Informacje prasowe

Informacja prasowa - Ponad 140 projektów w powiatach łosickim i siedleckim ze wsparciem samorządu Mazowsza

2021.06.09 15:40 , aktualizacja: 2021.06.10 08:57

Autor: , Wprowadzenie: Eliza Albrechcińska

Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach, budowa chodnika w Czuchowie, inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Łosice czy przebudowa drogi gminnej w m. Ruda oraz zakup nowego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Niemojki –  to tylko kilka ze 141 przedsięwzięć w powiatach łosickim i siedleckim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi prawie 3,9 mln zł. Ponadto gminy Żelechów, Paprotnia i Stara Kornica otrzymają unijne wsparcie w ramach PROW 2014-2020 w wysokości ponad 4,8 mln zł na budowę stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej. Dziś umowy w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

 

73 projekty sołeckie z powiatów łosickiego i siedleckiego z dofinansowaniem

 

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 73 inicjatywy sołeckie z powiatów łosickiego i siedleckiego. Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego  na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw uruchomiliśmy właśnie z myślą o nich. Chcemy wspierać mieszkańców i pomagać im w realizacji ich pomysłów. To oni wiedzą najlepiej, czego potrzebują w swoich miejscowościach. Dla jednych ważny będzie nowy plac zabaw, dla innych dodatkowe zajęcia dla dzieci czy wymiana oświetlenia ulic. I choć granty nie są wysokie, często są jedyną szansą na realizację inwestycji.

 

W powiatach łosickim i siedleckim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymały 73 inicjatywy sołeckie z 16 gminHuszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

 

Lp.

BENEFICJENT

NAZWA ZADANIA

KWOTA POMOCY FINANSOWEJ

POWIAT

1.

Huszlew

Wymiana dachu w Świetlicy wiejskiej w Ławach

10 000,00 zł

łosicki

2.

Huszlew

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Nieznankach

10 000,00 zł

łosicki

3.

Korczew

Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego oraz wiaty przystankowej w miejscowości Laskowice

10 000,00 zł

siedlecki

4.

Korczew

Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego oraz wiat przystankowych w miejscowościach Knychówek i Józefin

10 000,00 zł

siedlecki

5.

Korczew

Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zaleś

5 000,00 zł

siedlecki

6.

Kotuń

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszewnicy

10 000,00 zł

siedlecki

7.

Kotuń

Budowa placu zabaw w miejscowości Cisie-Zagrudzie

10 000,00 zł

siedlecki

8.

Kotuń

Budowa placu zabaw w miejscowości Niechnabrz

10 000,00 zł

siedlecki

9.

Kotuń

Zagospodarowanie działki w miejscowości Łęki na cele rekreacyjne

10 000,00 zł

siedlecki

10.

Kotuń

Budowa boiska w miejscowości Oleksin

10 000,00 zł

siedlecki

11.

Kotuń

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mingosach

10 000,00 zł

siedlecki

12.

Łosice

Budowa placu zabaw w miejscowości Szańków

10 000,00 zł

łosicki

13.

Łosice

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia

10 000,00 zł

łosicki

14.

Łosice

Zakup kontenera na potrzeby socjalno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Niemojki Stacja

10 000,00 zł

łosicki

15.

Łosice

Zakup namiotów wystawienniczych dla miejscowości Jeziory

10 000,00 zł

łosicki

16.

Mokobody

Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiny-Górne

10 000,00 zł

siedlecki

17.

Mokobody

Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaliwie-Piegawki

10 000,00 zł

siedlecki

18.

Mokobody

Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyłazy

10 000,00 zł

siedlecki

19.

Mokobody

Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Skupie

10 000,00 zł

siedlecki

20.

Mokobody

Budowa placu zabaw w miejscowości Świniary

10 000,00 zł

siedlecki

21.

Mokobody

Zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa

10 000,00 zł

siedlecki

22.

Olszanka

Modernizacja części budynku po starej szkole podstawowej w Starych Łepkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

10 000,00 zł

łosicki

23.

