Aktualności

Mazowsze pomaga – nowe inwestycje w powiecie siedleckim

2021.04.28 13:00 , aktualizacja: 2021.04.28 15:48

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Odnowiony zostanie budynek...
  • - W sumie w subregionie...
  • – Wszystkie projekty, które...
  • Budynek świetlicy w...
  • Zmodernizowana będzie też...
  • W Stoku Lackim i Ujrzanowie...
  • Na terenie gminy Kotuń...
  • Zmodernizowany zostanie...
  • Internat przy zespole szkół...

Dzięki uruchomionemu przez samorząd Mazowsza „Instrumentowi wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na realizację szeregu istotnych dla rozwoju powiatu siedleckiego inwestycji przekazano wsparcie w wysokości ponad 16 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członkowie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

To wyraz naszej mazowieckiej solidarności podkreśla marszałek Adam Struzik.

– Zdajemy sobie sprawę, że czas pandemii nie należy do łatwych. Wiele samorządów lokalnych często nie ma wystarczającej ilości środków w swoich budżetach. Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby również w tym roku zabezpieczyć całkiem sporą kwotę, bo aż 250 mln zł na programy wsparcia. Niestety wiele gmin, miast, podobnie zresztą jak samorząd województwa, nie może liczyć na sprawiedliwy podział środków w ramach programów rządowych, w związku z czym to nasze wsparcie dla wielu jest jedynym źródłem dodatkowych funduszy. My nie patrzymy na sympatie polityczne, wspieramy każdego, kto o to wsparcie zabiega i przedstawia projekty, które służą nie tylko rozwojowi Mazowsza, ale przede wszystkim odpowiadają na potrzeby mieszkańców – podsumował marszałek Adam Struzik.

– Wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności – zauważa Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Nasze wsparcie kierujemy zarówno na budowę dróg gminnych, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo ich użytkowników, jak i modernizację budynku internatu w Siedlcach, budynku urzędu gminy i przychodni w Przesmykach, remont świetlicy wiejskiej w Rzeszotkowie. Ale także, ważne ze względu na środowisko naturalne i poprawę jakości życia mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, czyli rozbudowę stacji uzdatniania wody w Korczewie i budowę nowej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim. Tak szerokie spektrum tych projektów pokazuje, jak różne są potrzeby samorządów lokalnych. Jednocześnie wszystkie te inwestycje przyczyniają się do rozwoju nie tylko poszczególnych gmin, ale i całego Mazowsza – podkreśla.

– W subregionie siedleckim wsparcie samorządu Mazowsza w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego otrzymało 25 inwestycji. W sumie przeznaczyliśmy na nie ponad 60 mln zł z budżetu Mazowsza. Dzisiaj podpisujemy pierwszych siedem umów. Instrument zadań ważnych to jeden z naszych najważniejszych programów wsparcia – zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Środki z budżetu województwa mazowieckiego trafiają bezpośrednio do samorządów lokalnych na najważniejsze, wskazane przez nie inwestycje. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju tych miejscowości i poprawy jakości życia ich mieszkańców – dodaje.

 

Modernizacja internatu przy ZSP nr 4 w Siedlcach

Inwestycja będzie realizowana w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Modernizacja jest konieczna podkreśla Andrzej Sitnik, prezydent miasta Siedlce.

– Dzisiaj podpisujemy umowę na termomodernizację internatu przy ZSP nr 4 w Siedlcach, który powstał w latach siedemdziesiątych i oprócz doraźnych remontów i napraw nie był poddawany modernizacjom. Jest to obiekt energochłonny, z grzejnikami żeliwnymi o niskiej wydajności cieplnej, z przestarzałą instalacją oświetleniową. Cieszę się, że dzięki wsparciu ze strony samorządu Mazowsza uda nam się przeprowadzić modernizację i dzięki temu podnieść komfort użytkowania dla naszych uczniów. Kieruję ogromne podziękowania w stronę władz Mazowsza za to, że dostrzegają nasze lokalne potrzeby – mówi prezydent Andrzej Sitnik.

Internat przy ZSP nr 4, który oprócz funkcji mieszkalnej dla 97 uczniów siedleckich liceów, techników i szkół branżowych pełni też funkcję dydaktyczną. W mieszczących się tu pracowniach kształci się młodzież w zawodzie kucharz. W ramach zadania w budynku m.in. wymieniony zostanie dach oraz instalacje c.o. i elektryczna wraz z oświetleniem. Poza tym ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, a roboty wewnątrz budynku obejmą: tynkowanie, malowanie, wymianę posadzek, drzwi czy remont schodów. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 1,4 mln zł.

 

Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Korczewie

Rozbudowa znajdującej się w Korczewie stacji uzdatniania wody możliwa będzie, dzięki ponad 1,2 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Jak podkreśla wójt gminy Sławomir Wasilczuk inwestycja jest bardzo potrzebna.

– To przestarzały obiekt, o niskiej wydajności, który wymaga modernizacji i unowocześnienia. Tym bardziej, że jest to źródło wody pitnej nie tylko dla wszystkich gospodarstw w naszej gminie. W ramach partnerstwa z gminą Repki korzystają z niej również mieszkańcy miejscowości Czaple Andrelewicze, dla których jest to najbliższe ujęcie. Budowa nowego ujęcia jest konieczna, aby nasi mieszkańcy mieli dostęp do dobrej jakości wody.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja wolnostojącego, parterowego budynku, w którym mieści się obecnie stacja uzdatniania wody. Wymienione zostanie pokrycie dachu, a wszystkie pomieszczenia – przebudowane i rozbudowane. Oprócz tego wybudowany zostanie odstojnik wód płucnych o pojemności do 50 m³ z odpływem, a ujęcie wody przebudowane do wydajności 46 m³/h. Przebudowana zostanie infrastruktura energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Inwestycja obejmie również montaż agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania stacji.

