Komunikaty

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w formie powierzenia realizacji zadania Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu

2021.03.04 14:05 , aktualizacja: 2021.03.05 11:01

Autor: Dagny Gątkowska (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 280/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w formie powierzenia realizacji zadania Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.6.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 5 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 26 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady:

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 200 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej:

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 5 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Informacje”.

 

Dodatkowe informacje:

Marzena Kuchta, Kierownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74,

Dagny Gątkowska, Główny specjalista w Biurze Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 59 79 680.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 103 kB, Liczba pobrań: 78, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 0 kB, Liczba pobrań: 59
Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 45
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 48
Rozmiar: 37 kB, Liczba pobrań: 64
Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 73

Liczba wyświetleń: 236

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.