Olszanka

Zakup lamp solarnych energooszczędnych ulicznych w Radlni

10 000,00 zł

łosicki

24.

Olszanka

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolesty

10 000,00 zł

łosicki

25.

Olszanka

Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wyczółki

10 000,00 zł

łosicki

26.

Olszanka

Ułożenie chodnika przy drodze gminnej w Hadynowie

10 000,00 zł

łosicki

27.

Paprotnia

Budowa ogrodzenia przy stawie wiejskim w miejscowości Pliszki

10 000,00 zł

siedlecki

28.

Paprotnia

Wykonanie wentylacji i remont instalacji elektrycznej  w świetlicy wiejskiej w miejscowości Podawce

10 000,00 zł

siedlecki

29.

Paprotnia

Remont pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej

10 000,00 zł

siedlecki

30.

Paprotnia

Budowa stawu wiejskiego w miejscowości Uziębły

10 000,00 zł

siedlecki

31.

Platerów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopków

10 000,00 zł

łosicki

32.

Platerów

Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską w Ostromęczynie

10 000,00 zł

łosicki

33.

Platerów

Budowa chodnika w miejscowości Czuchów

10 000,00 zł

łosicki

34.

Sarnaki

Modernizacja budynku OSP w Rzewuszkach poprzez wykonanie ocieplenia i elewacji

10 000,00 zł

łosicki

35.

Sarnaki

Remont schodów w świetlicy wiejskiej w Terlikowie

10 000,00 zł

łosicki

36.

Siedlce

Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie

10 000,00 zł

siedlecki

37.

Siedlce

Budowa chodnika w miejscowości Topórek

10 000,00 zł

siedlecki

38.

Siedlce

Budowa chodnika na ulicy Truskawkowej w miejscowości Żabokliki -Kolonia

10 000,00 zł

siedlecki

39.

Siedlce

Budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach

10 000,00 zł

siedlecki

40.

Siedlce

Zakup wyposażenie do świetlicy w miejscowości Chodów

10 000,00 zł

siedlecki

41.

Siedlce

Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie

10 000,00 zł

siedlecki

42.

Siedlce

Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów

10 000,00 zł

siedlecki

43.

Siedlce

Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Osiny

10 000,00 zł

siedlecki

44.

Skórzec

Budowa placu zabaw w m. Boroszków

10 000,00 zł

siedlecki

45.

Skórzec

Modernizacja oświetlenia w m. Dąbrówka Niwka

10 000,00 zł

siedlecki

46.

Skórzec

Budowa placu zabaw w m. Trzciniec

10 000,00 zł

siedlecki

47.

Skórzec

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany plenerowej w m. Żebrak

10 000,00 zł

siedlecki

48.

Skórzec

Zagospodarowanie działki nr 157/7 w m. Teodorów

10 000,00 zł

siedlecki

49.

Stara Kornica

Modernizacja strażnicy OSP w Rudce obejmująca wymianę podłogi

10 000,00 zł

łosicki

50.

Suchożebry

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów

10 000,00 zł

siedlecki

51.

Suchożebry

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie

10 000,00 zł

siedlecki

52.

Suchożebry

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin

10 000,00 zł

siedlecki

53.

Wiśniew

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Lipniak

10 000,00 zł

siedlecki

54.

Wiśniew

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomyśl

10 000,00 zł

siedlecki

55.

Wiśniew

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna położona w Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w miejscowości Mościbrody

10 000,00 zł

siedlecki

56.

Wiśniew

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabłocie

10 000,00 zł

siedlecki

57.

Wodynie

Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Borki

10 000,00 zł

siedlecki

58.

Wodynie

Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Brodkach

10 000,00 zł

siedlecki

59.

Wodynie

Postawienie altany ogrodowej na działce nr ewid. 47 w m. Kaczory

8 256,56 zł

siedlecki

60.

Wodynie

Wymiana opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Soćki

10 000,00 zł

siedlecki

61.

Wodynie

Zagospodarowanie działki gminnej nr 64 w m. Wola Serocka poprzez ustawienie altany ogrodowej i urządzeń rekreacyjnych

10 000,00 zł

siedlecki

62.