 

Przebudowa dróg w gminie Kotuń

Dzięki ponad 3,2 mln zł z budżetu Mazowsza gmina Kotuń przebuduje cztery odcinki dróg gminnych: ulice Parkową i Słoneczną w Broszkowie, ulicę Sosnową w Kotuniu oraz drogę gminną Albinów-Sosnowe.

 

Inwestycja na ul. Parkowej w Broszkowie obejmie budowę 314 m drogi z kostki brukowej oraz obustronnych poboczy tłoczniowych. Droga kończyć się będzie w zabytkowym parku dworskim placem do zawracania. Dodatkowo ulica zostanie oświetlona latarniami w stylu parkowym. 600 m drogi o nawierzchni asfaltowej oraz obustronne pobocza z tłucznia to zakres prac na ul. Słonecznej w Broszkowie. Z kolei w Kotuniu wybudowanych zostanie 736 m drogi o nawierzchni asfaltowej oraz obustronne pobocza odcinkami z kostki betonowej oraz tłucznia. W ramach projektu wykonane zostanie 800 m nawierzchni asfaltowej oraz obustronne pobocza gruntowe drogi gminnej Albinów-Sosnowe.

 

Remont świetlicy wiejskiej w gminie Paprotnia

Dobre wieści dla mieszkańców Rzeszotkowa. Dzięki wsparciu samorządu województwa w wysokości 205 tys. zł budynek świetlicy zostanie gruntownie wyremontowany. Ściany zewnętrzne, strop oraz podłogi przejdą termomodernizację, a drzwi wymianę. W budynku zamontowane zostanie również ogrzewanie. Dodatkowo teren wokół świetlicy będzie wyłożony kostką betonową, co zabezpieczy budynek przed zawilgoceniem.

 

Odnowiony urząd gminy i przychodnia w Przesmykach

Już niebawem budynek, w którym mieszczą się siedziba Urzędu Gminy Przesmyki i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ewita” oraz apteka zostaną przebudowane. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 2 mln zł.

 

Projekt zakłada rozbudowę budynku o oddymianą klatkę schodową wraz z przedsionkiem pożarowym. Projektowana klatka skomunikuje wszystkich pomieszczenia w obiekcie i dodatkowo zapewni do nich dostęp osobom niepełnosprawnym. Budynek składa się z trzech części wybudowanych kolejno w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. W ramach inwestycji dwie części zostaną nadbudowane o jedną kondygnację, a cały budynek przykryty jednym dachem dwuspadowym. Część pomieszczeń zostanie przebudowana, tak aby mogły być skomunikowane z nową klatką schodową, a stara klatka schodowa i schody w jednej z części budynku zlikwidowane. Wykonane zostaną również instalacje elektryczna, teletechniczna, instalacji sanitarnych oraz wentylacja mechaniczna.

 

Dzięki rozbudowie budynku powstanie przychodnia medyczna z szerokim wachlarzem usług lekarzy specjalistów oraz zakład rehabilitacji. Podniesie się również standard usług administracyjnych, komfort pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Przesmyki. Powstaną nowe miejsca parkingowe.

 

Rozbudowa ulic: Majowej, Wiosennej i Baśniowej w Stoku Lackim i Ujrzanowie

Dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 4 mln zł pozwoli gminie Siedlce na przebudowanie trzech odcinków dróg gminnych – ulice: Majową, Wiosenną i Baśniową w dwóch miejscowościach Stoku Lackim-Folwarku oraz Ujrzanowie. Wybrane do modernizacji drogi łączą obie miejscowości, stanowią ważną funkcję komunikacyjną pomiędzy drogą krajową nr 63 i drogą wojewódzką nr 698, będąc równocześnie obwodnicą południowo-wschodniej części Siedlec.

 

Zakres prac przewiduje poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Dla pieszych wybudowany zostanie chodnik, a dla rowerzystów – ścieżka rowerowa. Dodatkowo projekt przewiduje odwodnienie ciągu dróg, rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego.

 

Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim

Gmina Kosów Lacki otrzyma 4 mln zł wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego na realizację inwestycji ważnej dla całej społeczności – budowę nowej oczyszczalni ścieków. Gmina nie posiada własnej oczyszczalni, a ścieki komunalne dostarczane są do oczyszczalni będącej własnością Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim. Są one przyjmowane dzięki umowie zawartej pomiędzy samorządem, a mleczarnią. Jednak z uwagi na niedużą przepustowość oczyszczalni gmina nie może rozbudowywać sieci kanalizacyjnej, ani włączać do niej nowych nieruchomości czy zakładów. Istnieje również ryzyko wypowiedzenia umowy przez spółdzielnię mleczarską lub zmiany w jej strukturze własnościowej.

 

Gmina Kosów Lacki prężnie się rozwija, a na jej terenie działają cztery duże zakłady przemysłu rolno-spożywczego. Dochodzą do tego względy ekologiczne – obecna przestarzała oczyszczalnia ścieków posiada odpływ do rzeki Kosówki, stanowiącej dopływ Bugu. Stopień oczyszczenia ścieków ma wpływ na obszary chronione położone na terenie gminy, tj. rezerwat przyrody Bojarski Grad, Nadbużański Park Krajobrazowy, Obszar NATURA 2000 – Ostoja Nadbużańska, Obszar NATURA 2000 – Dolina Dolnego Bugu. Dlatego od kilku lat władze samorządowe starają się wybudować własną oczyszczalnię ścieków komunalnych. W ubiegłym roku gmina podpisała umowę na budowę oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj.

Liczba wyświetleń: 233

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.