Aktualności

Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania

2021.06.22 15:15 , aktualizacja: 2021.06.23 14:31

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Zarząd województwa...
 • Myślę, że jako samorząd...
 • Nasze programy od lat...
 • Unia Europejska po raz...
 • Na modernizację i...
 • W ubiegłym roku na...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium. – Rok 2020 nie należał do najłatwiejszych. Pandemia przyniosła ze sobą dużą niepewność i obawę czy zdołamy zrealizować zamierzone cele i inwestycje. Na szczęście mimo ciężkiego początku udało się. W imieniu swoim i wszystkich członków zarządu dziękuję za zaufanie – podziękował podczas sesji absolutoryjnej marszałek Adam Struzik.

 

Wynikiem 26 do 24 zakończyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa mazowieckiego za 2020 r. Starania zarządu docenili radni Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Radny Niezrzeszony. Przeciw głosowali radni z Prawa i Sprawiedliwości.

 

Rok 2020 pod znakiem pandemii

Jak co roku wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego budzi największe emocje wśród radnych województwa. To doskonały moment do podsumowania tego, co udało się zrobić, ale także wskazanie dalszych kierunków rozwoju. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, rok 2020 nie należał do łatwych:

 – Praktycznie od marca wszystkie siły skierowane były na walkę z COVID-19. Nie odstąpiliśmy jednak ani od realizacji naszych autorskich programów wsparcia, ani zadań związanych chociażby z poprawą jakości dróg na Mazowszu. Warto również wspomnieć o realizowanym przez nas projekcie unijnym, którego wartość dziś to ponad 360 mln zł. To właśnie dzięki niemu szpitale na Mazowszu otrzymywały i wciąż otrzymują niezbędne wsparcie w postaci środków ochrony indywidualnej czy specjalistycznego sprzętu. Myślę, że jako samorząd województwa zdaliśmy egzamin z pomocniczości. Nasze decyzje w obliczu pandemii były, można powiedzieć, natychmiastowe – dodał marszałek.

 

Mazowsze gotowe do nowej perspektywy unijnej

Jak dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk, rok 2020 to również czas intensywnego przygotowywania się i rozmów na temat przyszłej perspektywy finansowej.

– Unia Europejska po raz pierwszy patrzy na nasz region jako na dwie jednostki statystyczne. To rozwiązanie przynosi efekty. Po raz pierwszy Mazowsze Regionalne zostanie włączone do programu operacyjnego Polska Wschodnia. Jako region słabiej rozwinięty Mazowsze będzie mogło także liczyć na spore środki w ramach polityki spójności – ponad 1,5 mld euro, co razem z 400 mln euro z programu Polska Wschodnia da wsparcie porównywalne z tym, które mamy w ramach obecnej perspektywy – podsumowuje wicemarszałek.

 

Proinwestycyjny budżet

Budżet województwa mazowieckiego w ciągu ostatnich kilku lat jest mocno proinwestycyjny. Tylko w ubiegłym roku pula przeznaczona w nim na inwestycje to ponad 755 mln zł. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, praktycznie jedną trzecią wydatków przeznaczamy właśnie na inwestycje drogowe, w ochronie zdrowia, instytucjach kultury czy oświatowych.

– Od kilku lat nasza sytuacja finansowa utrzymuje się na tym samym poziomie. Jest przede wszystkim stabilna, dzięki czemu poza zadaniami własnymi, możemy przeznaczać spore środki na wsparcie samorządów lokalnych. Nasze programy od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Co roku dochodzą do nich nowe. To wynik naszej pracy w terenie, naszych spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i z mieszkańcami – dodaje wicemarszałek.

 

3,5-miliardowy budżet

W 2020 r. dochody województwa wyniosły ponad 3,5 mld zł, z czego blisko 2,8 mld zł stanowiły dochody podatkowe (CIT – ponad 2,4 mld zł i PIT – ponad 380 mln zł). Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 206 mln zł. Kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła ponad 945 mln zł.

 

W 2020 r. wydatki województwa wyniosły ponad 3,3 mld zł. Największą pulę środków – ponad 755 mln zł stanowiły wydatki na inwestycje oraz janosikowe – 593 mln zł. W ubiegłym roku na modernizację i budowę dróg wojewódzkich władze regionu przeznaczyły ponad 248 mln zł. Najwyższą pozycją w ramach budżetu inwestycyjnego było zdrowie.