Zbuczyn

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rówce

10 000,00 zł

siedlecki

63.

Zbuczyn

Budowa placu zabaw w miejscowości Wólka Kamienna oraz wyposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej

10 000,00 zł

siedlecki

64.

Zbuczyn

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice

10 000,00 zł

siedlecki

65.

Zbuczyn

Wykonanie zadaszonego tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Januszówka

10 000,00 zł

siedlecki

66.

Zbuczyn

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Choja

10 000,00 zł

siedlecki

67.

Zbuczyn

Budowa placu zabaw w miejscowości Ługi Rętki

10 000,00 zł

siedlecki

68.

Zbuczyn

Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Wspólnej w miejscowości Grochówka

10 000,00 zł

siedlecki

69.

Zbuczyn

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wesółka

10 000,00 zł

siedlecki

70.

Zbuczyn

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisk

10 000,00 zł

siedlecki

71.

Zbuczyn

Budowa placu zabaw w miejscowości Karcze

10 000,00 zł

siedlecki

72.

Zbuczyn

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielemęc

10 000,00 zł

siedlecki

73.

Zbuczyn

Budowa chodnika na ul. Długiej w miejscowości Dziewule

10 000,00 zł

siedlecki

SUMA

723 256,56 zł

16 remiz strażackich z powiatów łosickiego i siedleckiego przejdzie modernizacje

 

W ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 pomoc finansową w wysokości prawie 347 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma 16 OSP z powiatów łosickiego i siedleckiego.

 

W ramach programu gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Ponadto każda z nich mogła złożyć jeden wniosek na remont albo modernizację tylko jednej strażnicy OSP ze swojego terenu. W sumie w tym roku ze wsparcia samorządu Mazowsza w wysokości ponad 5,5 mln zł skorzystają 232 jednostki z całego regionu.

 

Lp.

GMINA/MIASTO

OSP

POWIAT

PRZEDMIOT DOTACJI

KWOTA DOTACJI

1

Gmina Huszlew

Huszlew

łosicki

modernizacja strażnicy

10 000,00 zł

2

Gmina Korczew

Korczew

siedlecki

remont strażnicy

25 000,00 zł

3

Gmina Kotuń

Kotuń

siedlecki

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

4

Miasto i gmina Łosice

Niemojki

łosicki

remont strażnicy

25 000,00 zł

5

Gmina Mokobody

Ziomaki

siedlecki

modernizacja strażnicy

15 000,00 zł

6

Gmina Olszanka

Olszanka

łosicki

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

7

Gmina Paprotnia

Krynki

siedlecki

remont strażnicy

25 000,00 zł

8

Gmina Platerów

Lipno

łosicki

modernizacja strażnicy

15 000,00 zł

9

Gmina Sarnaki

Hołowczyce

łosicki

remont strażnicy

25 000,00 zł

10

Gmina Siedlce

Pruszyn

siedlecki

remont strażnicy

22 960,00 zł

11

Gmina Skórzec

Ozorów

siedlecki

remont strażnicy 

25 000,00 zł

12

Gmina Stara Kornica

Nowa Kornica

łosicki

modernizacja strażnicy

15 000,00 zł

13

Gmina Suchożebry

Kownaciska

siedlecki

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

14

Gmina Wiśniew

Śmiary

siedlecki

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

15

Gmina Wodynie

Wola Wodyńska

siedlecki

remont strażnicy

19 000,00 zł

16

Gmina Zbuczyn

Grochówka

siedlecki

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

SUMA

346 960 zł

 

Ponad 543 tys. zł na samochody i sprzęt dla strażaków ochotników z powiatów łosickiego i siedleckiego

 

Tylko w ubiegłym roku Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego do samych pożarów odnotowano 20 tys. wyjazdów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP.

 

W tym roku sprzęt specjalistyczny, lekkie specjalne samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i odzież ochrony indywidualnej strażaka trafi do 337 jednostek OSP z Mazowsza, w tym do 22 z powiatów łosickiego i siedleckiego na łączną kwotę ponad 543 tys. zł.

