Komunikaty

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 15

2007.01.05 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Dotyczy realizacji „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” (SPRM) – komponenty: D – działanie pilotażowe, E i F – środki niewygasające z upływem 2006 roku.

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Województwa Mazowieckiego uprzejmie informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego ustalił wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku.

Wykonanie Uchwał Sejmik powierzył Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Uchwałą Nr 5/9/07 z dnia 02 stycznia 2007 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki dotacji celowej na realizację SPRM komponentów: D – działanie pilotażowe, E i F niewygasających z upływem 2006 roku.

W związku z powyższym załączamy:
  • wzór Aneksu do Umowy komponentu „D – Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej” dla Gminy Kozienice,
  • wzór Umowy i Aneksu do Umowy komponentu „ E – Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę”,
  • wzór Aneksu do Umowy komponentu „F – Uzupełnienie Finansowe ZPORR- Wodociągi. Pomoc Klęskowa”,
z prośbą o ich wypełnienie, podpisanie oraz niezwłoczne dostarczenie przez zainteresowanych Beneficjentów (w 3 jednobrzmiących egzemplarzach) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa.

Beneficjenci komponentu E, którzy podpisali umowy w 2006 roku podpisują Aneks wg załączonego wzoru, natomiast Beneficjenci, którzy nie podpisali Umowy w 2006 roku, podpisują Umowę wg załączonego wzoru.

Jednocześnie informujemy Beneficjentów komponentu E , że termin płatności faktur realizowanego zadania jak i sama ich zapłata w części dotacji celowej powinna być datowana na 2007 rok.

Pliki do pobrania

Artykuły powiązane

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

20-01-2006
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich,...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

Liczba wyświetleń: 3361

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.