Komunikaty

Nabór KSOW 2021 rozstrzygnięty!

2021.05.27 11:25 , aktualizacja: 2021.06.10 09:51

Autor: Marcin Rzońca (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich dofinansuje w 2021 roku 35 operacji na blisko 1,5 mln złotych!

 

Co roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021. Nie inaczej było na przełomie 2020 i 2021 roku, a Województwo Mazowieckie otrzymało na bieżący rok limit 1.500.000 zł na tzw. operacje partnerskie w tym konkursie.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadziło, zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 5/2021,
w okresie od 4 do 22 stycznia 2021 r. nabór wniosków o wybór operacji do realizacji w Planie Operacyjnym na lata 2020-2021 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 2021 rok.

Limit środków, w podziale na działania Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem
o konkursie, przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu dla województwa mazowieckiego wyniósł 1.500.000 zł, został podzielony na działania Planu Działania, w zakresie których Partnerzy KSOW mogli składać wnioski:

Działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej

Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Działanie 9 – Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji

Działanie 10 – Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie

Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW zakładał, że w przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogły zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań.

 

W terminie konkursu wpłynęło 67  wniosków o wybór operacji do realizacji w 2021 roku w ramach Planu Operacyjnego 2020-2021 KSOW 2014-2020 na łączną kwotę 3.676.328,45 zł, w tym:

  • 35 wnioski oceniono pozytywnie – 1.449.753,67 zł;
  • 31 wnioski odrzucono z przyczyn formalnych lub merytorycznych – 2.118.574,78 zł;
  • 1  partnera KSOW zrezygnował z realizacji operacji – 108.000,00 zł.

 

Miło nam poinformować, że Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW w dniu 26 maja 2021 roku przyjęła ostateczną listę ocenionych operacji Partnerów KSOW w województwie mazowieckim, a na liście tej znalazły się wszystkie 35 pozytywnie ocenione operacje na łączną sumę 1.449.753,67 zł!

 

 Lista rankingowa znajduje się na stronie mazowieckiej KSOW.

 

Wśród tych operacji znajduje się 12 operacji zgłoszonych przez samorządy gminne i powiatowe, 11 operacji zgłoszonych łącznie przez 8 Lokalnych Grup Działania; 5 operacji zgłoszonych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, 3 operacje proponowane przez organizacje pozarządowe i po jednej operacji Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lot nad Bugiem”.

Rok 2021 będzie dzięki temu rokiem dużej aktywności i szerokiej obecności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim!

Liczba wyświetleń: 281

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.