Komunikaty

Informacja w sprawie prowadzenia rachunków bankowych w celu obsługi projektów w ramach Działania 2.3 "Odnowa wsi..."

2006.01.02 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Informacja dla Beneficjentów dotycząca zasad prowadzenia rachunków bankowych w celu obsługi projektów finansowanych z Programu SPO-ROL Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych ramach tych inwestycji.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

W przypadku działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” kwestię klasyfikacji budżetowej rozstrzygnięto w rozporządzeniu MF z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1970. 232).
Rozporządzenie zmieniające wprowadza nowe objaśnienie do rozdziału "01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich": "W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej."

RACHUNEK BANKOWY
  1. Zgodnie z zapisami Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w rozdziale 5.7. Zasady rozliczania projektów oraz dokonywania płatności na rzecz Beneficjenta „Płatności dokonuje się wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta.” Określone rozporządzeniem wzory umów o dofinansowanie projektu precyzują ten zapis jedynie w zakresie dokumentów, wymaganych celem wskazania rachunku bankowego. Nic nie wskazuje na to, iż ma to być odrębny rachunek bankowy ściśle związany z tytułem projektu.
  2. Ww. przepisy prawa nie określają również czyj ma to być rachunek, co dopuszcza możliwość wskazania przez Gminę rachunku należącego do Urzędu Gminy.
  3. nie ma obowiązku prowadzenia odrębnego rachunku w celu rozliczania projektu. Patrz pkt 1.

Liczba wyświetleń: 799

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.