 

Lp.

BENEFICJENT

NAZWA OSP

POWIAT

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Gmina Huszlew

Mostów (72)

łosicki

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

2.

Miasto i Gmina Łosice

Niemojki (246)

łosicki

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

3.

Gmina Platerów

Platerów (129)

łosicki

zakup motopompy pożarniczej

20 000,00 zł

4.

Gmina Sarnaki

Sarnaki (82)

łosicki

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

5.

Gmina Stara Kornica

Wyrzyki (106)

łosicki

zakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, aparatu powietrznego z butlą tlenową

11 400,00 zł

6.

Gmina Korczew

Korczew (18)

siedlecki

zakup kamery termowizyjnej oraz detektora wielogazowego

6 250,00 zł

7.

Gmina Korczew

Nowy Bartków (19)

siedlecki

zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka oraz zestawu medycznego PSP-R1

17 250,00 zł

8.

Gmina Kotuń

Nowa Dąbrówka (160)

siedlecki

zakup 4 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka,  4 szt. węży powlekanych do motopompy W-75,  4 szt. węży powlekanych do motopompy W-52, drabiny ratowniczej, prądownicy wodnej, rozdzielacza kulowego, 4 szt. tłumic

12 337,00 zł

9.

Gmina Kotuń

Pieróg (161)

siedlecki

zakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 2 szt. węży ssawnych, smoka ssawnego prostego, 2 szt. kluczy uniwerslanych do hydrantów,  5 szt. węży powlekanych do motopompy W-75, 8 szt. węży powlekanych do motopompy W-52, 3 szt. przełącznika, motopompy szlamowej, 2 szt. prądownicy wodnej

19 977,00 zł

10.

Gmina Mokobody

Niwiski (68)

siedlecki

zakup zestawu hydraulicznych narzędzi

20 000,00 zł

11.

Gmina Mokobody

Kisielany-Żmichy (69)

siedlecki

zakup motopompy z osprzętem

20 000,00 zł

12.

Gmina Paprotnia

Czarnoty (143)

siedlecki

zakup kamery termowizyjnej

9 500,00 zł

13.

Gmina Paprotnia

Hołubla (153)

siedlecki

zakup namiotu wraz z osprzętem

19 500,00 zł

14.

Gmina Siedlce

Nowe Opole (242)

siedlecki

zakup 2 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, pompy elektrycznej do wody zabrudzonej, 2 szt. podpór stabilizacyjnych do ratownictwa technicznego, 2 zestawów osłon na poduszki airbag pasażera, maty ochronnej dla osób poszkodowanych, podnośnik Hi-lift, zestawu trigade, 2 szt. pulsoksymetrów, zaworu liniowy kulowy, prądownicy pianowej z zasobnikiem, 4 szt. butli tlenowych do aparatów powietrznych, uzupełnienia zestawu do ratownictwa wysokościowego, 10 szt. węży tłocznych W-42

19 345,00 zł

15.

Gmina Siedlce

Pruszyn (243)

siedlecki

zakup 12 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 980,00 zł

16.

Gmina Skórzec

Trzciniec (8)

siedlecki

zakup 4 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka,  5 szt. węży strażackich W-52, 5 szt. węży strażackich W-75, 2 szt. latarek kątowych strażackich, myjki do węży

9 470,00 zł

17.

Gmina Skórzec

Czerniejew (16)

siedlecki

zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, zestawu ratownictwa wysokościowego

10 542,00 zł

18.

Gmina Suchożebry

Suchożebry (248)

siedlecki

zakup rozpieracza ramieniowego,  wsporniak progowego, piły ze zbijakiem, zestawu klinów i klocków stablizujących, 2 szt. podpór teleskpowych zintegrowanych z pasem mocującym, 2 szt. podnośników mechanicznych, wspornika progowego skośnego, zestawu flar ostrzegawczych, 10 pachołków ostrzegawczych, maty ochronnej poszkodowanego, rozsiewacza sorbetu

19 452,00 zł

19.

