Aktualności

Komisja COTER Europejskiego Komitetu Regionów

2020.11.27 09:00 , aktualizacja: 2020.12.09 09:41

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • W listopadowym posiedzeniu...
  • (fot. FB Adam Struzik).
  • (fot. FB Adam Struzik).

26 listopada 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. W obradach wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Polityka transportowa

 

Jednym z punktów programu była wymiana poglądów z zastępcą dyrektora generalnego Matthew Baldwinem (DG MOVE) na temat bieżących i przyszłych działań w dziedzinie polityki transportowej. Mówił on m.in. o programie prac KE na 2021 r., które w odniesieniu do zrównoważonego transportu będą koncentrować się na produkcji i wprowadzaniu zrównoważonych alternatywnych paliw transportowych (w tym na instalacji publicznych punktów ładowania i tankowania paliwa) oraz na wprowadzeniu interoperacyjnych inteligentnych systemów transportowych (ITS).

 

W odpowiedzi na wystąpienie przedstawiciela DG MOVE, głos zabrał marszałek Adam Struzik, który z ramienia Komisji COTER jest sprawozdawcą opinii „Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych”.

 

Najważniejsze na obecną chwilę i najbliższą przyszłość zagadnienia w dziedzinie miejskiej polityki transportowej to przede wszystkim instrumenty pilnej reakcji na potrzeby wynikające z ograniczeń społeczno-gospodarczych w wyniku pandemii Covid-19 oraz ograniczanie jej skutków. Zjawisko to nadaje w ostatnim czasie główny ton troskom obywateli regionów Unii Europejskiej oraz istotnie zmienia optykę i hierarchię podejmowanych działań. - podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Sprawozdawca przedstawił najważniejsze instrumenty pilnej reakcji:

  • Ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu, w celu sprzyjania dekarbonizacji mobilności. Niwelowania negatywnych czynników wpływających na jakość życia i zdrowie mieszkańców, tj. zanieczyszczenie powietrza, zatory drogowe, hałas, wypadki czy nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni.
  • Zapewnienia wysokiej jakości życia w miastach oraz uczynienia ich bardziej dostępnymi czystymi i konkurencyjnymi, ograniczenie udziału emisji gazów cieplarnianych, co pozwoli uczynić transport  zgodny z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju.
  • Ograniczania problemu rozpraszania funkcji miejskich w postaci suburbanizacji i eksurbanizacji – ochrona przed degradacją przestrzeni i zmniejszeniem rolniczych, zielonych i otwartych przestrzeni, lecz również wzrostem kosztów zewnętrznych osadnictwa i wynikających z niego podróży, ponoszonych przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego.

Popieram włączenie mobilności miejskiej jako nowego podejścia do ,,aktywnej pomocniczości”, zgodnie z propozycją grupy zadaniowej ds. pomocniczości. Przedstawienie Komitetowi Regionów na sesji grudniowej opinii określającej wyzwania przed jakimi stoi sektor transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych niech stanie się elementem ciągłego dialogu pomiędzy wszystkimi szczeblami władzy. Planowanie transportu musi zostać odpowiednio połączone ze szczeblem europejskim i krajowym, szczególnie w świetle Europejskiego Zielonego Ładu oraz Planu odbudowy dla Europy i Krajowych Planów Odbudowy – podsumował Marszałek Struzik.

 

Doświadczenia i wnioski z kryzysu COVID-19

 

Wymieniono się także poglądami z Joke Schauvliege (BE/EPL), sprawozdawczynią Komisji NAT w sprawie opinii perspektywicznej w sprawie: „Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu COVID-19”. Dyskutowano o wnioskach z kryzysu, oczekiwaniach dotyczących zmian w strukturze polityki spójności (2021-2027) i w strukturze zarządzania. Uczestnicy spotkania dzielili się spostrzeżeniami nt. wyzwań dla rozwoju terytorialnego związanych z kryzysem (różnice między obszarami miejskimi a wiejskimi).

 

Transgraniczne usługi publiczne

 

Członkowie Komisji przyjęli opinię, zgodnie z którą uznają, że dla pomyślnego, skutecznego i powszechniejszego świadczenia transgranicznych usług publicznych niezbędne jest zapewnienie trzech narzędzi/warunków: ram prawnych, struktur i finansowania. Mając na uwadze europejski charakter takich usług, UE powinna odegrać czynną, wiodącą rolę w zapewnianiu takich narzędzi/warunków. Zgodnie z zasadą partnerstwa niezbędna jest współpraca władz na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Podczas posiedzenia COTER zakomunikowana została także możliwość organizowania inicjatyw w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021, ogłoszonego przez Komisję Europejską.

Liczba wyświetleń: 135

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.