Komunikaty

Komunikat nr 9 dotyczący PAOW-B2

2004.08.20 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

 1. Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (WBWP) uprzejmie informuje, że Regionalny Komitet Sterujący uchwałą nr 21/2004 wyraził zgodę na podwyższenie wskaźnika procentowego współfinansowania projektów z PAOW-B2 do 42% dla wszystkich beneficjentów z Województwa Mazowieckiego.

 2. W związku z trudnościami w wyłanianiu dostawców w przypadku procedury Zakupów Krajowych (NS), Bank Światowy wyraził zgodę na uznawanie za ważne przetargów w przypadku wpłynięcia dwóch ważnych ofert.
  Powyższe może mieć zastosowanie jedynie w przypadku stwierdzenia, że gmina/powiat dołożyły należytej staranności aby uzyskać odpowiednią ilość ofert. Gminy/Powiaty w których zaistniała powyższa sytuacja proszone są o kontakt z Wojewódzkim Biurem Wdrażania Programu.

 3. O terminach odbioru robót i zakupów prosimy informować odpowiednio przedstawicieli Delegatur Urzędu Marszałkowskiego i WBWP (w podziale jak w komunikacie nr 3) - odnotowując Ich obecność w protokółach odbioru.
  Beneficjenci PAOW-B2, którzy aktualnie lub w najbliższym okresie dokonają ostatecznego odbioru robót lub zakupów, proszeni są o niezwłoczne przekazywanie do WBWP wniosków o płatność PAOW – załączając uwierzytelnione kserokopie opisanej faktury i protokółu odbioru oraz polecenia przelewu, jeśli dokonano już częściowej bądź pełnej zapłaty dla wykonawcy/dostawcy. Aby wniosek mógł być rozpatrywany – po zatwierdzeniu przez WBWP procedury przetargowej, winien być zawarty aneks do umowy gminy/powiatu z województwem (wzór – patrz komunikat nr 7).

  Uwaga:
  Poprzednie komunikaty z 2004 r. można pozyskać z www.mazovia.pl poprzez wyszukanie w „kalendarium” + „inne”. Komunikaty te były datowane następująco: nr 1 -17.II, nr 2 -15.IV, nr 3 -26.IV, nr 4 -28.IV, nr 5 -18.V, nr 6 -24.V, nr 7 -13.VII, nr 8 -27.VII.

 4. Jednocześnie przypominamy, że przeniesiona została siedziba WBWP na ul. Borowskiego 2 (III piętro, pokoje 303 i 304) - do budynku po przeciwnej stronie wejścia głównego do Urzędu Marszałkowskiego (ul. Brechta 3).

  Adres korespondencyjny i internetowy pozostają bez zmian, a numery telefoniczne przedstawiają się następująco:
  22/518-99-26 - Dyrektor Zygmunt Tołwiński,
  22/518-99-17 – Aleksandra Kostrzewa,
  22/518-99-12 - Stanisław Gąsiorowski
  oraz fax: 22/518-99-28.

Liczba wyświetleń: 716

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.