Gmina Suchożebry

Brzozów (249)

siedlecki

zakup 2 szt. latarek ręcznych kątowych, latarki szperacz, nożyc do prętów, urządzenia wielofuncyjnego hooligan, linki strażackiej, agragatu prądotwórczego, siekiery rozłupującej, zestawu medycznego, przedłużacza bębnowego, 4 szt. tłumic teleskopowych gumowych, masztu oświetleniowego, deski ortopedycznej,  2 aparatów powietrznych z maską, butlą stalową z zaworem

8 675,00 zł

20.

Gmina Wodynie

Seroczyn (41)

siedlecki

zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, agragatu oddymiającego, 4 szt. aparatów powietrznych z maską i butlą, 3 szt. sygnalizatora bezruchu

19 737,00 zł

21.

Gmina Zbuczyn

Dziewule (333)

siedlecki

zakup nożyc hydraulicznych, rozpieracza kolumnowego, przewody hydrauliczne

20 000,00 zł

22.

Gmina Zbuczyn

Krzesk Królowa-Niwa (334)

siedlecki

zakup 10 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

20 000,00 zł

SUMA

543 415  zł

9 samorządów ze wsparciem na działania na rzecz ochrony powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiatach łosickim i siedleckim dofinansowanie otrzyma 9 projektów. Do samorządów trafi w sumie ponad 380 tys. zł z budżetu Mazowsza. (opisy projektów w załączniku).

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM MAZOWSZE 2021) to autorski program wsparcia samorządu województwa skierowany do gmin. Jego głównym zadaniem jest lepsza jakość powietrza i mikroklimatu na Mazowszu oraz zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w regionie. W tym roku wsparcie Mazowsza pomoże w realizacji 184 projektów przygotowanych przez 172 mazowieckie gminy. Łącznie wartość dofinansowania samorządu Mazowsza do wszystkich projektów to blisko 11 mln zł.

 

Jak podkreśla Andrzej Sitnik, prezydent miasta Siedlce, który dziś podpisał umowę o wartości 116 tys. zł na wsparcie rewitalizacji Skweru Niepodległości – Zmiana zagospodarowania skweru wpłynie na poprawę estetyki tego miejsca, które do tej pory doświadczało tylko doraźnych prac pielęgnacyjnych, nigdy nie będąc gruntownie zmodernizowanym. Remont alejek poprawi komunikację mieszkańców, którzy będą mogli w komfortowy sposób spacerować po tym terenie. Dodatkowe nasadzenia, nowe ławeczki, mała architektura, nowoczesne oświetlenie stworzą to miejsce przyjaznym dla lokalnej społeczności oraz turystów. Modernizacja skweru dopełni zaplanowany na ten rok remont budynku Urzędu Miasta Siedlce, tworząc spójną całość.

 

 

Lp.

BENEFICJENT

POWIAT

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOFINANSOWANIA

 

1

Stara Kornica UG

łosicki

Uzupełnienie nasadzeń poprawiających jakość powietrza w miejscowości Stara Kornica

22 021,00 zł

 

2

Olszanka UG

łosicki

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszanka

4 450,00 zł

 

3

Mordy UMiG

siedlecki

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Mordy

9 950,00 zł

 

4

Siedlce UG

siedlecki

Tereny zielone w Gminie Siedlce

68 156,00 zł

 

5

Korczew UG

siedlecki

Zagospodarowanie terenów zieleni w m. Korczew

69 884,00 zł

 

6

Skórzec UG

siedlecki

Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w Skórcu

25 000,00 zł

 

7

Łosice UMiG

łosicki

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Łosice.

59 925,00 zł

 

8

Huszlew UG

łosicki

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na obszarze całej Gminy.

