Aktualności

Są wyniki Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

2020.11.25 14:35 , aktualizacja: 2020.12.02 22:13

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Tekstowo-ilustracyjna infografika, sylwetka starszej kobiety, radosnie pozdrawiającej wysoko uniesioną ręką z rozpostartymi palcami. W wyniku głosowania w I...
W rzędie za stołem siedzą dwie kobiety, pomiędzy nimi męzczyzna. O wynikach głosowania na...
Kobieta i męzczyzna w maseczkach ochronnych siedzą obok siebie za stołem. Od lewej: z-ca dyrektora...
Na pierwszym planie ekran komutera z twarzą uczestnika konferencji, w głębi siedza dwie kobiety a pomiedzy nimi męzczyzna. W konferencji prasowej w...

38 tys. mieszkańców Mazowsza, którzy wzięli udział w głosowaniu pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zdecydowało o wyborze 63 projektów. – Mazowszanie przygotowali nie tylko ciekawe projekty, ale wykazali się dużą aktywnością podczas głosowania podkreśla marszałek województwa Adam Struzik.

 

Dokładnie 37 880 mieszkańców Mazowsza oddało swój głos w I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Jeden głos na projekt ogólnowojewódzki, a drugi na przedsięwzięcie ponadregionalne. Najwięcej głosów na www.bom.mazovia.pl zanotowano ostatniego dnia głosowania. W skali całego przedsięwzięcia więcej głosów oddały kobiety, bo aż 23 291, co stanowi 61 proc. całej puli. Mazowszanie chętniej głosowali przy użyciu urządzeń mobilnych – ponad 60 proc. poparło projekty przez telefon komórkowy.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik cieszy duża aktywność mieszkańców – 2020 rok nie jest łatwym czasem do inicjowania działań społecznych, aktywizujących czy włączających mieszkańców. Wszyscy jesteśmy mocno skupieni na pandemii, na zdrowiu i bezpieczeństwie. Co widać też w efektach głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Największą popularnością cieszyły się projekty prozdrowotne. Mieszkańcy decydowali się wspierać swoimi głosami zakup karetki czy badania profilaktyczne bardziej niż projekty kulturalne czy nawet infrastrukturalne – dodaje marszałek.

 

Kto najaktywniejszy?

 

Największą frekwencję zanotował podregion warszawski wschodni, z którego zagłosowało ponad 9,1 tys. mieszkańców. Za nim plasują się podregiony warszawski zachodni (blisko 7,4 tys.), ostrołęcki (ponad 3,7 tys.) i Warszawa (ponad 3,6 tys.). Z kolei największą liczbą głosów w puli ogólnowojewódzkiej mogą pochwalić się pomysłodawcy radomskiego projektu dotyczącego zakupu dla szpitala wojewódzkiego dwóch ambulansów. Przedsięwzięcie znalazło poparcie wśród 4084 mieszkańców. Największą popularnością, a co za tym idzie liczbą głosów w puli podregionalej cieszył się projekt budowy tężni solnej przy szpitalu w Rudce (3245 głosów) z podregionu warszawskiego wschodniego. Drugie miejsce z 1859 głosami należy do projektu z podregionu warszawskiego zachodniego polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla powiatu pruszkowskiego. Podium zamyka radomskie przedsięwzięcie dotyczące utworzenia muzealnego miniogrodu botanicznego przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (1548 głosów). 

 

Zwycięskie projekty ogólnowojewódzkie

 

Mazowszanie zdecydowali, że z puli ogólnowojewódzkiej, przy użyciu środków z budżetu województwa mazowieckiego zostanie zrealizowanych 14 projektów. Spośród projektów z tej puli trzy realizowane będą przez stołeczne szpitale. Szpital bródnowski będzie prowadził dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczy poprawy wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków bezpośrednio po urodzeniu. Dzięki oddanym przez mieszkańców głosom placówka zakupi nowoczesny sprzęt, który jest niezbędny w kompleksowej diagnostyce wad serca. Drugi projekt również dotyczy schorzeń kardiologicznych. Dzięki niemy szpital wzbogaci się w wysokospecjalistyczny ultrasonograf z funkcją 3D, który będzie wykorzystywany w diagnostyce wad serca w klinice kardiologii. Kolejny projekt, tym razem realizowany przez szpital międzyleski  dotyczy diagnostyki nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie. Dzięki głosom oddanym przez mieszkańców placówka zakupi niezbędny sprzęt specjalistyczny, który pozwoli diagnostykę chorób o podłożu genetycznym u dzieci i dorosłych.

 

Lista nagrodzonych projektów w puli ogólnowojewódzkiej  

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

57

DOPOSAŻENIE SZPITALA W DWA AMBULANSE TRANSPORTOWE

4084

92

VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza

2961

80

Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków

2561

307

Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

1888

169

Drogi dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego

1840

198

Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach

1534

256

Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie.

