Aktualności

Subregion żyrardowski z dużym wsparciem na rozwój

2021.06.14 14:40 , aktualizacja: 2021.06.14 14:53
Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Pamiątkowe zdjęcie z symbolicznym czekiem Gmina Radziejowice...
Dwóch mężczyzn przy stole W spotkaniu uczestniczyli...

Budowa siłowni plenerowej w Małej Wsi, plac zabaw we wsi Stary Drzewicz, tężnia solankowa w Warce, remonty strażnic czy przebudowy dróg gminnych – to tylko kilka ze 185 przedsięwzięć w powiatach sochaczewskim, żyrardowskim i grójeckim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. Trzy projekty uzyskały dofinansowanie z UE.

 

Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza to ponad 5,8 mln zł. Z kolei budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminach Chynów, Nowe Miasto nad Pilicą oraz Teresin będzie możliwa dzięki 3,7 mln zł wsparcia z PROW WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali: marszałek Adam Struzik, wicemarszałkowie Wiesław Raboszuk i Rafał Rajkowski oraz beneficjenci. W spotkaniu udział wzięli również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Marcin Podsędek oraz przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów wiejskich Leszek Przybytniak.

 

Sołectwa, drogi dojazdowe, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza – to kolejne działania dofinansowywane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizowanych programów wsparcia.

 

– Po raz kolejny zainteresowanie samorządów lokalnych przerosło nasze oczekiwania. Praktycznie w każdym z tych programów wartość zgłoszonych projektów przekroczyła pulę środków na ten cel przeznaczonych. To tylko pokazuje, jak wielkie są potrzeby. Wsparcie, które kierujemy do miast, gmin, powiatów to konkretne inwestycje służące mieszkańcom, poprawiające ich komfort życia i sprzyjające rozwojowi Mazowsza – podkreśla marszałek Adam Struzik.

99 projektów sołeckich z subregionu żyrardowskiego z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 99 inicjatyw sołeckich z powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. Zdaniem Leszka Przybytniaka przewodniczącego sejmikowej komisji rolnictwa i terenów wiejskich to bardzo ważne wsparcie, które jest odpowiedzią na głosy mieszkańców.

– Ten program to doskonały przykład współpracy pomiędzy samorządami a mieszkańcami. Pokazuje, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na swoje otoczenie i chcą je zmieniać. Wśród dofinansowanych 99 projektów z subregionu żyrardowskiego znalazły się m.in. budowy i modernizacje oświetlenia ulicznego w kilku miejscowościach, budowy siłowni plenerowych czy tworzenie terenów rekreacyjnych – zaznacza Leszek Przybytniak.

 

W subregionie żyrardowskim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymało 99 inicjatyw sołeckich z 20 gmin: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Warka, Mszczonów, Radziejowice, Wiskitki, Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin. W ramach programu można było uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 10 tys. dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów. Jak zauważa wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński z roku na rok widzimy jak ten program ewoluuje i dostosowuje do oczekiwań mieszkańców.

– Z roku na rok na wsparcie może liczyć coraz więcej projektów. Zainteresowanie tym programem pokazuje tylko jedno, że zapotrzebowanie na tego typu projekty jest duże. Warto zaznaczyć, że do tej pory w ramach MIAS-u wsparliśmy już ponad 4,1 tys. inicjatyw – zaznacza wiceprzewodniczący.

21 remiz strażackich z subregionu żyrardowskiego przejdzie modernizację

W ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP–2021 pomoc finansową w wysokości ponad 500 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma 21 jednostek OSP z subregionu żyrardowskiego.

 

Na całym Mazowszu jest blisko 1,9 tys. remiz strażackich. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, stan techniczny wielu z nich nie jest najlepszy, dlatego wymagają remontów.

– Wszelkie prace modernizacyjne wiążą się z dużymi kosztami, na które wielu gmin po prostu nie stać. Dlatego staramy się wspierać finansowo gminy i jednostki OSP – podkreśla. – Dla druhów to ważne i bardzo wyczekiwane wsparcie. W strażnicach przechowywany jest sprzęt strażacki, garażowane są auta, tam również strażacy oczekują na wezwanie – dodaje.

 

W ramach programu gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Ponadto każda z nich mogła złożyć jeden wniosek na remont albo modernizację tylko jednej strażnicy OSP ze swojego terenu.

