Komunikaty

Wypłaty dla klientów GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.

2014.09.04 14:35 , aktualizacja: 2014.11.03 09:54

Autor: Ewa Puciata (KP), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informują, że po przekazaniu 3 września 2014 r. przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. szczegółowego wyliczenia należnych kwot zwrotu, Marszałek Województwa Mazowieckiego 4 września br. wydał dyspozycję wypłaty ze środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr M 255986 z 27 sierpnia 2012 r. wystawionej na rzecz GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.

 

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 11 września dokonało wypłat poszkodowanym klientom ze środków umowy gwarancji.

 

Biuro GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o. na wypadek swojej niewypłacalności posiadało  umowę gwarancji ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną 7.250.000,00 zł, obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od 18 września 2012 r. do 17 września 2013 r.

 

Łącznie koszty sprowadzenia turystów do kraju wyniosły 1.038.787,43 zł. Z gwarancji ubezpieczeniowej pozostała kwota 6.211.212.57 zł do rozdysponowania pomiędzy poszkodowane osoby.

 

Klienci biura GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o. złożyli roszczenia na łączną kwotę 10.046.270,83 zł, z czego za zasadne uznano roszczenia na kwotę 9.783.902,05 zł. W związku z powyższym poszkodowani otrzymają zwrot w wysokości 63,48% wpłat.

 

Informujemy, że nie uznano za zasadne:

- roszczeń dotyczących zakupu jednej usługi turystycznej (np. biletu lotniczego),

- roszczeń dotyczących umów, które zostały anulowane przez klientów przed zgłoszeniem niewypłacalności przez GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.,

- roszczeń złożonych przez agentów turystycznych,

- roszczeń z tytułu reklamacji klientów,

- roszczeń z niekompletną dokumentacją (nieuzupełnioną pomimo wezwania).

Liczba wyświetleń: 3668

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.