1517

261

In-vitro dla Mazowsza

1499

64

CZTERY PORY ROKU- PARK SENSORYCZNY W GOŁOTCZYŹNIE

1241

267

Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego.

1234

112

„STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA

767

152

Drugie życie mazowieckiej deszczówki

654

276

Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych

581

93

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach

515

 

 

3 projekty z podregionu ostrołęckiego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Mieszańcy podregionu ostrołęckiego w swoich wyborach postawili na zdrowie i aktywność fizyczną.

Taką postawę docenia Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom za tak dużą aktywność, w tym niesprzyjającym czasie. I gratuluję świetnego wyboru. Wybraliście Państwo projekty prozdrowotne, a w czasie w którym przyszło nam teraz żyć – jak najbardziej potrzebne. 

 

Największą liczbę głosów w podregionie ostrołęckim zdobył projekt stworzenia przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

 

Swojej radości nie kryje Natalia Skolimowska z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie. – Informacja, o tym, że mój projekt znalazł się na liście projektów z największą liczbą głosów, była bardzo miłym zaskoczeniem. Włożyliśmy bardzo dużo czasu i serca w rozpowszechnienie i rozpropagowanie informacji o naszym projekcie i mieliśmy nadzieję, że otrzymamy szansę na realizację tego pomysłu. Szczęśliwie dla naszego centrum realizacja projektu w budżecie obywatelskim zbiega się z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy budynku szkoły i dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie naszej placówki będzie dopełnieniem inwestycji i pozwoli na promocję centrum nie tylko jako placówki o wysokim poziomie kształcenie, ale również jako nowoczesnej, zadbanej i przyjaznej jednostki samorządu województwa mazowieckiego.

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

165

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

1189

268

Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku.

777

97

Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

738

 

 

9 projektów dla podregionu siedleckiego

Aż 9 projektów, w całości sfinansowanych z budżetu województwa w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zostanie zrealizowanych w podregionie siedleckim. Od karetki dla siedleckiego Meditrasu, przez przewodnik turystyczny, po szkolenia dla kierowców – siedleckie przedsięwzięcia zaskakują różnorodnością pomysłów, na to jak można wykorzystać wsparcie województwa mazowieckiego.

O tym, jak ważny jest udział mieszkańców w tego typu przedsięwzięciach mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Oddaliśmy w ręce mieszkańców Mazowsza 25 mln zł i nie zawiedliśmy się. Chęć działania plus fantastyczne pomysły to recepta na sukces w BOMie. Najwięcej głosów w podregionie siedleckim zdobył projekt zakupu specjalnej karetki dla Meditransu.

 

Opowiada o zwycięskim projekcie pomysłodawca Piotr Ślęczkowski. Karetka bariatryczna to specjalnie przygotowany ambulans do przewozu oraz udzielania pomocy pacjentom z otyłością, z wagą nawet powyżej 300 kg. Taki ambulans ma zmodyfikowaną konstrukcję zabudowy, dzięki czemu w przestrzeni dla pacjenta nie brakuje miejsca, co bardzo ułatwia udzielanie pomocy oraz poprawia komfort pacjenta. W karetce znajduje się również specjalistyczny sprzęt, jak choćby defibrylator z funkcją EKG czy urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

.  

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

189

Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego

427

299

Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce - Skórzec

376

215

Stara Szopa

214

253

Działajmy wspólnie dla zdrowia

214

297

Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu.

187

137

Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy

96

288

Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie

45

305

Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy

40

300

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach

21

 

 

Radom liderem głosowania

8 projektów w ramach puli podregionalnej Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zostanie zrealizowanych  w przyszłym roku w podregionie radomskim. Wśród nich m.in. mini ogród botaniczny, film muzyczny i remont chodnika w Pionkach.

Warto podkreślić, że niekwestionowanym liderem głosowania w puli ogólnowojewódzkiej był projekt radomskiego szpitala wojewódzkiego, zdobywca ponad 4 tys. głosów, co cieszy wicemarszałka Rafała Rajkowskiego. – Mamy to! Dwa nowe ambulanse transportowe trafią do naszego radomskiego szpitala. Teraz, w dobie pandemii covid-19, każdy sprzęt medyczny jest na wagę złota.  A karetki, to potrzeba każdego szpitala – dodaje.

Wśród projektów wybranych do realizacji znalazł się m.in. zakup nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego do pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, spotkania dotyczące profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym oraz warsztaty doskonalenia umiejętności gry na instrumentach dętych dla członków orkiestry i osób zainteresowanych z województwa mazowieckiego oraz koncertu w Jedlińsku.

