UE – 150 mln zł – I etap oraz 105 mln zł – II etap, w ramach środków RPO WM 2014–2020 do walki z COVID-19 poprzez realizację projektu pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Co-V-2 – 255 mln zł,
 • uruchomienie projektu z UE w ramach środków RPO WM 2014–2020 na projekt pt. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego – 30 mln zł,  
 • przekazanie w formie dotacji środków dla podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym na zakup środków  ochrony indywidualnej, takich jak: przyłbice wielorazowe, fartuchy barierowe, kombinezony ochronne, ochraniacze na buty, maski FFP2, maski chirurgiczne, rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk – 950 tys. zł,
 • przekazanie w formie dotacji (tarcza 4.0 – uruchomienie dodatkowych środków) do kolejnych podmiotów leczniczych – ponad 1,1 mln zł,
 • przeznaczenie w budżecie Województwa Mazowieckiego kwoty 3 mln zł w celu zakupu środków ochrony indywidualnej dla szpitali psychiatrycznych – II fala zachorowań.

 

Stanowisko sejmiku

 

Sejmik przyjął stanowisko w sprawie działań i przedsięwzięć koordynacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa mazowieckiego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Za szczególnie istotne sejmik uznał:

 • zapewnienie płynnego finansowania szpitali,
 • usprawnienie bezpośredniej komunikacji na poziomie wojewoda – samorządy – szpitale, obejmujące m.in. tworzenie nowych łóżek dla pacjentów z COVID-19,
 • utworzenie dodatkowych szpitali, na wzór szpitali jednoimiennych,
 • pilne utworzenie izolatoriów w oparciu o zasoby wojskowe,
 • pilne zapewnienie kontenerów medycznych lub środków finansowych pozwalających szpitalom na ich nabycie,
 • wzmocnienie taboru pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego dedykowanego zakażonym pacjentom,
 • zabezpieczenie w kraju leków dla pacjentów z COVID-19, testów na obecność koronawirusa dla pacjentów i pracowników szpitali oraz szczepionek przeciwko grypie dla personelu medycznego,
 • wydawanie przez wojewodów decyzji (poleceń) kierujących do pracy personel medyczny w uzgodnieniu z podmiotami leczniczymi.

 

Stanowisko sejmiku zostało skierowane do: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 511

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.