Aktualności

Eksperci o rozwoju Mazowsza

2021.01.28 10:15 , aktualizacja: 2021.02.24 11:40

Autor: Michał Banak, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek siedzi przed monitorem laptopa. Przed nim na stole są rozłozone dokumenty Marszałek województwa...
  • Monitor laptopa z wyświetloną prezentacją Eksperci ze Szkoły Głównej...
  • Przed monitorem siedzi dyrektor Wajda. Przed nim na stole widać dokumenty W spotkaniu uczestniczył...

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z zespołem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej, by omówić wyniki fazy badawczej wspólnie prowadzonego projektu oraz poznać rekomendacje dla prowadzenia polityki rozwoju Mazowsza.

 

Badania trwały blisko dwa lata i odbyły się w związku ze wspólnie prowadzonym projektem pn.  „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Projekt ten realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju[1].

 

Kierunki rozwoju Mazowsza

Liczne rekomendacje jak powinno się rozwijać Mazowsze omówili przedstawiciele zespołu projektowego. Dotyczyły one zarówno kwestii wspierania rozwoju obszaru NUTS 2 Warszawskiego stołecznego, jak i Mazowieckiego regionalnego.

Dzięki prowadzonym badaniom stworzono model powiązań poszczególnych miast i obszarów tworzących województwo mazowieckie. Model ten wskazuje jednoznacznie na istnienie silnych powiązań całego obszaru województwa z Warszawą i jej otoczeniem. Pozwala to wyciągnąć wniosek, że tylko obecny kształt województwa mazowieckiego umożliwia optymalne wykorzystanie oddolnie i samorzutnie ukształtowanego systemu powiązań społeczno-gospodarczych, a próby odgórnego narzucenia podziału województwa nie znajdują uzasadnienia merytorycznego.

 

To nie koniec badań. Konsultacje w podregionach

W toku dyskusji nad przedstawionymi rekomendacjami zgodzono się, że większość zaproponowanych przez Zespół projektowy wskazań jest zasadna i zgadza się z celami rozwojowymi, jakie stawia przed sobą województwo. Zaprezentowane rekomendacje będą  uszczegółowione i dostosowane do potrzeb poszczególnych podregionów podczas spotkań konsultacyjnych. Spotkania te to główny element następnej fazy projektu, która umożliwić ma wdrożenie wyników przeprowadzanych badań do dokumentów strategicznych województwa.

 

Uczestnicy spotkania

Ze strony uczestniczących w projekcie uczelni w spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu projektowego pod przewodnictwem prof. SGH dr hab. Mariusza Radło – kierownika Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych SGH. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował marszałek Adam Struzik, radny województwa Konrad Wojnarowski oraz przedstawiciele poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – m.in. dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda – oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Politechnikę Warszawską reprezentowali: dr Katarzyna Modrzejewska i Paweł Huras z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

 

[1] Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzą Województwo Mazowieckie - pełniące funkcję Lidera Projektu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Politechnika Warszawska. Celem projektu jest zbadanie czynników polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju gospodarczego Mazowsza i zaprojektowanie instrumentów wspierających długofalowy rozwój województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 423

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.