Aktualności

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

2021.02.05 15:00 , aktualizacja: 2021.02.09 14:09

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Marszałek Adam Struzik siedzi za swoim biurkiem i wpatruje się w monitor. Obok leży otwarty laptop. Jednym z panelistów w tej...

Za nami pierwsza w tym roku sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. Wziął w niej udział marszałek Adam Struzik.

 

Pierwszego dnia debatowano m.in. na temat nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 oraz instrumentu UE nowej generacji. Dyskusja odbyła się z udziałem wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Jana Olbrychta.

 

Trzeba się angażować

Uczestnicy podkreślali, że zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych (LRA) jest bardzo istotne przy opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów naprawy i odporności (NRRP). Zwrócono też uwagę na konieczność szybkiej realizacji planów oraz przejrzystość kryteriów i wydatkowanie funduszy. 

 

Członkowie KR omówili z eurodeputowanym, w jaki sposób środki finansowe UE mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego w miastach i regionach. Europoseł Olbrycht w swoich uwagach wstępnych stwierdził, że Brexit i COVID-19 stawiają bezprecedensowe wyzwania. Dodał, że rządy krajowe muszą konsultować się z władzami lokalnymi i regionalnymi w trakcie przygotowywania krajowych planów działania, co zaleca również Komisja Europejska.

 

Trudny czas pandemii

Jednym z panelistów w tej części spotkania był marszałek Adam Struzik, który podkreślił, że opieka zdrowotna powinna zajmować szczególne miejsce w planach naprawczych.

– Pandemia spowodowała duże zmiany w szpitalach publicznych i placówkach prywatnych, a telemedycyna odegrała kluczową rolę. Dlatego potrzebne są dalsze inwestycje w tym zakresie. Działania w obszarze usług e-zdrowia i upowszechnienie nowoczesnych technologii w medycynie stanowić będą nie tylko odpowiedź na ograniczenia wynikające z sytuacji kryzysowych, ale przede wszystkim będą wynikać z dążenia do zapewnienia lepszego dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza na obszarach o słabym dostępie do szerokopasmowego Internetu, jak i na obszarach peryferyjnych.

Marszałek Adam Struzik poruszył także kwestię turystyki i dużych strat, jakie ten sektor poniósł w wyniku pandemii, zwłaszcza firmy przewozowe. W związku z tym europejskie środki z funduszu naprawczego i WRF powinny zostać przeznaczone na wsparcie sektorów, które ucierpiały głównie, w tym regionalnych portów lotniczych, które mają kluczowe znaczenie dla wznowienia turystyki po pandemii.

Debatowano także na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz odbudowy sektora kultury, sektora kreatywnego i nowej europejskiej przestrzeni badawczej.

 

Podczas Sesji Plenarnej zaprezentowane zostały priorytety prezydencji portugalskiej w radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się w styczniu 2021 r. Ponadto głosowano nad opiniami Komisji SEDEC ws. Europejskiego programu na rzecz umiejętności, wspierania zatrudnienia młodych ludzi oraz agroekologii i ósmego unijnego programu działań na rzecz środowiska.

 

Szczepienia przeciwko COVID-19

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyjęli także rezolucję na temat kampanii szczepień przeciwko COVID-19, w której poparli unijną strategię dotyczącą szczepionek jako wyraz solidarności, jedności i skuteczności oraz proces oparty na zasadach równego dostępu wszystkich obywateli UE do szczepionek, ich bezpieczeństwa i przystępności cenowej. Podkreślili, że proces zatwierdzania szczepionek przeciwko COVID-19 i negocjowania dostępu do nich musi być przejrzysty, a bieżące i późniejsze zakupy dawek szczepionek powinny być nadal przedmiotem właściwej koordynacji i komunikacji na szczeblu UE.

Liczba wyświetleń: 128

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.