Komunikaty

Wykaz projektów realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego

2005.11.17 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W 2005 r. - w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 - realizowane są łącznie 44 projekty inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego dotyczące: metra warszawskiego, mostu w Płocku, 6 szpitali (w Garwolinie, Grodzisku Maz., Łosicach, Ostrołęce, Płońsku i Pułtusku) oraz 36 obiektów szkolnych. Łączne nakłady przewidziane na realizację tych inwestycji wynoszą 218.933 tys. zł, w tym ze środków budżetu państwa - 186.200 zł, a ze środków udostępnionych przez samorządy - 32.733 tys. zł.

Nakłady te w podziale na Działania objęte Kontraktem przedstawiają się następująco:

Numer i nazwa Działania Przewidywane nakłady na realizację Działań w 2005 r., w tys. zł
Ogółem w tym
środki budżetu państwa środki udos-tępnione przez samorządy
Działanie I.1.: Wzmocnienie materialne systemu oświaty w regionie 13.9703.20010.770
Działanie II.1.: Poprawa sytuacji w dziedzinie transportu i gospodarki komunalnej metropolii warszawskiej (budowa I linii metra)120.000100.00020.000
Działanie III.2.: Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w województwie (budowa II przeprawy mostowej w Płocku)50.50050.000500
Działanie VI.4.: Realizacja inwestycji w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej 34.46333.0001.463
Ogółem 218.933186.20032.733


W trakcie zawierania przez Wojewodę Mazowieckiego umów wykonawczych do Kontraktu zmianie uległy warunki realizacji niektórych projektów (samorządy zwiększyły swój wkład, rozszerzając zakres rzeczowy), a także wystąpiły oszczędności w kwocie 41,8 tys. zł w związku z niższym rozstrzygnięciem przetargów. Oszczędności te zostały przeznaczone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie trzech obiektów szkolnych objętych Kontraktem, w stosunku do których został zwiększony zakres modernizacji - dzięki dodatkowym środkom (Uchwała Nr 2076/229/05 z dnia 28 października 2005 r.). Należy podkreślić, że przyznanie dodatkowych środków nie mogło naruszać kryteriów określonych w dokumencie: "Zasady naboru wniosków oraz procedura wyboru projektów do realizacji w 2005 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego", w tym zwłaszcza dotyczących % udziału środków z budżetu państwa w finansowaniu oraz wysokości maksymalnej dotacji do jednego projektu.

W związku z powyższym, zostały sporządzone uaktualnione wykazy projektów realizowanych w 2005 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (szczegółowy wykaz w plikach po pobrania).


Do pobrania:

Liczba wyświetleń: 1045

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.