Aktualności

Mazowsze wzorcowo wdraża PROW 2014–2020!

2021.02.02 13:20
Autor: Marcin Rzońca (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Plac budowy W Sadownem wybudowano...
Masywny, obłożony kamieniem obiekt Na terenie działania LGD...

W ostatnich dniach Agencja Płatnicza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dokonała częściowego podsumowania wdrażania tych programów. Najlepsze wskaźniki osiągnęło województwo mazowieckie.

 

N+3, mimo trudnego roku – osiągnięte

Zasada N+3 to jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi. W programach operacyjnych ustanowione są minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok. Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat.

 

Z przekazanej marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi przez wiceprezesa ARiMR Tomasza Kuśnierka krótkiej analizy wynika, że w skali kraju realizacja prognoz finansowych w ramach PROW 2014–2020 za 2020 r. wyniosła 93,66 %, a w przypadku Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – 93,19 %. W realizację obu tych programów zaangażowane są samorządy województw. I to właśnie samorządom wojewódzkim i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programów podziękował prezes Tomasz Kuśnierek. Dzięki wykonanej przez nich pracy zasada N+3 w 2020 r. została zrealizowana, mimo utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19.

 

Mazowsze na pierwszym miejscu

Przypomnijmy, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża działania: Scalanie gruntów, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz LEADER, a dostępny limit dla Mazowsza to w zależności od kursu euro około 787 mln zł. Dotychczas w całym okresie programowania złożono ponad 5,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy, podpisano 2,6 tys. umów na kwotę około 700 mln zł, co daje 90% zakontraktowania środków. W 2020 r. do wydatkowania zaplanowano około 96 mln zł, wydatkowano natomiast około 97,2 mln zł (101%).

 

W ramach działań PROW 2014–2020 wdrażanych przez samorządy, Mazowsze zrealizowało najwięcej płatności spośród wszystkich województw.

 

W Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 w ubiegłym roku realizacja zasady N+3 została wykonana na poziomie 99%, wystawiono bowiem i zrealizowano zlecenia płatności na kwotę EFMR około 1 mln zł. 

 

– Bardzo się cieszę, że wysiłek Samorządu Województwa Mazowieckiego, samorządów gminnych i powiatowych i lokalnych grup działania jest doceniany – mówi Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki – PROW od samego początku był pomyślany jako jedno z podstawowych źródeł wsparcia inwestycji na obszarach wiejskich, dzięki niemu powstało tysiące ciekawych i atrakcyjnych miejsc, a warunki życia na mazowieckiej wsi uległy dużej poprawie.  Mazowsze to nadal region bardzo zróżnicowany i każda złotówka jest mu potrzebna, ale tych już wydanych przez samorządy gminne czy powiatowe nikt już nie zabierze. Powstała infrastruktura będzie przez lata służyć mieszkańcom całego regionu – dodaje.

Czołowe wskaźniki i pozycja w swoistym rankingu poziomu wdrożenia obu programów na Mazowszu to zasługa dobrej współpracy pomiędzy władzami województwa, jednostkami samorządu terytorialnego i Lokalnymi Grupami Działania. Dziękujemy!

Liczba wyświetleń: 330

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.