Komunikaty

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 13

2006.11.06 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Dotyczy realizacji „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” (SPRM) – komponenty: A, B, C, D-pilot, D, E i F

Beneficjenci Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – zgłaszający opóźnienia w realizacji dotowanych zadań inwestycyjnych:

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zmianę terminów realizacji zadań w komponentach A, B, C, D, E i F, wychodząc naprzeciw prośbom i wnioskom Beneficjentów SPRM, którzy nie skończą dotowanych inwestycji przed 15 listopada 2006r.

W związku z tym w podpisanych, a nie zrealizowanych umowach z Beneficjentem data 15 listopada 2006 r. – obowiązująca jako zakończenie zadania w komponentach C, D-pilot i E oraz komponentach A, B, D i F – obowiązująca jako ostateczny termin dostarczenia do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich wniosków o płatność może być zmieniona na 30 listopada 2006r.

Data 30 listopada 2006r. – obowiązująca jako ostateczny termin rozliczenia dla Beneficjentów komponentów C, D-pilot i E może być zmieniona na 15 grudnia 2006r.

Uprzejmie informujemy, że są to nieprzekraczalne terminy realizacji zadań w Samorządowym Programie Rozwoju Mazowsza – na rok 2006.

Beneficjentów, którzy będą musieli skorzystać ze zmiany terminów realizacji zadań – prosimy o niezwłoczne dostarczenie (w 3 jednobrzmiących egzemplarzach) do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich podpisanych jednostronnie aneksów do umów przed dokonaniem czynności rozliczeniowych z Departamentem, gdyż ostatecznym dniem obowiązującym na wejście w życie zapisów aneksu jest 15 listopada 2006r.

Poniżej załączamy wzory aneksów do umów w zakresie korekty ostatecznych terminów realizacji i rozliczeń dotowanych zadań.

Beneficjenci komponentu E:
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie przypomina Beneficjentom Komponentu E - „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – budowa wodociągów na terenach wiejskich” Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, którzy zakończyli prace inwestycyjne o konieczności przekazania/przesłania 1 egzemplarza Sprawozdania końcowego wraz z załącznikami wymienionymi w druku rozliczenia rzeczowo – finansowego (do pobrania poniżej), w nieprzekraczalnym wymaganym terminie.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 347, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 351, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 360, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 332, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 386, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 363, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 29 kB, Liczba pobrań: 380, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 370, Dokument programu Microsoft Word

Artykuły powiązane

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

20-01-2006
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich,...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

Liczba wyświetleń: 3515

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.