Komunikaty

Informacja dotycząca sporządzania i weryfikacji sprawozdań wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2021.03.05 15:15 , aktualizacja: 2021.03.11 10:09

Autor: Justyna Drzewińska (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Uprzejmie informujemy, że ze względu na trwający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii nie jest możliwe – wzorem lat ubiegłych – zorganizowanie seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednakże po uruchomieniu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i wprowadzeniu wymogu realizacji tego obowiązku za jej pośrednictwem dostrzegamy problemy związane z prawidłowym sporządzaniem sprawozdań. Widząc potrzebę wsparcia pracowników miast i gmin w sporządzaniu sprawozdań przygotowaliśmy materiał pt. „Sporządzanie i weryfikacja sprawozdań wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście uruchomienia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, zawierający wskazówki i spostrzeżenia dotyczące właściwego ich przygotowania. Zachęcamy do pobrania dokumentu i zapoznania się z nim.

 

Ponownie zamieszczamy również arkusze kalkulacyjne do weryfikacji obliczeń: poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)) oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412)).

 

Jednocześnie informujemy, że wskaźnik wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca województwa mazowieckiego w 2019 roku wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 321 kg. Prawidłowa wartość wskaźnika MWGUS w obliczeniach poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za rok 2019 a także za rok 2020 wynosi 0,321 Mg/mieszkańca.

 

Przypominamy, że w sprawach dotyczących interpretacji poruszonych zagadnień należy zwracać się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, natomiast w sprawach dotyczących technicznych aspektów działania systemu BDO należy zwracać się do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Liczba wyświetleń: 859

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.