 

– Na modernizację i doposażenie naszych placówek medycznych przeznaczyliśmy ponad 314 mln zł.  Stabilna sytuacja regionu pozwoliła na zrealizowanie wielu ważnych i potrzebnych inwestycji w mazowieckich szpitalach. W Ostrołęce i w Radomiu udało się utworzyć ośrodki udarowe, dla naszego szpitala w Siedlcach zakupiliśmy nowoczesny asystor neurochirurgiczny, a dla placówki w Międzylesiu robot da Vinci Xi. Oczywiście stale doposażamy wszystkie nasze placówki, udało się także przeprowadzić szereg remontów i modernizacji. W dobie pandemii musieliśmy działać szybko i zdecydowanie. Dlatego jako pierwszy region w kraju już w marcu uruchomiliśmy fundusze unijne na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu specjalistycznego dla ponad 70 mazowieckich placówek – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

130 mln zł na programy wsparcia

W 2020 r. samorząd województwa kontynuował, wsparcie dla działkowców, sołectw, OSP, dofinansował także inwestycje sportowe, w ochronie powietrza, renowację zabytków, remonty strażnic oraz modernizacje i budowę dróg gminnych czy placówek kulturalnych i edukacyjnych.

 

– W ubiegłym roku na realizację naszych autorskich programów wsparcia przeznaczyliśmy ponad 130 mln zł. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną część dotychczasowych programów została dostosowana do panującej rzeczywistości. I tak zamiast doposażać pracownie przeznaczyliśmy środki na zakup sprzętu do nauczania zdalnego, a w miejscu dotychczasowego wsparcia na doposażenie OSP, przeznaczyliśmy środki na zakup środków ochrony osobistej. W ubiegłym roku programy wsparcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. To nasza odpowiedź na głosy płynące od samorządowców i mieszkańców, którzy dostrzegają, że dzięki naszej pomocy można zrealizować wiele pomysłów i przedsięwzięć – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

248 mln zł na drogi

 

W 2020 r. na inwestycje i remonty drogowe Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył w sumie 248 mln zł i drugie tyle na ich utrzymanie. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą[1]:

 • kontynuacja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów-Szydłowiec na odc. od km 38+400 do km 45+217 – 11,5 mln zł;
 • Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach" – 12,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-gr. województwa) na terenie gminy Sobienie Jeziory od km 34+620 do km 40+850 – 12,4 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec–Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby – 10,9 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka–Ostrów Mazowiecka od km 39+978 do km 41+861 m. Ostrów Mazowiecka od obwodnicy S-8 ul. Lubiejewska, Grota Roweckiego i 3-go Maja – 7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele–Myszyniec od km 27+000 do km 33+955, odc. Charcibałda–Myszyniec – 10,2 mln zł.

 

Ponadto, w 2020 r. rozpoczęły się także dwie inwestycje dotyczące budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, której wartość to 160 mln zł oraz budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gminy Wołomin – wartość 25 mln zł.

 

314 mln zł na zdrowie

W 2020 r. na inwestycje i remonty w służbie zdrowia samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 314 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

 • zakup asystora neurochirurgicznego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. – całkowita wartość inwestycji to 13,7 mln zł, w tym 7,8 mln zł stanowią środki województwa;
 • poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro) – całkowita wartość inwestycji to 4,7 mln zł, w tym 4,6 mln zł stanowią środki województwa;
 • dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – całkowita wartość inwestycji to 5,9 mln zł, w tym 5,8 mln zł stanowią środki województwa;
 • utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – całkowita wartość inwestycji to 5,7 mln zł, w tym 5,2 mln zł to środki województwa;
 • zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ – całkowita wartość inwestycji to 17,06 mln zł, w tym 11,48 mln zł to środki województwa;
 • zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie – całkowita wartość inwestycji to 9,2 mln zł, w tym 8,9 mln zł to środki województwa;
 • zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 2,7 mln zł, w tym 2,6 mln zł to środki województwa;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym sp. z o.o. w Radomiu – całkowita wartość inwestycji to 7,37 mln zł, w tym 2,99 mln zł to środki województwa;
 • zakup robota chirurgicznego da Vinci Xi dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to 9,8 mln zł, w tym 9,7 mln zł to środki województwa;
 • zakup aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. – całkowita wartość inwestycji to 8,9 mln zł, w tym 8,8 mln zł to środki województwa.

 

74 mln zł na kulturę

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2020 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 322 mln zł, z czego na utrzymanie instytucji przeznaczono 225 mln zł, a na inwestycje przeznaczono ponad 74 mln zł. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

 

 • dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych Muzeum Niepodległości w Warszawie – całkowita wartość inwestycji to ponad 25 mln zł, w tym 11,6 mln zł to środki województwa;
 • przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe w Państwowym Muzeum Etnograficznym – całkowita wartość inwestycji to 7,1 mln zł;
 • zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych – całkowita wartość inwestycji to ponad 8 mln zł, w tym 3,9 mln zł stanowią środki województwa;
 • przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II – całkowita wartość inwestycji to ponad 26 mln zł, w tym 13,2 mln zł to środki województwa;
 • budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia – całkowita wartość inwestycji to 5,2 mln zł, w tym 1,6 mln zł to środki województwa;
 • budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej – Etap II - całkowita wartość inwestycji to 857 tys. zł.

 

 

 

[1] Podane kwoty dotyczą środków wydatkowanych na daną inwestycję w 2020 r.

Liczba wyświetleń: 584

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.