Komunikaty

Rusza nabór wniosków do Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

2021.04.30 13:25 , aktualizacja: 2021.06.02 11:32

Autor: Marcin Polak (KP), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Nagroda Twórcza przyznawana jest młodym artystom, którzy dzięki swojej aktywności posiadają znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w szczególności w obszarze: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja 2021 r. i będzie trwać do 31 maja 2021 r. Planowane jest, aby wysokość Nagrody Twórczej wynosiła 9 tys. zł i była wręczana maksymalnie 3 osobom.

 

O Nagrodę Twórczą może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:

  • jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku o Nagrodę Twórczą nie ukończyła 35. roku życia;
  • posiada znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania
    i ochrony kultury;
  • mieszka na terenie województwa mazowieckiego;
  • nie ubiega się o przyznanie stypendium w kategorii „uczeń” lub „student”, na podstawie odrębnej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wnioski należy:

  • wysłać pocztą na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa albo
  • złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo
  • złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4 lub ul. Jagiellońska 26.  

 

Szczegółowe informacje o Nagrodzie Twórczej można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 525 lub 22 59 79 529  albo wysyłając pytania na adres e-mail: .

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 98 kB, Liczba pobrań: 219, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 617

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.