Aktualności

Inwestycje w subregionie siedleckim w 2021 r.

2021.01.11 11:00 , aktualizacja: 2021.01.12 08:52

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • W konferencji...
 • Członek Zarządu Województwa...
 • Marszałek Adam Struzik...
 • Janina Ewa Orzełowska,...
 • Marcin Kulicki, Prezes...

Inwestycje w szpitalach, instytucjach kultury i remonty dróg – tak przedstawiają się główne pozycje planu na 2021 r. dla subregionu siedleckiego. Nie zabraknie również pomocy dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP. Na programy wsparcia samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł.

 

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów.

 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID–19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

 

Niestety, upolitycznienie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odbiło się również na subregionie siedleckim.

 

Wnioskowaliśmy o wsparcie pięciu projektów, w tym modernizację budynku głównego szpitala w Rudce – przypomina marszałek Adam Struzik. To bardzo duże przedsięwzięcie, o wartości 77 mln zł, które zwłaszcza w czasie pandemii jest niezwykle potrzebne. Niestety, projekt nie został wybrany. Nie zgadzamy się z tą decyzją, która podyktowana była politycznymi preferencjami, a nie merytoryką i obiektywną oceną dlatego 28 grudnia, w ramach trzeciej tury naboru, ponownie zawnioskowaliśmy o środki na ten cel.

 

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc w 2021 r. czeka nas wiele inwestycji w placówkach medycznych. Dotyczy to również regionu siedleckiego. – W subregionie siedleckim środki otrzymają szpital wojewódzki w Siedlcach, szpital w Rudce oraz siedlecki Meditrans. Na wsparcie placówek ochrony zdrowia przeznaczymy także kolejne fundusze z Unii Europejskiej. Jeszcze w końcówce zeszłego roku przekazaliśmy do mazowieckich stacji pogotowia 10 nowoczesnych ambulansów, wkrótce nasi partnerzy otrzymają także aparaty RTG – dodaje.

 

Poza zdrowiem, znaczne środki samorząd województwa przeznaczył także na rozbudowę i modernizację dróg, kulturę czy programy wsparcia – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Zabezpieczyliśmy środki na realizację przedsięwzięć w każdej dziedzinie życia. I co mnie osobiście najbardziej cieszy, nie zabraknie również środków na nasze autorskie programy pomocowe. W przyszłym roku na pomoc samorządów lokalnych przeznaczymy aż 131 mln zł. Warto zaznaczyć, że i tutaj wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom samorządom lokalnym w związku z trwającą pandemią, dając możliwość ubiegania się o środki na doposażenie zakładów medycznych – zaznacza. – Rok 2021 z pewnością nie będzie należał do najłatwiejszych – pandemia, zmiany w przepisach na szczeblu państwowym, powracający plan podziału Mazowsza, czy pomysł wyłączenia części Mazowsza z programów regionalnych, nie napawają optymizmem. Do tego dochodzi upolitycznione rozdawanie środków na szczeblu rządowym, które odbija się na całym naszym regionie, dzieląc samorządy na lepsze i gorsze.

 

W 2021 r. planowane dochody Mazowsza wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

 

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie siedleckim

Zdrowie

Samorząd Województwa Mazowieckiego kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jednym z jego partnerów jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, który do tej pory otrzymał już 105 sztuk specjalistycznego sprzętu, 750 sztuk wyposażenia, 302 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 5 000 litrów płynów do dezynfekcji. W placówce przeprowadzane są także prace remontowo-budowlane. Natomiast Meditrans w Siedlcach dzięki unijnemu wsparciu otrzymał 7 sztuk specjalistycznego sprzętu, 76 sztuk wyposażenia, w tym także ambulans typu C i pojazd specjalistycznego przeznaczenia z oddzielną przestrzenią dla kierowcy (personelu) i transportową, 219 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 4 100 litrów płynów do dezynfekcji.

 

Oprócz możliwości kontynuowania projektów rozpoczętych w ubiegłym roku, nasz szpital otrzymał fundusze na dwa duże zadania: modernizację budynku głównego w Rudce oraz rozbudowę budynku poradni specjalistycznych i nadbudowę jej o dodatkowy poziom, co zapewni szpitalowi gotowość do działań przeciw SARS-CoV-2. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jakość świadczonych usług w naszym szpitalu systematycznie poprawia się – zaznacza Marcin Kulicki, Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

 

Planowane przez samorząd województwa inwestycje:

 • modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce;
 • modernizacja pomieszczeń oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach;
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach;
 • adaptacja budynku administracyjno-technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach;
 • rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach;
 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach;
 • modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – Budynek A;
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmująca infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach;
 • wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

 

Na terenie subregionu siedleckiego zrealizowane zostaną także projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji BOM. W parku krajobrazowym przy szpitalu w Rudce powstanie tężnia solna – 495 tys. zł, a Meditrans w Siedlcach otrzyma karetkę pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego – 600 tys. zł oraz karetkę bariatryczną – 750 tys. zł.

 

Drogi

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się m.in.:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa–Węgrów (powiat miński);
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w m. Stok Lacki wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej etap II i III na odc. 4,1 km;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na wybranych odcinkach tj. od km 3+470 do km 6+370 Huta Mińska–Pogorzel, od km 8+680 do km 9+740 Pogorzel–Siennica i od km 11+900 do km 14+100 Siennica–Żaków;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 697 od km 11+880 do km 12+523 przejście przez miejscowość Grębków;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy w 2021 r. środki na kompleksową budowę bazy obwodu drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim. Powstanie budynek administracyjny – magazynowo-garażowy oraz magazyn soli. Wybudowane zostaną drogi wewnętrzne, oświetlenie oraz składowisko na materiały sypkie w systemie "projektuj i buduj". Dodatkowo samorząd Mazowsza przekaże środki na kompleksową budowę bazy obwodu drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach. Tu również powstanie budynek administracyjny, magazynowo-garażowy oraz magazyn soli. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu. Cała inwestycja zostanie przeprowadzona  w systemie „projektuj i buduj”.

 

Na terenie subregionu siedleckiego zrealizowane zostaną także projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji BOM: „Widoczni – bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec” – 260 tys. zł oraz budowa drogi dla rowerów i pieszych – droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego – 700 tys. zł.

 

Kultura

Wsparcie samorządu Mazowsza zostanie przeznaczone na rozbudowę, modernizację i utrzymanie instytucji kultury w subregionie siedleckim. Rozpoczęte zostaną prace nad budową obiektu wystawienniczo-edukacyjnego w Muzeum Treblinka. W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych.

 

Dzięki mieszkańcom regionu, w ramach BOM zrealizowany zostanie projekt „Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy”. Koszt przedsięwzięcia to 973 tys. zł.

 

Programy wsparcia

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 56,4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument wsparcia – celem jest poprawa wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego – 20 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 12 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 – 11 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia – zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 6 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 mln zł;
 • Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim –  703 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 636

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.