Aktualności

Nominacje dla dyrektorów instytucji kultury

2021.05.06 13:15 , aktualizacja: 2021.05.07 09:54

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Front zabytkowej kamienicy, w której mieści się muzeum Muzeum Mazowieckie w Płocku...
 • Na dalszym planie widać dwa budynki stojące obok siebie, przypominające z daleka wiejskie chaty. Przed nimi jest parking, a wokół drzewa Wejście do skansenu Muzeum...
 • Wiejska chata kryta strzechą, otacza ją drewniany płot Chata ze skansenu Muzeum...
 • Widok na front zabytkowego ratusza z wieżą, na pierwszym planie są kwiaty z miejskiego zagajnika Muzeum Wsi Mazowieckiej w...
 • Wiejska chata kryta strzechą, przed nią stoją urządzenia gospodarcze Zagroda izdebna w Muzeum...
 • Wnętrze budynku - hol, od którego odchodzą wejścia do innych pomieszczeń Dziedziniec Muzeum Kultury...

Z rąk marszałka Adama Struzika nominacje dyrektorskie odebrali dyrektorzy pięciu instytucji kultury nadzorowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na spotkaniu obecny też był wicemarszałek Wiesław Raboszuk, sekretarz województwa – dyrektor urzędu Waldemar Kuliński oraz zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Wiesława Miecznikowska.

 

Nominację wręczono na kolejną kadencję Ilonie Jaroszek – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Leonardowi Sobierajowi – dyrektorowi Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Marii Samsel – dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Wojciechowi Brzezińskiemu – dyrektorowi Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Janowi Rzeszotarskiemu – dyrektorowi Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

– Dziękuję za Państwa ciężką pracę, przekładającą się na sukcesy instytucji, które reprezentujecie, a tym samym samorządu województwa. Państwa działania wpływają na stałe zwiększanie atrakcyjności turystyczno-kulturowej Mazowsza – powiedział marszałek Adam Struzik, gratulując dyrektorom nominacji. – Placówki, które Państwo reprezentują przeszły w ostatnich latach olbrzymie metamorfozy, przyciągają licznych zwiedzających i zachęcają do poznawania naszego regionu.

 

Mazowieckie muzea – coraz bardziej atrakcyjne dla turysty

 • Muzeum Wsi Radomskiej pod dyrekcją mgr Ilony Jaroszek, korzystając z możliwości rozwoju, jakie daje uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej, stworzyło nową infrastrukturę turystyczną i edukacyjną oraz zespół zabytkowych budowli związanych z gospodarką nadrzeczną mieszkańców Radomskiego. Skansen zajmuje obszar o powierzchni 32,5 ha, na którym zestawiono 80 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego (chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki i młyny wodne), a 22 kolejne czekają w magazynach na montaż. Muzeum ma również ponad 16 tys. eksponatów ruchomych, wśród których na szczególną uwagę zasługują kolekcje: pojazdów, maszyn rolniczych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej. Muzeum Wsi Radomskiej , podobnie jak inne skanseny, gromadzi, opracowuje naukowo i kon­serwuje charakterystyczne dla regionu obiekty architektury ludowej oraz przedmioty codzien­nego użytku. Oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Muzeum to ma siedzibę w zabytkowym dworze z poł. XIX w., wybudowanym przez Juliusza Dembińskiego h. Nieczuja.

 

 • Zbiory Muzeum Kultury Kurpiowskiej liczą obecnie ponad 15 tys. muzealiów i 9 tys. zgromadzonych w muzealnej bibliotece książek. Poza zwykłą dla muzeów działalnością wystawienniczą (pięć wystaw stałych i zmieniane co kwartał wystawy czasowe) Muzeum Kultury Kurpiowskiej prowadzi również działalność edukacyjną. Organizowane od kilkunastu lat lekcje i warsztaty muzealne cieszą się dużym, a przy tym rosnącym z roku na rok, zainteresowaniem. Tematyka oferty edukacyjnej nawiązuje do prezentowanych wystaw czasowych.

 

 •  W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na terenie skansenu odtworzono wieś rzędową składającą się z 9 zagród włościańskich, zagrodę młynarską z wiatrakiem, zespół dworski z murowanym dworem otoczonym parkiem, zespół karczemny z karczmą, kuźnią i chałupą kowala, drewniany kościół wraz z dzwonnicą oraz XVIII- wieczny drewniany dwór. Muzeum prowadzi również działalność gospodarczą – pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza na bieżące wydatki. Na terenie muzeum powstało też Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, dzięki któremu turysta w łatwy sposób może połączyć odpoczynek z poznawaniem mazowieckiem folkloru. Od jego powstania placówka odnotowała wzrost frekwencji zwiedzających i zróżnicowanie odbiorców. Poszerzyła też ofertę kulturalną o koncerty i widowiska muzyczne.

 

 • Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze polskie muzeum. Powstało w 1821 r. Znajdują się w nim zbiory historyczne, numizmatyczne, artystyczne, i archeologiczne. Największa ekspozycja poświęcona jest sztuce secesji i przedstawia aranżację wnętrz mieszczańskich, sale rzemiosła artystycznego – szkła, ceramiki, metalu, biżuterii - galerię malarstwa i rzeźby okresu Młodej Polski oraz medalierstwa z przełomu XIX i XX wieku. Na gości czeka też imponująca kolekcja art déco, która znacznie wzbogaciła się w ciągu ostatnich kilku lat. Pod koniec 2010 r. otwarto nowocześnie zaaranżowaną wystawę „X Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy”, która przedstawia 1000 lat bogatej historii miasta Płocka. Od 2013 r. oddziałem muzeum jest również Muzeum Żydów Mazowieckich. W 2015 r. po remoncie muzealnego Spichlerza przy ul. Kazimierza Wielkiego 11B, otwarto ekspozycje etnograficzne „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świat” i „Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji”, a także wystawę malarstwa i rzeźby Bolesława Biegasa. Muzeum zaprasza także do Wiączemina koło Płocka, gdzie mieści się Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego.

 

 • Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego to przede wszystkim organizowanie wykopalisk w różnych częściach Polski, opracowywanie i publikowanie wyników badań własnych oraz innych muzeów i instytucji związanych z archeologią. PMA popularyzuje archeologię i prahistorię zarówno we własnych siedzibach, jak i w innych muzeach, także zagranicznych. Muzeum prowadzi lekcje muzealne, projekcje filmowe, a także pokazy tzw. archeologii żywej – pokazy dawnych technik i obróbki surowca. PMA również, wraz z Uniwersytetem Warszawskim, organizuje festyny archeologiczne w Biskupinie.

Liczba wyświetleń: 230

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.