Aktualności

Ponad 72,6 mln zł z Unii Europejskiej dla mazowieckich jednostek naukowych

2020.12.29 12:40 , aktualizacja: 2021.01.08 08:56

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Trzech panów w garniturach i maseczkach ochronnych stoi w rzędzie i trzyma tablicę z info o dofinansowaniu projektu nr 1. Symboliczny czek na...
 • Trzech panów w garniturach i maseczkach ochronnych stoi w rzędzie i trzyma tablicę z info o dofinansowaniu projektu nr 2. Symboliczny czek na...
 • Trzech panów w garniturach i maseczkach ochronnych stoi w rzędzie i trzyma tablicę z info o dofinansowaniu projektu nr 3. Symboliczny czek na...
 • Trzech panów w garniturach i maseczkach ochronnych stoi w rzędzie i trzyma tablicę z info o dofinansowaniu projektu nr 4. Symboliczny czek na...
 • Dwóch panów w garniturach i maseczkach ochronnych za stołem, podpisują dokumenty. W imieniu samorządu...
 • Męzzczyzzna w garniturze, okularach i maseczce ochronnej z mikrofonem siedzi za stołem, za nim banner z logotypami samorządu Mazowsza.. Występuje marszałek Adam...
 • Męzzczyzzna w garniturze i maseczce ochronnej z mikrofonem siedzi za stołem, za nim flagi Polski, UE i Mazowsza. Występuje wicemarszałek...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Tablica informacyjna o projekcie nr 1. (fot. UMWM).
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Tablica informacyjna o projekcie nr 2. (fot. UMWM).
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Tablica informacyjna o projekcie nr 3. (fot. UMWM).
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Tablica informacyjna o projekcie nr 4. (fot. UMWM).

Prowadzenie badań bezpieczeństwa transportu szynowego, budowa nowoczesnego Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych, rozbudowa infrastruktury badawczej Politechniki Warszawskiej oraz doposażenie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego to nowatorskie projekty, które niebawem będą realizowane na Mazowszu.

 

Całkowita wartość 4 projektów wyniesie ponad 112 mln zł, a dofinansowanie unijne z RPO WM 2014–2020 to ponad 72,6 mln zł. Umowy w tej sprawie 29 grudnia w Warszawie podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci: rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, dyrektor Instytutu Lotnictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Massel.

 

Z uroczystości podpisania umów prowadzona była transmisja online w mediach społecznościowych.

 

Inwestycje w potencjał rozwoju technologii

Politechnika Warszawska otrzyma blisko 39,8 mln zł z Unii Europejskiej.

Pieniądze przeznaczy na rozbudowę infrastruktury badawczej oraz na stworzenie unikatowego centrum badawczo-rozwojowego z zakresu:

 • technologii materiałowych i sensorycznych,
 • systemów do magazynowania i przetwarzania energii i elektromobilności,
 • systemów lotniczych i autonomicznych,
 • innowacyjnych materiałów.

W ramach Mazowieckiej platformy, naukowcy będą pracować nad rozwojem technologii małych statków powietrznych oraz autonomicznych lotów systemów bezzałogowych poza horyzont. Dodatkowo badane będą współdziałania systemów monitorowania przestrzeni powietrznej. Projekt wpłynie na rozwój technologii związanych z ekologią, magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną systemów bezzałogowych i lekkiego lotnictwa.

Kolejny cel inwestycji to opracowanie nowych materiałów oraz stworzenie warunków do rozwoju, a także sam rozwój innowacyjnych prototypów systemów przetwarzania i magazynowania energii oraz sensorów, a także innowacyjnych zintegrowanych układów łączących wiele różnorodnych sensorów lub sensory z magazynem/źródłem energii w kompaktowym urządzeniu.

Zakupione urządzenia zgromadzone będą w dwóch unikatowych laboratoriach: laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych na kampusie Politechniki w Warszawie, głównie w Gmachu Chemicznym, w już istniejących laboratoriach Politechniki Warszawskiej.

Laboratorium systemów lotniczych i autonomicznych, wymagające infrastruktury w postaci lotniska i hal badawczych, zostanie zlokalizowane w powiecie przasnyskim na lotnisku w miejscowości Sierakowo k. Przasnysza. Wnioskodawca w ramach projektu wybuduje Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy.

 

Badania naukowe prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury laboratoryjnej powstałej dzięki środkom unijnym będą miały korzystny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego m.in. poprzez prace nad energooszczędnymi technologiami produkcji w wielu dziedzinach gospodarki.

 

Tytuł projektu: Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 60,31 mln zł

Kwota dofinansowania: 39,79 mln zł

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

Nowoczesne technologie napędów kosmicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa otrzyma z funduszy europejskich ponad 25,6 mln zł na rozbudowę budynku laboratoryjnego wykorzystywanego przez Zakład Technologii Kosmicznych.

