Komunikaty

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

2005.11.07 00:00 , aktualizacja: 2006.08.08 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Projekt RIS MAZOVIA

Wydarzenia
O projekcie

1 czerwca 2005 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. Regionalna Strategia Innowacji i Rozwoju dla Mazowsza – RIS MAZOVIA.
Jest to projekt szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum złożone z partnerów reprezentujących region i partnerów zagranicznych pełniących rolę ekspertów i mentorów RSI.

Programy Unii Europejskiej dotyczące regionalnych strategii innowacji (RITTS – Regional Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructure, RIS – Regional Innovation Strategy) są instrumentem wspierania regionów UE już od początku lat dziewięćdziesiątych i są wymogiem prawidłowego funkcjonowania na jednolitym rynku Unii. Rozwój gospodarek regionów w dużym stopniu zależy od osiągnięcia dostatecznego poziomu w dziedzinie innowacyjności, rozumianej jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Regionalne Strategie Innowacji funkcjonują w ponad 150 regionach Europy i stanowią podstawę do wykorzystania środków z Funduszów Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Strategie te wspomagają władze regionalne w budowania trwałych struktur na rzecz rozwoju innowacyjnego regionu (jak agencje rozwoju regionu, sieci informacyjne, inkubatory przedsiębiorczości) oraz przyczyniają się do wskazania priorytetowych kierunków rozwoju. Powinny określać kierunki polityki innowacyjnej i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.


Zadania Regionalnej Strategii Innowacji

Zadaniem Regionalnej Strategii Innowacji jest stworzenie trwałych powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową w celu budowania wzrostu gospodarczego regionu, a w szczególności podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań
i innowacji.


Uczestnicy projektu
Konsorcjum RIS MAZOVIA tworzą:
W konsorcjum RIS MAZOVIA Urząd Marszałkowski pełni rolę koordynatora.


Cel projektu

Celem nadrzędnym projektu jest identyfikacja potrzeb i barier związanych z podnoszeniem poziomu innowacyjności województwa mazowieckiego, przy wykorzystaniu istniejących elementów infrastruktury i wiedzy, oraz przy społecznej akceptacji i budowaniu świadomości innowacyjnej wśród beneficjentów projektu, do których w pierwszym rzędzie zaliczane są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).


Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w trzech etapach:

Etap I – definicje, organizacja, informacja
(zdefiniowanie i wypracowanie metodologii, powołanie i organizacja struktury zarządzającej, budowa konsensusu regionalnego i rozpowszechnianie informacji dotyczącej przedsięwzięcia)

Etap II – identyfikacja potrzeb i potencjału regionu, analiza zagrożeń i możliwości
(zastosowanie wybranych w I etapie sposobów i realizacja działań zgodnie z opracowaną metodologią i w ramach zorganizowanej struktury, identyfikacja potrzeb MŚP oraz potencjału regionu w zakresie innowacyjności i systemu wspierającego innowacyjność, wstępne opracowanie rozwiązań)

Etap III – wprowadzenie przyjętych rozwiązań w projektach pilotażowych, ocena skuteczności
(zastosowanie praktyczne opracowanych w II etapie rozwiązań wspomagających innowacyjność w regionie, ocena skuteczności wprowadzonych narzędzi, dyskusja nad rezultatami projektu)

Metodologia zakłada realizację projektu w okresie 32 miesięcy.

W ramach RIS MAZOVIA podejmowane są/będą różnego typu działania (spotkania, warsztaty, wyjazdy studialne, publikacje, wywiady, ankiety, praca w grupach tematycznych, spotkania plenarne i panelowe itp), które powinny prowadzić do osiągnięcia założonego celu czyli uzgodnienia na forum regionalnym i opracowania dokumentu „Regionalna Strategii Innowacji dla Mazowsza”, który zostanie zaakceptowany i przyjęty przez władze samorządowe województwa, a następnie wdrażany w praktycznych działaniach na rzecz rozwoju regionu.


Kontakt

Informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
  Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
  Wydział Innowacyjności

  ul. Kłopotowskiego 5
  03-718 Warszawa

  Dr Aleksander Buczacki
  Kierownik projektu RIS MAZOVIA
  tel. (022) 59-79-779, e-mail: a.buczacki@mazovia.pl


Informacje o projekcie RIS MAZOVIA dostępne są też na stronie internetowej utworzonej i prowadzonej przez Politechnikę Warszawską: www.ris-mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 712 kB, Liczba pobrań: 829, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 251, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 29268

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.