Komunikaty

IX edycja konkursu Mazowieckiej Nagrody Jakości

2006.05.08 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem IX edycji konkursu Mazowieckie Nagrody Jakości serdecznie zapraszamy wszystkie firmy, organizacje gospodarcze i publiczne, które w praktyce stosują, bądź zamierzają stosować filozofię Zarządzania przez Jakość do udziału w konkursie. Nagrodzie tej patronują Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Szeroko pojęta jakość należy do głównych warunków osiągania sukcesów gospodarczych, a większość krajów rozwiniętych doskonali swe gospodarki bazując na koncepcji Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management-TQM). Do grona tego dołącza nasz kraj, który poprzez członkostwo w Unii Europejskiej, uczestniczy w jej konkurencyjnym rynku. Dlatego na drogę tę weszło szereg polskich, w tym mazowieckich, firm i organizacji. Wiele z nich dostrzegło swą szansę w opracowaniu nowej strategii i podjęcia kompleksowej restrukturyzacji systemów zarządzania. Obiektywnym miernikiem praktycznego wdrażania filozofii Zarządzania przez Jakość stała się MAZOWIECKA NAGRODA JAKOŚCI adresowana do wszelkiego charakteru przedsiębiorstw, organizacji i instytucji z terenu województwa.

Podkreślić należy, że Mazowiecka Nagroda Jakości funkcjonuje jako pierwszy etap przedsięwzięć zachęcających i promujących nowoczesny styl zarządzania. Kolejne, wyższe stopnie to POLSKA NAGRODA JAKOŚCI i EUROPEJSKA NAGRODA JAKOŚCI. Uczestnictwo w MNJ daje możliwość obiektywnego porównania systemów Zarządzania przez Jakość stosowanymi w Państwa organizacji publicznej bądź gospodarczej z wymogami Polskiej Nagrody Jakości oraz wstępnego przygotowania się do udziału w niej. Zdobycie tytułu laureata najpierw Mazowieckiej a następnie Polskiej Nagrody Jakości otwiera możliwości ubiegania się o nagrodę europejską, zaś przed laureatami gospodarczymi tejże rynki europejskie stają otworem.

W ogłoszonej właśnie IX edycji konkursu MAZOWIECKIEJ NAGRODY JAKOŚCI mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (firmy) produkcyjne i usługowe o kapitale krajowym lub zagranicznym oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak również organizacje publiczne takie jak: urzędy państwowe, samorządowe, jednostki służby zdrowia, edukacyjne, oświatowe itp.

Procedura oceny organizacji gospodarczej lub publicznej uczestniczącej w konkursie dotyczy całego zakresu jej działalności w aspekcie aplikacji i doskonalenia koncepcji Zarządzania przez Jakość i realizowana jest kilkuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy przeprowadzają samoocenę wg. szczegółowych kryteriów konkursowych. W drugim etapie następuje weryfikacja (przesłanej do sekretariatu MNJ samooceny) i wyłonione zostają firmy i organizacje, do których skierowani zostaną eksperci Komitetu MNJ w celu potwierdzenia danych zawartych w samoocenach. W wyniku tego postępowania kwalifikacyjnego Komitet Mazowieckiej Nagrody Jakości wyłoni Laureatów i Wyróżnionych w kategoriach zależnych od wielkości oraz charakteru prowadzonej działalności.

Warunki wzięcia udziału w IX edycji konkursu Mazowieckiej Nagrody Jakości
 1. przesłanie do sekretariatu konkursu Mazowieckiej Nagrody Jakości do 12 maja 2006 r. „Arkusza Identyfikacyjnego Uczestnika Konkursu” wraz z kserokopią przelewu na konto MNJ opłaty rejestracyjnej.

 2. wniesienie do tego samego terminu opłaty rejestracyjnej w wysokości:

  1. dla przedsiębiorstw / organizacji / instytucji zatrudniających do 20 osób - 100 zł. + 22% VAT (22 zł) – razem =122 zł.
  2. dla przedsiębiorstw / organizacji / instytucji zatrudniających od 21 do 50 osób - 500 zł. + 22% VAT(110 zł) – razem = 610 zł.
  3. dla przedsiębiorstw / organizacji / instytucji zatrudniających powyżej 50 osób - 1000 zł. + 22% VAT (220 zł) - razem = 1220 zł.