Powstanie nowe Centrum, a w nim takie laboratoria jak: hamownia silników rakietowych, laboratorium podsystemów rakietowych oraz laboratorium satelitarnych napędów korekcyjnych. Wnioskodawca zakupi aparaturę naukowo-badawczą, m.in.: stanowisko próżniowe z oprzyrządowaniem, aparaturę do analizy instrumentalnej, aparaturę do badań termicznych oraz właściwości fizyko-chemicznych materiałów, a także aparaturę do badań powłok wysokotemperaturowych, katalizatorów i komór spalania czy aparaturę do integracji stanowiska do badania satelitarnych silników korekcyjnych.

Realizacja projektu stworzy warunki do prowadzenia prac badawczych np. nad rozwojem silników rakietowych na materiały pędne o obniżonej toksyczności, głównie z nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem. Pozwoli na rozwój rakiet do zastosowań kosmicznych, a także technologii silników hybrydowych z nadtlenkiem wodoru oraz paliwem stałym. Naukowcy będą pracowali nad konstrukcją silnika o zapłonie hipergolicznym z 98 proc. nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem oraz badali preparatykę małosmugowych stałych materiałów pędnych.

Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie służyła do prowadzenia prac B+R dotyczących także deorbitacji satelitów, co pozwoli na ograniczanie skali problemu tzw. śmieci kosmicznych.

 

Tytuł projektu: Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych

Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Całkowita wartość projektu: 39,65 mln zł

Kwota dofinansowania: 25,63 mln zł

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

Centrum Zasobów Mikrobiologicznych

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego otrzyma dofinansowanie z programu regionalnego w wysokości ponad 4,4 mln zł. Zrealizuje projekt dotyczący budowy półtechnicznej linii pilotażowej do badań nad wytwarzaniem preparatów bakteryjnych do zastosowań przemysłowych oraz w rolnictwie. Zakupiona infrastruktura umożliwi dostosowanie wymogów technologicznych, indywidualnie dla każdego rodzaju wytwarzanej biomasy mikroorganizmów.

Instalacja obejmować będzie cały proces produkcji biopreparatów:

 • etap przechowywania drobnoustrojów,
 • namnażania materiału szczepiennego,
 • wieloetapową hodowlę w fermentorach,
 • wydzielanie biomasy,
 • otrzymanie gotowego produktu w postaci liofilizatu lub mikrokapsułkowanego suszonego granulatu.

Linia technologiczna będzie oparta o trzy bioreaktory o pojemności 30, 150 i 1500 l z płaszczem i mieszadłami turbinowymi typu Ruhston, z możliwością kontroli i regulacji temperatury hodowli, pH, tlenu rozpuszczonego DO, stężenia tlenu w gazach odlotowych, nadciśnienia w zbiorniku, z pomiarem gęstości optycznej OD, wyposażone w monowakuometry, wykonane ze stali kwasoodpornej.

Elementem projektu będzie także modernizacja i doposażenie laboratoriów w najnowocześniejszą aparaturę do badań metabolomicznych drobnoustrojów oraz zaplecza Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych w urządzenia do długotrwałego przechowywania drobnoustrojów.

Długoterminowy dostęp do materiału biologicznego, z którego korzystają ośrodki naukowe, umożliwi potwierdzenie wyników pracy i ułatwi prowadzenie badań najwyższej jakości. Budowana Infrastruktura Badawcza będzie wspomagać badania akademickie i przemysłowe wysokojakościowymi usługami oraz sprawdzonym, wiarygodnym oraz legalnym materiałem mikrobiologicznym.

 

Tytuł projektu: SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych

Beneficjent: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Całkowita wartość projektu: 6,8 mln zł

Kwota dofinansowania: 4,44 mln zł

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

Innowacyjne rozwiązania w Instytucie Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa w Warszawie pozyskał z funduszy europejskich ponad 2,7 mln zł na wykonanie projektu dotyczącego zakupu infrastruktury badawczej, niezbędnej do realizacji Agendy Badawczej Instytutu Kolejnictwa.

W ramach projektu wnioskodawca zaplanował badania elementów taboru kolejowego w zakresie badań tribologicznych:

 • opracowanie nowego systemu monitoringu i diagnostyki elementów wyposażenia stanowiska dynamometrycznego;
 • opracowanie systemu programowania stanowiska z możliwością importu plików wsadowych (np. dotyczących wymagań trasy kolejowej, profil itp.);
 • opracowanie systemu rejestracji i obróbki danych pomiarowych z badań;
 • opracowanie systemu sterowania i kontroli stanowiska dynamometrycznego;
 • opracowanie systemu zraszania par ciernych hamulca symulujących zachowanie się tych elementów podczas badań w warunkach mokrych jak i zimowych.

Aby zrealizować cele projektu, Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa zostanie doposażony w aparaturę laboratoryjno-badawczą, urządzenia oraz podzespoły. Dodatkowo zmodernizowane zostanie stanowisko hamulcowe do badań par ciernych hamulca. Projekt wpłynie na rozwój nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie elementów układu hamulcowego taboru. Efektem tych rozwiązań będzie także poprawa bezpieczeństwa podróżujących koleją.

 

Tytuł projektu: Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do laboratorium badań taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

Beneficjent: Instytut Kolejnictwa

Całkowita wartość projektu: 5,24 mln zł

Kwota dofinansowania: 2,76 mln zł

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Liczba wyświetleń: 215

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.