Informacje dotyczące zmiany ustawy o odpadach

Komunikat dotyczący zmiany ustawy o odpadach

2015.02.05 09:45 , aktualizacja: 2015.02.05 14:57

Autor: Marcin Sokołowski (PŚ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że dnia 22 stycznia 2015 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 122), która umożliwia Gminom lub Zakładom Komunalnym będącym zarządzającymi składowiskami, ubieganie się o wyrażenie zgody na zamkniecie składowiska.

 

Nowo dodany art. 243 a ustawy o odpadach stanowi, że: „Dopuszcza się aby gminnym składowiskiem odpadów zarządzała jednostka sektora finansów publicznych, jeżeli dla tego składowiska odpadów:

  1. wydano decyzję o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o której mowa w art. 252, lub decyzję o zamknięciu składowiska na podstawie art. 54 c ust. 1 ustawy o której mowa w art. 252, lub
  2. w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano decyzję o wyrażeniu zgody  na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 146 lub art. 148 ust. 3.”

Powyższy przepis zacznie obowiązywać 14 dni od ogłoszenia ustawy, czyli od dnia 5 lutego 2015 r. Ponadto decyzje, o których mowa powyżej, zgodnie z obowiązującym od 12 czerwca 2014 r. art. 244 a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.) będą mogły być zmieniane w zakresie:

  • technicznego sposobu zamknięcia,
  • harmonogramu działań związanych z rekultywacją odpadów,
  • sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu oraz warunków wykonania tego obowiązku,
  • przeniesienia praw i obowiązków wynikających z ww. decyzji na inny podmiot.

Jednocześnie Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że wniosek o wydanie decyzji udzielających zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części powinien spełniać wymagania określone w art. 146 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Informacje o ww. wniosku są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod adresem: http://www.mazovia.pl/zaatwspraw/karty-uslug/sprawa,160.html.

 

 

Liczba wyświetleń: 12903

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.