Komunikaty

Komunikat Marszałka w sprawie przedstawicieli do Rady Nadzorczej WFOŚiGW

2006.01.02 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Działając na podstawie art. 413 ust. 5a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku

Marszałek Województwa Mazowieckiego

zwraca się do organizacji ekologicznych o pisemne zgłaszanie swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa


W skład Rady Nadzorczej wejdzie jeden przedstawiciel wybrany spośród zgłoszonych kandydatów, cieszący się poparciem największej liczby organizacji ekologicznych działających i posiadających struktury organizacyjne na terenie województwa mazowieckiego.
Jedna organizacja może wyrazić poparcie tylko dla jednego kandydata.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. wniosek o powołanie członka Rady podjęty przez organ organizacji upoważniony do składania w jej imieniu oświadczeń woli, zawierający imię i nazwisko osoby kandydującej oraz jej zgodę na kandydowanie,
  2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ww. rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do zgłaszania przedstawicieli,
  3. statut organizacji, a w przypadku organizacji, które nie są zobowiązane do posiadania statutu - inny odpowiedni dokument regulujący funkcjonowanie organizacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. informacje poświadczające prowadzenie działalności na terenie województwa mazowieckiego,
  5. informacje na temat liczby członków organizacji czynnych i wspierających.

Liczba wyświetleń: 1081

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.