Komunikaty

Nabór wniosków do Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2006

2006.05.17 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006, zawarty dnia 14 lipca 2005 r., nie określa środków finansowych na wykonywanie działań w 2006 r., przede wszystkim ze względu na brak stosownej prognozy w ubiegłorocznym budżecie państwa. Stąd też nabór wniosków do Kontraktu w 2005 r. i realizacja projektów dotyczyły tylko 2005 r.

W związku z określeniem – po uchwaleniu Ustawy budżetowej na rok 2006 - alokacji dla województwa mazowieckiego środków budżetu państwa na Kontrakt w 2006 r. nastąpiła możliwość dokonania stosownych zmian w dokumencie dotyczących roku bieżącego.

Zmiana Kontraktu została uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w formie zgodnego oświadczenia stron, którego podpisanie przez Marszałka Województwa i Ministra Rozwoju Regionalnego staje się możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody na tę czynność Sejmiku Województwa i Rady Ministrów (art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju). Sejmik Województwa uchwałą Nr 71/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. wyraził zgodę na podpisanie przez Marszałka Województwa Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006. Oczekiwane jest wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na podpisanie Oświadczenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2006 r., podjął uchwałę w sprawie zasad naboru wniosków oraz procedury wyboru projektów do realizacji w 2006 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 (uchwała Nr 953/280/06). Nabór wniosków o dofinansowanie w 2006 r. projektów inwestycyjnych ma charakter warunkowy i będzie uznany za obowiązujący z dniem wejścia w życie Oświadczenia Stron w sprawie zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006.

W związku z ww. uchwałą, Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, warunkowy nabór wniosków o dofinansowanie w 2006 r. ze środków budżetu państwa projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Kategorie Beneficjentów, zasady naboru oraz kryteria określone są w załączonych dokumentach (do pobrania).

Uwaga:
Uprzejmie prosimy o składanie wniosków wpiętych do skoroszytów PCV zawieszanych (format A-4)

Pliki do pobrania

Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 294, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 9642

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.