Aktualności

Mazowsze w RegHub

2021.01.19 11:55 , aktualizacja: 2021.01.19 12:04
Autor: Piotr Sieradz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Logotyp programu Mazowsze zakwalifikowało...

Mazowsze zakwalifikowało się do sieci regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia – polityki UE (RegHub). To umożliwia regionowi ocenę polityki UE już na etapie przyjmowania poszczególnych rozwiązań i przepisów.

 

Projekt pilotażowy

Od początku 2019 r. województwo mazowieckie jako jeden z dwóch polskich regionów uczestniczyło w pilotażowym projekcie sieci regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia – polityki UE (RegHub), którego organizatorem był Europejski Komitet Regionów. W okresie przejściowym do zakończenia 2020 r. przez dwa lata blisko 30 regionów Unii Europejskiej, reprezentowanych przez punkty kontaktowe, uczestniczyło w konsultacjach i analizach prawodawstwa unijnego. Oceniane było praktyczne zastosowanie przepisów, ich adekwatność i proporcjonalność w stosowaniu we wszystkich państwach członkowskich. Celem programu pilotażowego było zbadanie, czy funkcjonowanie platformy umożliwiającej współpracę – wymianę doświadczeń, sprawdzonych i skutecznych praktyk oraz sygnalizowanie zagrożeń i utrudnień w stosowaniu przepisów unijnych oraz dostosowywaniu do nich przepisów krajowych – dostarczać będzie pozytywnych efektów i informacji dla instytucji unijnych oraz państw członkowskich.

 

Pozytywne efekty działania programu pilotażowego sprawiły, że 9 października 2020 r. Europejski Komitet Regionów podjął decyzję o przejściu projektu do fazy stałej. Decyzja powiązana była z tym, że 11 maja 2020 r. Komisja Europejska postanowiła zwiększyć rolę Europejskiego Komitetu Regionów w swojej nowej platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (element programu REFIT) i uczynić sieć RegHub oficjalną częścią tej platformy. Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (Fit for Future Platform) to grupa ekspertów wysokiego szczebla, pomagająca KE w upraszczaniu obowiązujących przepisów unijnych, zmniejszaniu obciążeń administracyjnych spoczywających na obywatelach i przedsiębiorstwach oraz dbanie o to, by prawodawstwo przetrwało próbę czasu.

 

Reg Hub 2.0

Członkostwo dotychczasowych regionów w programie pilotażowym wygasło wraz z zakończeniem projektu 31 grudnia 2020 r., w związku z czym w celu udziału w projekcie wymagane było przejście procesu aplikacji na nowo. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostały w połowie grudnia 2020 r. W liście do Marszałka Województwa Mazowieckiego Apostolos Tzitzikostas – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów pogratulował wyboru województwa mazowieckiego, jako jednego z 46 regionów Unii Europejskiej do udziału w programie Reg Hub 2.0. Ponowny wybór województwa mazowieckiego jest efektem docenienia dotychczasowego zaangażowania i ciężkiej pracy, która przyczyniła się do rozwoju programu. W trakcie programu pilotażowego województwo, przy współpracy wielu partnerów w tym m.in. wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych czy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, aktywnie uczestniczyło we wszystkich pracach, warsztatach i konsultacjach. Sukces, jakim jest zakwalifikowanie województwa mazowieckiego do programu docelowego, jest również zasługą wielu partnerów publicznych, z którymi konsultowane były poszczególne tematy prac, a bez zaangażowania, doświadczenia i wiedzy których nie możliwy byłby efektywny udział Mazowsza w programie. Władze regionu liczą, że dalsza współpraca w ramach poszczególnych etapów programu z partnerami będzie przebiegała na niezmiennie wysokim poziomie zaangażowania i troski o dobro wspólne mieszkańców Mazowsza.

 

Czym jest Reg Hub 2.0

Sieć regionalnych centrów Europejskiego Komitetu Regionów (RegHub) skupia europejskie miasta i regiony i ocenia wdrażanie polityki UE.

RegHub gromadzi informacje od swych punktów kontaktowych w drodze ukierunkowanych konsultacji, które są tłumaczone na wszystkie języki UE. Dzięki temu zainteresowane podmioty mogą zgłaszać uwagi w języku ojczystym. Następnie punkt kontaktowy zbiera uzyskane informacje w sprawozdaniach z realizacji, które Komitet uwzględnia w różnych ocenach polityki UE. Tym samym sieć wnosi perspektywę lokalną i regionalną do kreowania polityki UE i poszerza swą bazę faktograficzną.

 

Centra regionalne i ich zainteresowane strony mają uprzywilejowaną pozycję jako skarbnica doświadczeń z pierwszej ręki, przydatnych w ocenie polityki UE. Co więcej, centra należą również do podgrupy RegHub w nowej platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości Komisji Europejskiej (F4F) i tym samym mają możliwość wywierania większego i bezpośredniego wpływu na lepsze stanowienie prawa.

 

Cele Reg Hub 2.0

Sieć ma umożliwić większe zaangażowanie podmiotów lokalnych i regionalnych na wczesnym etapie unijnego procesu legislacyjnego, poprzez zapewnienie bezpośredniego punktu kontaktowego na szczeblu regionalnym. Istotne jest również ulepszenie istniejących przepisów UE oraz na poprawie ich stosowania na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez propagowanie partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.

 

Zadania w ramach udziału poszczególnych regionów realizowane są przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne zwane Punktami Kontaktowymi. Punkt Kontaktowy dla województwa mazowieckiego zorganizowany został w strukturze Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 275

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.