Aktualności

Gminy Sobolew, Garwolin, Parysów i Pilawa ze wsparciem samorządu Mazowsza

2021.05.28 10:10 , aktualizacja: 2021.05.28 11:17

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Gmina Parysów przeprowadzi...
 • W gminie Sobolew powstanie...
 • Garwolin będzie mieć...
 • Wraz z marszałkiem Adamem...
 • Lodowisko w Garwolinie...

Budowa boiska w Gończycach (gm. Sobolew), lodowisko w Garwolinie, kompleks sportowo-rekreacyjny w Parysowie, rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie oraz inwestycje związane z ochroną powietrza – to przedsięwzięcia w regionie siedleckim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa.

 

Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 13 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

Rozpoczęta 31 lat temu reforma samorządowa dała początek dynamicznemu rozwojowi społeczności lokalnych. Powierzenie poszczególnych zadań samorządom, na początku na szczeblu gminnym, a potem także powiatowym i wojewódzkim, otworzyło obywatelom drzwi do decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Był to czas wielkich przemian w każdej dziedzinie życia, co widać na przykładzie województwa mazowieckiego.

 

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Mazowsze dokonało skoku cywilizacyjnego:

– To efekt wspólnej, ciężkiej pracy na rzecz naszego regionu wszystkich mieszkańców. Jako władze Mazowsza mamy też swój wkład. Od lat prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju, pomocniczości i solidarności z samorządami lokalnymi. Jej efektem są m.in. dzisiejsze umowy. Serdecznie gratuluję beneficjentom! I przy okazji życzę wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

 

Inwestycje w gminie Sobolew

 • Boisko sportowe w Gończycach

W Gończycach powstanie ogrodzone boisko sportowe z nawierzchnią z trawy, trybunami dla widowni, wiatami dla zawodników. Przestrzeń wokół zostanie zagospodarowana, a teren utwardzony. Pojawią się też stojaki do rowerów. Boisko będzie miało charakter ogólnodostępny – dzieci i młodzież będą mogły korzystać z niego bezpłatnie.

 

Nowe boisko to inwestycja w zdrowie i sprawność fizyczną, zwłaszcza młodych mieszkańców gminy, co podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

– Inwestujemy w poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, gdzie w komfortowych warunkach młodzi ludzie będą mogli ćwiczyć podczas zajęć wychowania fizycznego. Będzie to też miejsce zachęcające lokalną społeczność do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Jak dodaje wójt Sobolewa Maciej Błachnio:

– Budowa boiska pełnowymiarowego z nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym będzie znakomicie służyć szkolnej społeczności oraz zawodnikom klubu sportowego Promnik Gończyce. Nowe boisko pomoże zawodnikom niedawno powstałego klubu sportowego na dalszy jego rozwój.

 

Całkowity koszt inwestycji to 2,2 mln zł, w tym ponad 1,3 mln zł to wsparcie władz Mazowsza. Inwestycja jest na etapie przygotowywania dokumentów projektowych. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca 2022 r.

 

 • Zbiorniki na deszczówkę

Gmina Sobolew kupi dwa zbiorniki na deszczówkę o pojemności 4,5 tys. litrów każdy. Na ich zakup samorząd Mazowsza przekazał 10 tys. zł. Będzie w nich magazynowana woda z dachu budynków urzędu gminy, biblioteki publicznej i domu kultury w Sobolewie. Woda deszczowa wykorzystywana będzie do podlewania terenów zieleni znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji. Zbiorniki będą wyposażone w filtry doczyszczające oraz pompy. Instalacja zlokalizowana zostanie pod ziemią, dzięki czemu woda będzie chłodna, a brak dostępu światła znacząco ograniczy rozwój glonów.

 

Na ekologiczny aspekt tej inwestycji zwraca uwagę Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

– Zarządzenie zasobami naturalnymi to wyzwanie dla naszego pokolenia, dlatego tak ważne są tego typu działania. Ten projekt doskonale pokazuje, w jaki sposób prawidłowo gospodarować wodą.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MIWOPiM MAZOWSZE 2021).

 

Inwestycje w Garwolinie

 • Lodowisko w Garwolinie

Garwolin będzie mieć lodowisko. Pomogą władze województwa, przekazując na ten cel 3,9 mln zł. Lodowisko powstanie obok Stadionu Sportowego Miejskiego Centrum Sportu i Kultury.

 

Jak podkreśla Marzena Świeczak, burmistrz Garwolina, mieszkańcy czekają na tę inwestycję, bo najbliższe lodowiska znajdują się w odległości około 40 km.

W zabiegach o rozwój infrastruktury nie tylko mojego miasta dominują starania o budowę dróg, oświetlenia i wodociągów, tym niemniej realizacja inwestycji w sferze sportu i rekreacji – a taką jest przecież budowa lodowiska – wpisuje się w postulat zasady zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej mieszkańców naszych miast i gmin chce biegać i jeździć na rowerach po urządzonych ścieżkach, ćwiczyć na siłowniach, pływać w basenach, grać na nowoczesnych boiskach i kortach. Lodowisko w Garwolinie – to dla miasta i ponad stu tysięcy mieszkańców powiatu kolejna możliwość aktywnego i zdrowego spędzania czasu. Jest to ważne dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Bez pomocy finansowej samorządu województwa mazowieckiego, Garwolina długo nie byłoby stać na to, aby w oparciu tylko o środki własne zrealizować to zadanie i marzenie wielu jego mieszkańców. Z całego serca dziękujemy!

