Aktualności

2 mld z UE i dostęp do programu Polska Wschodnia+! Spotkania w Ciechanowie i Ostrołęce

2021.03.12 15:50 , aktualizacja: 2021.03.17 12:19

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • Grupa osób za stołem konferencyjnym Na Mazowszu zakończyły się...
  • Widok na stół prezydialny i uczestników konferencji Kolejne spotkania odbyły...
  • Kobieta i mężczyzna w maseczkach Członek zarządu Elżbieta...
  • Mężczyzna za stołem w garniturze Radny województwa...
  • Dwie osoby za sstołem, na pierwszym planie flagi UE i Mazowsza Spotkania dotyczące...
  • Marszałek na tle ściany z logo Mazowsza Po latach naszych starań,...
  • Siedzą za stoem w maseczkach Przedstawiciele zarządu...
  • Mężczyzna w maseczce Prezydent Ciechanowa...

W ciągu najbliższych 6 lat beneficjenci z Mazowsza regionalnego będą mieli do wykorzystania aż 1,55 mld euro z UE w ramach programu regionalnego. – Procentuje wywalczony przez nas 3 lata temu podział statystyczny województwa. Oprócz tak dużego wsparcia, po latach naszych starań, samorządy z Mazowsza mogą liczyć na środki z Programu Polska Wschodnia+. To może oznaczać kolejne 400 mln euro z budżetu UE podsumowuje marszałek Adam Struzik.

 

Mazowsze konsultuje Umowę Partnerstwa

Na Mazowszu zakończyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 – dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich. Województwo w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 otrzyma aż 1,69 mld euro. W związku z obowiązującym od początku stycznia 2018 r. podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, o który władze zabiegały od 2011 r., na dwie jednostki NUTS 2, alokacja została również podzielona zgodnie z kategoriami regionów. Mazowiecki regionalny otrzyma – 1 mld 557,5 mln euro, a Warszawski stołeczny, jako jedyny region lepiej rozwinięty w Polsce – 111,5 mln euro. Co bardzo ważne, region Mazowiecki regionalny może liczyć na nawet 85-procentowy poziom dofinansowania projektów. To najwyższe z możliwych wsparcie, na jakie mogą liczyć beneficjenci w tej perspektywie.

 

Podział statystyczny działa!

Na Mazowszu konsultacje Umowy Partnerstwa były prowadzone z udziałem różnych środowisk. Władze Mazowsza do rozmów zaprosiły nie tylko samorządowców, ale też przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni wyższych, NGO czy sektora naukowo-badawczego.

Gdyby nie nasz upór w dążeniu do podziału statystycznego województwa Mazowsze regionalne nie mogłoby liczyć na aż tak duże pieniądze. To nasz ogromny sukces, który otworzy beneficjentom drogę do środków na różnego rodzaju projekty i przedsięwzięcia  – zauważa Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

 – Beneficjenci z całego Mazowsza – również regionu ciechanowskiego, z którego pochodzę – będą mogli sięgać do puli 1,55 mld euro przeznaczonej dla części regionalnej Mazowsza. To szansa na realizację wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji – mówi radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Kwota 1,55 mld euro plasuje województwo mazowieckie na trzecim miejscu w kraju pod względem przyznanych środków z UE. Dla porównania województwo dolnośląskie otrzyma 40 proc. dotychczasowej alokacji.

 

Mazowsze ma uwagi

Uwagi do projektu Umowy Partnerstwa (UP) można było zgłaszać do 22 lutego 2021 r. Władze Mazowsza zgłosiły m.in. niejasności związane z algorytmem podziału środków UE na programy regionalne dla poszczególnych województw.

 

Tę decyzję punktuje Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego.

Do tej pory było tak, że rząd pokazywał przejrzysty algorytm, starał się bronić jego zasadności. A teraz nie dostaliśmy nic. W projekcie Umowy Partnerstwa zawarte zostały tylko tabele finansowe z informacją, kto ile dostał i nic więcej. Widzieliśmy tylko kwoty, ale dlaczego takie, jakie zmienne zostały wzięte pod uwagę? Tę informację dostaliśmy post factum z ministerstwa – dodaje dyrektor.

Podczas inauguracji konsultacji projektu UP znane były jedynie bardzo ogólnikowe informacje o dwóch wskaźnikach – liczbie ludności oraz poziomie zamożności wyrażonym w PKB na mieszkańca.

