Komunikaty

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

2021.05.28 11:45 , aktualizacja: 2021.05.28 12:02

Autor: Marzena Kuchta (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 765/232/21 z dnia 25 maja 2021 r. przedłożył Sejmikowi Województwa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

Roczny program współpracy to dokument regulujący zasady współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi. Określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy. Jest uchwalany co roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 5a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Liczba wyświetleń: 65

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.