Komunikaty

Komunikat nr 6 – Realizacja „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich”

2005.12.01 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie przypomina:
  • Beneficjentom którzy podpisali umowę z Województwem Mazowieckim, a złożyli do 8 listopada 2005 r. wnioski o umieszczenie części lub całości kwoty pomocy finansowej w wykazie wydatków Województwa Mazowieckiego niewygasajacych z upływem 2005 r. konieczne jest podpisanie aneksu.

    - wzór aneksu
    (prosimy o przekazanie do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich aneksu podpisanego za Beneficjenta wraz z kontrasygnatą Skarbnika – 3 egzemplarze)

  • Beneficjentom, którym pomoc finansowa została przyznana na podstawie promesy, a złożyli wnioski o umieszczenie pomocy finansowej w wykazie wydatków Województwa Mazowieckiego niewygasajacych z upływem 2005 r. po przeprowadzeniu przez nich procedury przetargowej podpisywane będą umowy o udzielenie pomocy finansowej.

    - wzór umowy
    (prosimy o przekazanie do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich umowy jednostronnie podpisanej za Beneficjenta wraz z kontrasygnatą Skarbnika – 3 egzemplarze)

Jednocześnie informujemy Beneficjentów, którzy umieścili część lub całość kwoty pomocy finansowej w wykazie wydatków Województwa Mazowieckiego niewygasajacych z upływem 2005 r. że termin płatności faktur jak i sama ich zapłata dla całości pomocy finansowej w kwocie umieszczonej na tzw. wykazie wydatków Województwa Mazowieckiego niewygasajacych powinny być datowane na rok 2006.

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich ponadto informuje, że aneksy do umów oraz umowy Beneficjenci będą mogli podpisywać po zatwierdzeniu wykazu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przybliżony termin podpisywania umów oraz aneksów - po 1 stycznia 2006 r.

Liczba wyświetleń: 1363

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.