 

Nie ma zgody na centralizację 25 proc. środków dla regionów

Władze regionu zwrócą również uwagę na rezerwę w wysokości ponad 7 mld euro w alokacji dla programów regionalnych, która zgodnie z Umową Partnerstwa ma być rozdysponowana na późniejszym etapie. Tym zapisom sprzeciwia się członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc:

 – Nie ma naszej zgody na takie brzmienie Umowy Partnerstwa. To kluczowy dla dalszego rozwoju Mazowsza dokument. Wszystkie zapisy w nim muszą być więc jasne i nie budzić niepokoju czy obaw. Nie może być tak, że strona rządowa zostawia niezagospodarowane 25 proc. środków i nikt nie wie na co zostaną one przeznaczone. Podczas ostatniego posiedzenia sejmiku województwa przegłosowaliśmy stanowisko, w którym domagamy się od strony rządowej wyjaśnień.

 

Polska Wschodnia+ dla Mazowsza

Po latach starań, strona rządowa wyraziła zgodę na uwzględnienie Mazowsza regionalnego w programie Polska Wschodnia+. Samorząd województwa zabiegał o to od 11 lat.

Ta decyzja otwiera przed beneficjentami szansę na kolejne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej – zauważa marszałek Adam Struzik:

– Wprawdzie jesteśmy debiutantami w Polsce Wschodniej, inne regiony od lat korzystały z tych funduszy, ale jestem przekonany, że równie skutecznie jak inni, beneficjenci z Mazowsza będą sięgać po wsparcie na projekty z tego programu.

Mazowsze regionalne będzie szóstym regionem korzystającym ze wsparcia w ramach Polski Wschodniej+.

 

Alokacja programu Polska Wschodnia+ to aż 2,5 mld euro, co – przy równym podziale na sześć regionów – daje 418 mln euro na region. Na właśnie takie pieniądze dla województwa liczą władze regionu.

 

Jak mówi Joanna Potocka-Rak, starosta powiatu ciechanowskiego:

– Nowa perspektywa finansowa, to nowe możliwości rozwoju dla samorządów oraz realne perspektywy realizacji wielu niezwykle ważnych społecznie, ekonomicznie czy infrastrukturalnie inwestycji i projektów. To niewątpliwie ogromna szansa dla dalszego rozwoju powiatu ciechanowskiego, na inwestycje do których już się przygotowujemy. Taka struktura finansowa i nowy budżet UE w ramach programu regionalnego oraz z programu Polska Wschodnia+ to wieloletnie starania i ogromny sukces negocjacyjny władz województwa mazowieckiego. W imieniu mieszkańców powiatu, składam serdeczne podziękowania panu marszałkowi województwa Adamowi Struzikowi. Tak realizowana polityka regionalna oparta na dialogu i współpracy, a nie podziałach, daje nam możliwość dalszego rozwoju i tworzenia wspólnoty mazowieckiej – podkreśla starosta.

Na korzyści płynące z włączenia Mazowsza regionalnego do programu Polska Wschodnia+ wskazuje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak:

Te dodatkowe środki to również ogromna szansa dla beneficjentów z regionu ostrołęckiego. Jestem przekonany, że samorządowcy będą sięgać po te pieniądze kierując je na inwestycje, które podniosą komfort i jakość życia mieszkańców – dodaje radny.

 

Warto dodać, że są to środki większe aż o 500 mln euro niż te, które zostały przeznaczone na Polskę Wschodnią w ubiegłej perspektywie.

 

Na co środki z programu Polska Wschodnia+?

Polska Wschodnia+ koncentruje się – podobnie jak w perspektywie 2014-2020 – na rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz istotnych, z punktu widzenia dostępności terytorialnej, inwestycjach w drogi, komunikację miejską i kolej. W programie uwzględniono dwa dodatkowe priorytety – Energia i klimat oraz Kapitał ludzki, turystyka i usługi uzdrowiskowe. Pierwszy z nich to pieniądze na rozwój i modernizację systemu dystrybucji energii, adaptację do zmian klimatu i ochronę przyrody, zrównoważoną mobilność miejską oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym. Druga interwencja skupia się na przeciwdziałaniu degradacji infrastruktury komunalnej i zmiany jej funkcji, wsparciu działań aktywizujących lokalną społeczność, w szczególności w zakresie potencjału kulturalnego, kreatywnego, intelektualnego, a także produktów turystycznych o ponadregionalnym znaczeniu. Ten rodzaj wsparcia będzie szczególnie poszukiwany przez branżę turystyczną, która została dotknięta skutkami pandemii.

 

Wśród głównych grup beneficjentów Polski Wschodniej+ znajdą się samorządy, przedsiębiorcy, operatorzy sieci energetycznych, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Liczba wyświetleń: 412

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.