 

Zadaszone lodowisko będzie działać sezonowo – od października do marca. W okresie letnim płyta lodowiska wyłożona zostanie wykładziną sportową, np. sztuczną trawą i będzie służyć jako boisko treningowe do gier sportowych – siatkówki, koszykówki czy tenisa.

 

Nowe lodowisko w Garwolinie poszerzy ofertę zajęć lekcyjnych w szkołach, placówkach oświatowych i wychowawczych, ale też stanie się miejscem idealnym do aktywnego spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to 6,5 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2022 r.

 

 • Kontrola palenisk w Garwolinie

Dzięki pomocy Mazowsza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM MAZOWSZE 2021) Garwolin przeprowadzi także kontrolę palenisk domowych w urządzeniach grzewczych na terenie miasta. Wartość dotacji władz regionu to blisko 43 tys. zł. Cel – wyeliminowanie spalania odpadów oraz kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, m.in. co do jakości i rodzaju stosowanego opału oraz urządzeń grzewczych użytkowanych w gospodarstwach domowych. Zadanie polega na przeprowadzeniu 100 kontroli palenisk, z których pobranych będzie 100 próbek popiołu do badań. Podczas kontroli pracownicy będą informować mieszkańców o obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dotyczących zakazu spalania odpadów w piecach, o tym jak smog wpływa na nasze zdrowie, gdzie zgłaszać nieprawidłowości i jakie są konsekwencje karne palenia śmieci. Ponadto przypomną o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych, aby zapobiegać powstawaniu pożarów i zaczadzeń, a także o zapisach uchwały antysmogowej.

 

Mając na uwadze poprawę jakości powietrza, miasto rozpoczęło budowę skutecznego systemu kontroli – od opracowania bazy danych indywidualnych źródeł w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Garwolina. Wyniki inwentaryzacji zostały umieszczone w elektronicznej bazie danych i udostępnione w systemie informatycznym ZWK (Zarządzanie Wymianą Kotłów), na które Garwolin otrzymał bezterminową licencję.

 

Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie

Gmina Parysów, dzięki pomocy samorządu województwa w wysokości 4 mln zł przeprowadzi termomodernizację szkoły podstawowej oraz zbuduje kompleks sportowo-rekreacyjny. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,6 mln zł.

 

Jak zauważa Bożena Kwiatkowska, wójt gminy Parysów, jest to inwestycja bardzo ważna szczególnie dla najmłodszych mieszkańców Parysowa.

 – Do Publicznej Szkoły w Parysowie uczęszcza 319 uczniów z 8 na 10 sołectw. Jest to obiekt składający się z kilku budynków połączonych ze sobą, z których najstarsza część została wybudowana w 1947 r. a najnowsza w 1993 r.  Z uwagi na różne lata budowy, dostępność materiałów oraz techniki wykonania robót, wszystkie pomieszczenia i instalacje różnie się zużywają.

 

W ramach projektu m.in. zostaną ocieplone stropy i dach nad salą gimnastyczną. Okna, drzwi, podłogi i oświetlenie zostaną wymienione, a instalacje c.w.u i c.o. zmodernizowane. Zostanie też zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego to dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców gminy.

– Budowa obiektu sportowego o wszechstronnym przeznaczeniu wpłynie na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego – dodaje wójt .

Dodatkowym atutem inwestycji jest usytuowanie kompleksu w bezpośrednim sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012. Infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych, a także osób niepełnosprawnych. W skład kompleksu wejdą m.in. bieżnia, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, a także siłownia zewnętrzna. Projektowane obiekty sportowe i urządzenia stanowią funkcję uzupełniającą istniejącego zespołu budynków oświatowych, z którego korzystać będą zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak również mieszkańcy społeczności lokalnej.

 

Inwestycje w Pilawie

 • Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie

Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 4 mln zł trafi na rozbudowę budynku urzędu. Obiekt będzie miał nowoczesną formę architektoniczną. Zwiększy się też jego funkcjonalność. Plan rozbudowy zakłada przede wszystkim zwiększenie powierzchni użytkowej z 751 m² do 1206 m².

 

Prace, które zaplanowano w ramach inwestycji wymienia Albina Łubian, burmistrz miasta i gminy Pilawa:

– W ramach zadania przebudowana zostanie kotłownia wraz z instalacją grzewczą, instalacją elektryczną. Ponadto wykonana zostanie instalacja telefoniczna i wentylacja. Będą nowe okna, drzwi i oświetlenie. Zamontowane zostaną również OZE. Co więcej budynek będzie klimatyzowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istniejący budynek został wybudowany w latach 60-tych XX w., rozbudowany w 1976 r. i do dziś nie był modernizowany. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7,4 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2022 r.

 

 • Pilawa policzy piece

Pilawa również otrzymała środki z budżetu Mazowsza z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM MAZOWSZE 2021) na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Wysokość dotacji Mazowsza to ponad 53 tys. zł. Projekt zakłada skatalogowanie źródeł niskiej emisji – pieców grzewczych i lokalnych kotłowni. Do sprawdzenia wytypowano ok. 3,4 tys. punktów. Zdaniem władz wyniki inwentaryzacji oraz wdrożenie opartego na nich planu przyniesie efekt w postaci obniżenia poziomu substancji szkodliwych do norm dopuszczalnych i docelowych. Zebrane dane zostaną zebrane na interaktywnej mapie, co pozwoli na bieżącą aktualizację bazy danych oraz generowanie statystyk i raportów dla zainteresowanych mieszkańców czy instytucji.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 255

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.