Aktualności

Środki od PFRON podzielone

2021.04.21 14:40 , aktualizacja: 2021.04.21 15:51
Autor: Hanna Maliszewska, MCPS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Sylwetki kobiet i mężczyzn na kontrastowym tle, op środku wózek inwalidzki Prawie 17,7 mln zł ze...

Prawie 17,7 mln zł ze środków pochodzących z PFRON ułatwi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie mazowieckim. Radni przyjęli podział tych funduszy. Największa część trafi do zakładów aktywności zawodowej.

Są też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom. Na 2021 r. PFRON przeznaczył samorządowi województwa mazowieckiego blisko 17,7 mln zł na realizację ustawowych zadań.

Utrzymać miejsca pracy

Ponad 8,7 mln zł przeznaczono na działalność zakładów aktywności zawodowej (zaz). Ze względu na przedłużający się stan epidemii, niezbędne są dalsze działania na rzecz utrzymania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a także zachowanie płynności finansowej samych zaz-ów.

– Mamy kolejny rok, w którym rytm pracy narzuca wszystkim epidemia. Dotyczy to również miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami – grupy szczególnie teraz wymagającej wsparcia. Dlatego zwiększyliśmy kwotę dofinansowania dla zakładów aktywności zawodowej o 596 tys. zł. W obecnej sytuacji epidemiologicznej zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale jest ważna społecznie, a także z psychologicznego punktu widzenia – mówi  członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Środki na prace budowlane

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszły cztery z nich. Na podstawie wnioskowanych kwot, ustalono, że na ten cel zabezpieczonych będzie 5,6 mln zł, przy czym część tych środków przeznaczonych jest również na finansowanie trwających już projektów, realizowanych w ramach tzw. umów wieloletnich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Mogą być to przebudowy lub remonty.

Aktywizacja organizacji pozarządowych

Dodatkowo ponad 3,3 mln zł to pula na dofinansowanie działań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

– Duże wsparcie przeznaczone jest na aktywizację zarówno samego środowiska osób niepełnosprawnych, jak i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Zachęcamy, by sięgać po te środki, bo widać efekty naszej dobrej współpracy – wyjaśnia przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba.

Wsparcie może objąć siedem obszarów. Jednym z nich jest organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Może być to również organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć. Dofinansowanie można uzyskać na działania na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

O środki można ubiegać się też przy organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników. Wsparciem objęte mogą być świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Liczba wyświetleń: 213

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.