 

Radości nie kryje również Marek Słupek, pomysłodawca projektu mini-ogrodu botanicznego przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. – Dziękuję za zaufanie i tak liczne poparcie pomysłu. Otoczenie muzeum zyska nowy potencjał i możliwości. Będą tu organizowane cykliczne imprezy, wydarzenia kulturalne czy inne eventy. Jestem przekonany, że z przyjemnością będą tu przychodzić i wciąż z radością wracać mieszkańcy nie tylko Radomia. Dziękuję władzom Mazowsza, dzięki którym po raz pierwszy w historii pojawiła się możliwość, tak celnej obywatelskiej inicjatywy – podkreśla.

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

312

Muzealny mini-ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji.

1548

157

"Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

654

204

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

364

125

MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH

242

309

Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej

237

308

Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy

162

147

"Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego

107

295

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

39

 

 

7 projektów z podregionu płockiego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Blisko 3 tys. głosów oddanych w Budżecie Obywatelskim Mazowsza na projekty w podregionie płockim pozwoli na realizację 7 z nich. Wśród zwycięskich propozycji znalazły się m.in. aktywne przejścia w Staroźrebach, konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu czy modernizacja wejścia głównego do szpitala wojewódzkiego w Płocku.

To są bardzo różne projekty, z wielu dziedzin życia. Każde przedsięwzięcie to odpowiedź na potrzeby bardzo konkretnych grup czy środowisk – podkreśla marszałek Adam Struzik.   

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

33

Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

1142

73

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.

519

45

Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

513

76

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3

423

134

Zrozumieć świat przez doświadczenia

177

25

Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.

96

163

100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki

86

 

 

5 projektów Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w podregionie ciechanowskim

Mieszańcy podregionu ciechanowskiego w swoich wyborach postawili na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Aż 3 z 5 projektów, które otrzymają wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego są związane z bezpieczeństwem pieszych.

 

Wyniki głosowania pozytywnie ocenia wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Gratuluję mieszkańcom podregionu ciechanowskiego wyboru. Bardzo dobre i odpowiedzialne społecznie projekty. Wśród nich mamy m.in. przejścia drogowe w Ciechanowie oraz zatoczki autobusowe w Gładczynie, w powiecie pułtuskim – podkreśla.

 

Najwięcej głosów zdobył projekt Interaktywna Biblioteka, którego celem jest doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej czterech filii w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt elektroniczny, np. tablety i roboty edukacyjne czy magiczną mata i ścianę. Z kolei przy pomocy środków z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie powstanie parkingu na około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W powiecie pułtuskim środki z BOM pomogą w budowie dwóch zatoczek autobusowych wraz z chodnikami w miejscowości Gładczyn. Na poprawę bezpieczeństwa pieszych wpłynie realizacja dwóch ciechanowskich projektów polegających na doświetleniu przejść. Pierwszy realizowany  pod hasłem „Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny” to projekt doświetlenia aż 10 przejść dla pieszych. Z kolei w ramach przedsięwzięcia „Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie” zabezpieczonych zostanie dodatkowo 9 przejść na ciechanowskich ulicach.

 

Rolę budżetów obywatelskich docenia radny województwa Konrad Wojnarowski. – Budżet Obywatelski Mazowsza to z jednej strony uzupełnienie dla budżetów obywatelskich gmin i miast, a z drugiej zupełnie nowa oferta dla miejsc, gdzie takich budżetów po prostu nie ma. Jestem przekonany, że projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców spełnią swoją rolę. BOM wyzwolił kreatywność, a także pokazał, że mieszkańcy województwa interesują się przestrzenią wokół siebie i również chcą i potrafią wybrać takie inwestycje które z ich punktu widzenia będą dobre dla lokalnej społeczności – podkreśla radny.

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

20

Interaktywna biblioteka

583

99

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych

336

56

"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa

274

120

Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

257

6

BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618

173

 

Żyrardów bierze 2 projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 

W podregionie żyrardowskim przy udziale środków z województwa zostaną zrealizowane 2 projekty, w tym jeden to zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia zasilanego z paneli fotowoltaicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na drodze wojewódzkiej nr 728, a drugi to warsztaty z zakresu promowania zasad zdrowego żywienia, odkrywania nowych smaków, nauka oznaczeń produktów wysokiej jakości.

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

60

Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

336

199

Pysznie, zdrowo, kolorowo – warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci.

91

 

 

W stolicy 2 projekty Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

W Warszawie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zostaną zrealizowane dwa projekty. Fundusze z budżetu Mazowsza pomogą w realizacji programu wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w szpitalu bródnowskim.

