Aktualności

Pomożemy Chorwatom

2021.03.29 15:20 , aktualizacja: 2021.03.30 10:38

Autor: opr. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • POdzielony na 4 pola ekran lapropada, a nich uczesrtnicy sotkania Spotkanie odbyło się w...
  • Marszałek Adam Struzik Rozmowa dotyczyła pomocy...
  • Zastępca dyreektora Kancelarii Marszałka Aleksandra Hanzle i marszałek Adam Struzik siedzą przy stole Zarząd Województwa...

Marszałek Adam Struzik spotkał się on-line z Ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce Tomislavem Vidoševićem oraz Żupanem Żupanii Sisacko-Moslawińskiej Ivo Žinićem. Rozmowa dotyczyła pomocy Chorwatom zmagającym się ze skutkami trzęsienia ziemi.

 

Dyskusja skupiała się przede wszystkim na zleceniu PCK realizacji zadania publicznego pn. „Usuwanie skutków trzęsienia ziemi w Chorwacji poprzez pomoc osobom poszkodowanym i poprzez wzmocnienie potencjału Chorwackiego Czerwonego Krzyża” oraz przyznania na ten cel dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 mln.zł.

W spotkaniu uczestniczyła również Kierownik Działu Programowego Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Katarzyna Stępińska.

 

Skala tragedii

Trzęsienie ziemi nawiedziło okolice Petrinji (Żupania Sisacko-Moslawińska) 29 grudnia 2020 r. Epicentrum wstrząsu znalazło się 3 km na południowy zachód od miasta Petrinja, w miejscowości Strašnik. Magnituda wstrząsu wynosiła 6,2 w skali Richtera. Najsilniejszy wstrząs poprzedziły trzy duże trzęsienia ziemi, zaś po nim nastąpiła seria kolejnych trzęsień, z których najsilniejsze miało siłę 5,0 w skali Richtera.

 

Wskutek kataklizmu zginęło 7 osób, rannych zostało co najmniej 26 osób. Jak poinformowała Ambasada Republiki Chorwacji w Polsce, najbardziej ucierpiała miejscowość Majske Poljane. Zniszczona została także połowa miasta Petrinja. Do tej pory zgłoszono 35 tys. uszkodzonych domów. Mapa geodezyjna zniszczonego obszaru została zmieniona. Pomiary satelitarne wykazały, że miasta Petrinja i Sisak przesunęły się do 86 cm.

 

Wartość szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi, w kontekście infrastruktury transportowej, elektrycznej i wodnej, jest wstępnie szacowana na aż 470 milionów kun (w przeliczeniu to około 62 mln EUR, czyli 287 mln zł).

 

Pomoc województwa mazowieckiego

Zdając sobie sprawę z ogromu zniszczeń i rozmiaru tragedii, które dotknęły Republikę Chorwacji, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował się wesprzeć poszkodowany region, finansując realizację projektu pomocowego.

Zadanie zostało zlecone Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Na miejscu pomoc będzie udzielana przez Chorwacki Czerwony Krzyż, a za całość zadania wobec administracji publicznej będzie odpowiadał PCK.

 

Na terenach najbardziej poszkodowanych przez trzęsienie ziemi natychmiastowej pomocy humanitarnej wymaga ok. 50 tys. osób. Zakładane w projekcie zadania skupiają się na 2 aspektach: pomocy poszkodowanym poprzez oczyszczenie studni zanieczyszczonych w trakcie trzęsień ziemi oraz dostarczeniu pomocy humanitarnej poprzez zakup pojazdów m.in. do dystrybucji żywności w tym ciepłych posiłków, artykułów gospodarstwa domowego dla najbardziej poszkodowanych.

Dzięki wdrożeniu projektu wsparcie otrzyma około 26 tys. najbardziej poszkodowanych osób pozostających w swoich wioskach i miastach Petrinja i Glina oraz w miejscach tymczasowego zamieszkania. Około 25 tys. osób otrzyma pomoc humanitarną – głównie żywnościową, a około tysiąc osób zostanie wspartych poprzez usługę oczyszczenia ich studni i dostęp do czystej wody.

Dotknięte kataklizmem rejony położone są w górzystym, trudno dostępnym terenie. Zniszczenie infrastruktury, sieci dostaw spowodowało, że mieszkańcy potrzebują dostaw bezpośrednio do ich domów lub do punktów dystrybucji położonych w pobliżu. Jest to ogromna operacja logistyczna. Brak pojazdów znacząco ogranicza wszystkie działania mobilnych zespołów dystrybuujących pomoc humanitarną, dostarczających ciepłe posiłki, udzielających pomocy psychospołecznej oraz pomagających w łączeniu rozproszonych przez żywioł rodzin. Zakup samochodów umożliwi dostarczenie pomocy humanitarnej osobom poszkodowanych. Bez dojazdu do osób potrzebujących wsparcia niewykonalne byłoby udzielenie im pomocy.

Samochód z napędem 4X4, zakupiony ze środków budżetu województwa mazowieckiego, którym poruszać się będzie zespół oczyszczający i naprawiający studnie, umożliwi dotarcie do mieszkańców odludnych terenów górskich, w tym do rejonów, gdzie dróg nie ma. Umożliwi zapewnienie mieszkańcom dostępu do czystej wody.

Ponadto, artykuły żywnościowe i nieżywnościowe będą mogły dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia dzięki zakupowi dla oddziałów terenowych Chorwackiego Czerwonego Krzyża 4 samochodów dostawczych ze środków budżetu Mazowsza.

 

Mazowsze solidarne z Chorwacją

Podczas spotkania on-line marszałek Adam Struzik miał okazję usłyszeć najświeższą relację Żupana Ivo Žinića z postępów w walce ze skutkami katastrofy. Według najnowszych analiz potrzeba 10–20 lat by naprawić wszystkie szkody. Mosty, drogi, szkoły, kościoły i budynki administracji uległy zniszczeniu, a instytucje działają, korzystając z pomieszczeń, np. szkoły, która przetrwała trzęsienie ziemi. Zakres prac do wykonania jest nadal ogromny.

Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce i Żupan Żupanii Sisacko-Moslawińskiej wyrazili wdzięczność PCK za chęć realizacji zadania oraz przekazali podziękowania Województwu Mazowieckiemu, którego pomoc przyczyni się do normalizacji życia poszkodowanych. Padły wzajemne zapewnienia o braterstwie dzięki obecności Polski i Chorwacji w Unii Europejskiej oraz o poczuciu solidarności, łączącym mieszkańców naszych krajów.

Żupan Ivo Žinić przekazał zaproszenie do swojego regionu, a marszałek Adam Struzik życzył Chorwatom, a w szczególności mieszkańcom terenów poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, spokojnych świąt Wielkanocy i wiary w lepsze jutro.

Liczba wyświetleń: 233

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.