Komunikaty

Komunikat dotyczący inwestycji drogowych, które będą realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dawny FOGR)

2021.01.08 15:25

Autor: Agnieszka Orysiak (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z przeprowadzonym naborem wniosków na rok 2021 o dotacje ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż zgodnie z obowiązującymi  Zasadami i trybem postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, remonty dróg nie mogą zostać objęte dotacją. Ponadto przypominamy, że do rozliczenia przyznanej dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia m.in. dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych, tj. stosownego pozwolenia na budowę, zgłoszenia wymaganego przepisami prawa budowlanego lub zezwolenia wydanego na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, planowanej do wykonania inwestycji lub do uzyskania stosownej decyzji/zezwolenia przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgłoszenie robót budowlanych kierowane do właściwego organu powinno dotyczyć, przebudowy odcinka drogi, a nie jego remontu czy modernizacji.

Liczba wyświetleń: 600

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.