Komunikaty

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia

2005.11.02 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Informujemy, że dniem 1 listopada 2005 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), które nałożyły na samorządy województw nowe zadania z zakresu polityki rynku pracy.

W związku z powyższym do zadań marszałka województwa należeć będą m.in.:
  • prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia
  • wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach odmowy wpisu podmiotu do rejestru, odmowy wydania certyfikatu oraz wykreślenia podmiotu wpisanego do rejestru.
Realizacja ww. zadań została powierzona Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie.

Komórką odpowiedzialną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie za realizację ww. zadań jest:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
01-402 Warszawa
ul. Ciołka 10 A

Kontakt bezpośredni:
Wojciech Kamiński
tel.: (22) 532 22 07 (26)

Jednocześnie informujemy, że wnioski w sprawach wyżej wymienionych należy składać w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa

Liczba wyświetleń: 1179

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.