Osoby upoważnione do wydawania decyzji

 
Sortuj wg: Nazwisko i imię     Instytucja, funkcja
 
 • Budziszewski Mariusz - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora
 • Dobies-Maszeńda Anna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Delegatura w Płocku
 • Woźnowski Rafał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, Dyrektor Delegatury
 • Szurnicka Ewa - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce
 • Popielarz Mariusz Piotr - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, Dyrektor Delegatury
 • Zarzycki Leszek - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Piasecznie, Dyrektor Delegatury
 • Kominek Tomasz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Płocku, Dyrektor Delegatury
 • Wikło Karol - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu
 • Janoszka Ewa - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Siedlcach
 • Sałata Magdalena - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, Dyrektor Delegatury
 • Sulich Igor - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Wołominie, Dyrektor Delegatury
 • Dobrowolski Grzegorz Wiktor - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Żyrardowie, Dyrektor Delegatury
 • Krusiewicz Mirosław - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Dyrektor Departamentu
 • Młynarczyk Mariusz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Podgórski Marcin - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Dyrektor Departamentu
 • Łuczak-Boresowicz Marzena - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Pawlak Urszula - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Cukrowski Paweł - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Dyrektor Departamentu
 • Biernacka Magdalena - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Wieczorek Katarzyna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Dyrektor Departamentu
 • Grajda Małgorzata Wioletta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Opłat Środowiskowych, Dyrektor Departamentu
 • Klimaszewski Dariusz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Opłat Środowiskowych, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Wieremiejczyk Michał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Opłat Środowiskowych, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Sokołowska Joanna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Aniołkowski Wojciech - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Geolog Wojewódzki
 • Rybicki Radosław - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrektor Departamentu
 • Łaga Daniel - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Porębski Kazimierz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Gonczaryk Agnieszka - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Dyrektor Departamentu
 • Cendrowska Marzena - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora
 • Krasowski Tomasz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Dyrektor Departamentu
 • Miecznikowska Wiesława - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Piechna Małgorzata - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
 • Gwoździk Jakub - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, Dyrektor
 • Popielarz Waldemar Andrzej - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce
 • Augustyniak Mirosław - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce, Dyrektor
 • Świerkocka Marta - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
 • Wojtalewicz Urszula - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Kierownik
 • Kotlimowska Marta - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu
 • Sałata Andrzej - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu
 • Oziębło Andrzej Jacek - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, Dyrektor
 • Karaś Piotr - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, Dyrektor
 • Pozorek Artur - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, p.o. Wicedyrektora
 • Jędrej Emilia - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wicedyrektor
 • Drzewiecka Anna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, p.o. Dyrektora

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.