 

O roli tego przedsięwzięcia mówi Małgorzata Decyk-Kosson. Nasz program ma na celu upowszechnienie i promocję karmienia piersią oraz mlekiem kobiecym pozyskanym z banku mleka kobiecego, wśród wszystkich matek, które urodzą w naszym szpitalu. Edukacją zostaną objęte matki noworodków urodzonych o czasie, ale także tych urodzonych przedwcześnie to znaczy przed 36 tygodniem ciąży. Dzięki środkom pozyskanym w ramach tego projektu zostanie zakupiony specjalistyczny nowoczesny sprzęt, który jest niezbędny do realizacji tego zadania w naszym szpitalu.

 

Drugi projekt realizowany w Warszawie dotyczy nasadzeń 150 drzew, w tym m.in. lip i klonów.

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

82

Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

1310

168

Nasadzenia drzew w Warszawie

1297

 

7 projektów Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w podregionie warszawskim zachodnim

Mieszkańcy podregionu warszawskiego zachodniego byli bardzo aktywni. Ich głosami do realizacji wybrano aż 7 projektów. W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza powstanie m.in. wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego.

 

To taki mały lokalny orlik z zadaszoną wiatą piknikowych węzłem sanitarnym i placem zabaw. Myślę, że realizacja tego projektu ucieszy młodzież, a także rodziców i wszystkich fanów koszykówki czy piłki nożnej, gdyż najbliższej okolicy takich obiektów – podkreśla pomysłodawca Bartosz Brzeziński.

 

Wśród projektów, które zostaną zrealizowane znalazły się również m.in. ścieżki rowerowe w Piasecznie czy doświetlenia przejść dla pieszych w gminach Leszno i Grodzisk Mazowiecki.  

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

231

Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego

1859

85

Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze"

1182

223

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

1033

242

Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego

681

79

Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice

658

211

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

588

294

Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)

584

 

6 projektów z warszawskiego wschodniego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

 

O tym jakie projekty otrzymają wsparcie mówi radna województwa mazowieckiego Anna Katarzyna Brzezińska. W ramach BOM-u będą realizowane projekty, które w pełni spełniają oczekiwania mieszkańców. Wiele projektów związanych jest ze zdrowiem i dotyczy np. zakupów medycznych. Wśród zwycięskich projektów są także takie, które dotyczą budowy ścieżek rowerowych czy parków sensorycznych. Jako radna wojewódzka mogę powiedzieć, że warto było stworzyć taką przestrzeń dla mieszkańców Mazowsza, do realizacji ich własnych pomysłów. Tak, abyśmy mieli wspólne poczucie dobrze wydanych publicznych pieniędzy – podkreśla radna.

 

Dzięki aktywności mieszkańców podregionu warszawskiego wschodniego zrealizowanych zostanie 6 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wśród nich m.in. Mazowiecki Tryptyk Teatralny, czyli projekt zakładający przygotowanie i wystawienie trzech spektakli plenerowych, odnoszących się do historii, teraźniejszości oraz przyszłości zarówno samego miasta jak i całego Mazowsza czy Ekologiczny Ogród Marzeń – przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenu przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, m.in. wykonanie chodników, oczka wodnego, tężni solankowej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż pergoli czy nasadzenie drzew.

 

Drugi najlepszy wynik w głosowaniu w kategorii podregionalnej zdobył projekt szpitala w Rudce.

 

Założeniem projektu jest budowa tężni solnej pełniącej role naturalnego inhalatorium jodowego mającego działanie zarówno lecznicze, jak i profilaktyczne.  Tężnia powstanie w otoczeniu wyjątkowego mikroklimatu  na terenie parku krajobrazowego tuż obok rezerwatu przyrody Rudka Sanatoryjna. Będzie obiektem korzyści prozdrowotnych dla społeczeństwa, a dodatkowo stanowić będzie dopełnienie naturalnych walorów leczniczych tutejszej przestrzeni rekreacyjnej tworzącej jedno z najbardziej urokliwych miejsc na terenie gminy Mrozy i wschodniego Mazowsza – podkreśla pomysłodawczyni projektu Jolanta Morżkowska.

 

 

Nr projektu

Tytuł projektu

Liczba oddanych głosów

214

TĘŻNIA SOLNA W PARKU KRAJOBRAZOWYM W RUDCE

3245

249

Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych

1386

188

Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic

980

166

Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

823

181

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)

729

287

EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ

721

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 24 listopada br. przyjął uchwałę 1788/187/20 w sprawie wyników głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2020 r.
W załącznikach do uchwały znalazły się Listy rankingowe obejmujące liczbę głosów oddanych na projekty w poszczególnych pulach oraz Listy projektów wybranych do realizacji w ramach poszczególnych pul.

 

Szczegóły dotyczące głosowania i wszystkich zwycięskich projektów można znaleźć na stronie –  www.bom.mazovia.pl   

 

Liczba wyświetleń: 846

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.