Ponad 460 tys. zł na samochody i sprzęt specjalistyczny dla strażaków ochotników z subregionu żyrardowskiego

Tylko w ubiegłym roku Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego wyposażenia. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk Samorząd Województwa Mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP.

– Na nowy sprzęt czekają i strażacy, i mieszkańcy regionu. Nowoczesne wyposażenie usprawni pracę służb, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo Mazowszan. W tym roku tylko na specjalistyczny sprzęt i lekkie samochody ratownicze przeznaczymy blisko 7,6 mln zł. To wsparcie trafi do 335 jednostek OSP – informuje wicemarszałek.

 

W subregionie żyrardowskim dofinansowanie trafi do 22 jednostek OSP. Na zakup specjalistycznego sprzętu, lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą oraz odzieży ochrony indywidualnej strażaka otrzymają one ponad 460 tys. zł z budżetu Mazowsza.

5 jednostek OSP z subregionu żyrardowskiego z dodatkowym wsparciem na sprzęt i samochody ratownictwa technicznego

 

W tym roku jednostki OSP mogły również liczyć na dodatkowe wsparcie z budżetu samorządu Mazowsza, m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dofinansowanie w wysokości 388 tys. zł otrzyma 5 jednostek OSP z powiatów grójeckiego i sochaczewskiego.

15 samorządów ze wsparciem na działania na rzecz ochrony powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w subregionie żyrardowskim dofinansowanie otrzyma 16 projektów. Do samorządów trafi w sumie ponad 862 tys. zł z budżetu Mazowsza (opisy projektów w załączniku).

 

Zdaniem wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcina Podsędka, ochrona powietrza i walka z suszą to tematy obecnie bardzo ważne.

– Zainteresowanie szeroko pojętą ekologią i ochroną klimatu jest ogromne. Od naszych obecnych działań będzie zależała przyszłość kolejnych pokoleń. Dlatego już od kilku lat prowadzimy nasz autorski program, w ramach którego dofinansowujemy projekty związane z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem suszy. Zainteresowanie samorządów jest bardzo duże. Tylko w tym roku wesprzemy 184 przedsięwzięcia. Oprócz nasadzeń zieleni czy inwentaryzacji źródeł ciepła są wśród nich takie innowacyjne pomysły, jak zakup profesjonalnych dronów antysmogowych czy mobilnych urządzeń do kontroli jakości spalin – wymienia.

 

Umowy z gminą Wiskitki i gminą Sochaczew zostaną podpisane w późniejszym terminie.

23 inwestycje ze wsparciem w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w subregionie żyrardowskim zrealizowane zostaną również 23 inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Gminy z powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego oraz powiaty grójecki i sochaczewski otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dodatkowo powiat grójecki przeprowadzi renowację zbiornika wodnego w miejscowości Karolew. Na ten cel przeznaczono w sumie ponad 2,6 mln zł.

 

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego Mazowsza.

 

3 inwestycje ze wsparciem w ramach PROW 2014–2020

Gmina Chynów z 169 przydomowymi oczyszczalniami

169 przydomowych oczyszczalni oraz 698 m sieci wodociągowej powstanie dzięki ponad 1,6 mln zł dotacji przyznanej przez zarząd województwa mazowieckiego z PROW 2024–2020.

 

Nazwa zadania – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Chynów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wysokość wsparcia z UE wynosi ponad 1,6 mln zł.

 

Pół kilometra sieci wodociągowej w gminie Nowe Miasto nad Pilicą

Sieć wodociągowa o długości 407 m wraz z przyłączami powstanie w miejscowościach Strzałki i Gostomia dzięki unijnej dotacji z PROW 2014–2020 w wysokości ponad 86 tys. zł.

 

Nazwa zadania – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenach wiejskich Gminy Nowe Miasto nad Pilicą we wsiach Gostomia i Strzałki” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wysokość wsparcia z UE przyznana przez zarząd województwa wynosi 86,5 tys. zł.

 

Ponad 5,5 km kanalizacji w gminie Teresin

Blisko 2 mln zł na sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5,647 km w Paprotni i 297 m sieci wodociągowej w Masznej z PROW 2014–2020.

 

Nazwa zadania – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wysokość wsparcia z UE przyznana przez zarząd województwa wynosi 2 mln zł.

Liczba wyświetleń: 277

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.