Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę pomp infuzyjnych związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze województwa mazowieckiego

2021.03.12 11:15 , aktualizacja: 2021.03.17 08:52

Autor: Dawid Rudolf (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez województwo mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020, informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę pomp infuzyjnych przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorców oferujących pompy infuzyjne.

 

Przedmiot zamówienia

Dostawa 400 szt. pomp infuzyjnych zgodnie ze szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Miejsca dostaw

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Centralny Szpital Kliniczny, ul. Stefana Banacha 1a, 02-097 Warszawa – 9 szt.
 2. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - 15 szt.             
 3. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa – 40 szt.            
 4. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Lekarska 4, 26-610 Radom – 8 szt.
 5. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów – 5 szt.             
 6. Wojskowy Instytut Medyczny ul. ul. Szaserów 128 Warszawa 04-141 – 5 szt.
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. Mazurska 1, 08-110 Siedlce – 4 szt.
 8. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka – 10 szt.
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa – 7 szt.
 10. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19, 09-400 Płock – 12 szt.
 11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach al. Generała Władysława Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice – 8 szt.
 12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej- Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża – 2 szt.
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. Księdza Bosco 5, 08-300 Sokołów Podlaski – 10 szt.        
 14. Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Skargi 10, 05-600 Grójec – 1 szt.           
 15. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. ul. Bolesława Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów – 5 szt.               
 16. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul.  Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin – 6 szt.          
 17. Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew – 4 szt.
 18. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc - 6 szt.
 19. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz – 8 szt.
 20. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.z o.o. ul . Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom – 8 szt.
 21. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk – 4 szt.
 22. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Spacerowa 1, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą -1 szt.              
 23. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów (Maków Mazowiecki) ul . Wincentego Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki – 1 szt.
 24. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Lipsko) ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko - 1 szt.
 25. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – 8 szt.        
 26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-100 Węgrów – 1 szt.
 27. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 44, 05-400 Otwock – 6 szt.
 28. Instytut Matki i Dziecka ul. Marcina Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa – 4 szt.            
 29. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa – 8 szt.
 30. Warszawski Szpital dla Dzieci - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mikołaja Kopernika 43, 00-328 Warszawa – 1 szt.
 31. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ""STOCER"" sp. z o.o. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna - 10 szt.
 32. Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o. o. ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-100 Pułtusk – 8 szt.
 33. Szpital Czerniakowski sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – 12 szt.
 34. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Marcina Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa - 13 szt.      
 35. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stanisława Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka - 4 szt.
 36. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki – 8 szt.           
 37. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa – 15 szt.
 38. Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa – 1 szt.
 39. ARION Med. Sp. z o.o Szpital w Gostyninie ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin – 2 szt.
 40. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice - 4 szt.
 41. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa – 6 szt.
 42. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul . Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin – 1 szt.
 43. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie al. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków – 2 szt.
 44. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze Al. Jana Pawła II 9a, 26-400 Przysucha – 4 szt.
 45. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 28, 09-402 Płock – 1 szt.
 46. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Zygmunta Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa – 1 szt.
 47. Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdujący się w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki – 100 szt. (dostawa do 19 kwietnia 2021 r.).

Termin realizacji zamówienia

 1. Dostawa 300 szt. pomp infuzyjnych – maksymalnie do 29 marca 2021 r.
 2. Dostawa 100 szt. pomp infuzyjnych – maksymalnie do 19 kwietnia 2021 r.

Kryteria oceny ofert

Cena – 100%

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności UE (WE) oferowanego produktu.

 

Sposób i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2021 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl.

Prosimy o dopisanie w tytule maila „Oferta na pompy infuzyjne”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin na zadawanie ewentualnych pytań dotyczących zamieszczonego Ogłoszenia upływa w dniu 15 marca 2021 r.

Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie pytania przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl

 

Wybór ofert i podpisanie umowy

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na mniejszą ilość pomp infuzyjnych niż 400 szt., przy czym minimalna ilość pomp zaoferowanych w ramach oferty wynosi 100 szt. (w przypadku zaoferowania mniejszej ilość pomp infuzyjnych niż 400 szt., maksymalny termin realizacji całości zaoferowanego przedmiotu zamówienia to 29 marca 2021 r.)

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane, Zamawiający podpisze umowę, której projekt określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 755 kB, Liczba pobrań: 49
Rozmiar: 86 kB, Liczba pobrań: 77
Rozmiar: 36 kB, Liczba pobrań: 86

Liczba wyświetleń: 423

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.