 3. dokonanie w przedsiębiorstwie/ organizacji / instytucji samooceny, mającej na celu określenie poziomu aplikacji koncepcji Zarządzania przez Jakość.

 4. wniesienie do 15 września 2006 r. (gdy uczestnik zakwalifikowany zostanie do finału) opłaty weryfikacyjnej w wysokości podanej poniżej (w zależności od wielkości organizacji).

W ramach opłaty rejestracyjnej sekretariat konkursu MNJ, przesyła szczegółowe materiały dotyczące regulaminu konkursu, wymagań stawianych uczestnikom i kryteriów MNJ, według których przedsiębiorstwo powinno opracować wniosek i samoocenę. W kwocie tej mieści się także przeszkolenie, na całodziennym kursie (8 godzin), 1 osoby z zakresu opracowania wniosku
i samooceny przedsiębiorstwa. W przypadku chęci przeszkolenia większej liczby osób, przedsiębiorstwo za każdą osobę dodatkowo uiszcza 550 zł.

Wniosek i samoocenę przedsiębiorstwo powinno przekazać do Sekretariatu MNJ do końca sierpnia 2006r.

Opłata weryfikacyjna wynosi dla:

 • przedsiębiorstwa zatrudniającego do 20 osób – 1000 zł. + 22% VAT – 220 zł. (razem 1220 zł);
 • przedsiębiorstwa zatrudniającego od 21 do 50 osób – 2000 zł. + 22% VAT - 440 zł. (razem 2440 zł.);
 • przedsiębiorstwa zatrudniającego od 51 do 250 osób - 3000 zł. + 22% VAT - 660 zł. (razem 3660 zł.);
 • przedsiębiorstwa zatrudniającego od 251 do 500 osób – 5000 zł. + 22% VAT – 1100zł. (razem 6100 zł.);
 • przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 500 osób – 8000 zł. + 22% VAT – 1760 zł. (razem 9760 zł.);
 • organizacji sektora publicznego (niezależnie od liczby zatrudnionych) 3000 zł. + 22% VAT – 660 zł. (razem 3660 zł.);

Powyższe opłaty należy wpłacać na konto:

Warszawska Izba Gospodarcza PKO BP X O/ Warszawa,
nr 53102010130000060201252667
w rubryce „TYTUŁEM” prosimy wpisać „Mazowiecka Nagroda Jakości ”.


Firmy i organizacje, które zakwalifikują się do trzeciego etapu konkursu, czyli wizytacji przez ekspertów (finału), opłacą oddzielnie koszty wizytacji (dojazd, hotel, itp.) oraz udział w częściowym pokryciu kosztów: promocji, konferencji prasowej, a także uroczystości zakończenia IX edycji konkursu MNJ.

W sprawie ewentualnych pytań, uwag oraz informacji dotyczących konkursu MNJ, prosimy o kontakt z Sekretariatem Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości.
 • „Arkusz Identyfikacyjny Uczestnika Konkursu” należy przesłać do sekretariatu konkursu Mazowieckiej Nagrody Jakości do 12 maja 2006 r. wraz z kserokopią przelewu na konto MNJ opłaty rejestracyjnej.
 • Wniosek i samoocenę przedsiębiorstwo powinno przekazać do Sekretariatu MNJ do końca sierpnia 2006 r.


Sekretariat konkursu MNJ

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,
tel:, 630 96 63, fax: (022) 826 35 06;
e-mail: pnj@kig.pl

lub

00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79,
tel/fax: 625 19 95,
e-mail: mjatczak@rsnot.com.pl


Więcej informacji na temat Konkursu oraz np. kryteriów MNJ, zgodnych z Polską Nagrodą Jakości odnajdą Państwo na stronie internetowej organizatora: www.pnj.pl.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 246 kB, Liczba pobrań: 338, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1032

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.