4 450,00 zł

 

9

Siedlce UM

siedlecki

Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach

116 606,00 zł

 

SUMA

380 442 zł

 

           
                 

21 inwestycji ze wsparciem w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych

 

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w powiatach łosickim i siedleckim zrealizowanych zostanie również 21 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych, spośród których 20 projektów dotyczy budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a jeden dotyczy modernizacji zbiornika wodnego służącego małej retencji. Na ten cel przeznaczono ponad 1,4 mln zł z budżetu województwa.

 

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego województwa.

 

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

Lp.

WNIOSKODAWCA

POWIAT

PRZEDSIĘWZIĘCIE

KWOTA DOFINANSOWANIA

1

Skórzec

siedlecki

Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 142 obręb Dąbrówka Ług

119 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Lp.

WNIOSKODAWCA

PRZEDSIĘWZIĘCIE

KWOTA DOFINANSOWANIA

1

Powiat Łosicki

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o dł. 0,845 km

250 000 zł

2

Powiat Siedlecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry

100 000 zł

SUMA

350 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

LP.

WNIOSKODAWCA

POWIAT

PRZEDSIĘWZIĘCIE

KWOTA DOFINANSOWANIA

1

Huszlew

łosicki

Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 88 w m. Felin, Gmina Huszlew

50 000 zł

2

Łosice M. i Gm.

łosicki

Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków

130 000 zł

3

Platerów

łosicki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew od km 0+000 do km 0+620 na działce o nr ew. 427

65 000 zł

4

Platerów

łosicki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew Kolonia od km 0+000 do km 0+504 na działce o nr ew. 140

65 000 zł

5

Sarnaki

łosicki

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Chybów

72 000 zł

6

Stara Kornica

łosicki

Modernizacja drogi gminnej Nr 200614W w miejscowości Kobylany

120 000 zł

7

Domanice

siedlecki

Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ew. 298 w miejscowości Śmiary-Kolonia

80 000 zł

8

Korczew

siedlecki

Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda

120 000 zł

9

Kotuń

siedlecki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4

120 000 zł

10

Mokobody

siedlecki

Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Męczyn nr ew. działki 106, 95/2 o długości 0,700 km

50 000 zł

11

Mordy M. i Gm.

siedlecki

Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz

50 000 zł

12

Paprotnia

siedlecki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koryciany na działce nr 195 gm. Paprotnia

50 000 zł

13

Przesmyki

siedlecki

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr geod. 1117 i 1113

100 000 zł

14

Siedlce Gm.

siedlecki

Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole, gmina Siedlce

120 000 zł

15

Suchożebry

siedlecki

Modernizacja drogi gminnej - ul. Granicznej w miejscowości Podnieśno - Etap II

50 000 zł

16

Wiśniew

siedlecki

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Borki-Sołdy - Borki-Paduchy od km 0+000 do km 1+060 na działkach o numerach ewidencyjnych 34, 56 w obrębie Borki-Sołdy oraz 79 w obrębie Borki-Paduchy o długości 1060 mb

70 000 zł

17

Wodynie

siedlecki

Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Północna) w miejscowości Wodynie

50 000 zł

18

Zbuczyn

siedlecki

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olędy

50 000 zł

SUMA

1 412 000 zł

Wsparcie w ramach PROW 2014-2020

Budowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej, przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Uziębły, Strusy i Rzeszotków – to trzy inwestycje, które już niebawem zostaną zrealizowane na terenie subregionu siedleckiego. Pomogą środki unijne w ramach PROW 2014-2020 w wysokości w sumie blisko 4,8 mln zł.

 

Gmina Żelechów otrzyma ponad 1,5 mln zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Piastów i Nowy Goniwilk. W ramach inwestycji powstanie nowe ujęcie wody, przebudowane zostaną dwa istniejące ujęcia wody oraz dwie stacje uzdatniania wody. Z kolei gmina Paprotnia przeznaczy ponad 1,3  mln zł z UE na budowę ponad 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Uziębły, Strusy i Rzeszotków. Natomiast gmina Stara Kornica unijne wsparcie w wysokości ponad 1,9 mln zł przeznaczy na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi. Ponadto na terenie gminy powstaną również przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 21
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 21

Liczba wyświetleń: 73

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.