Komunikaty

Komunikat nr 10 dot. PAOW-B2

2004.09.27 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W nawiązaniu do komunikatu nr 7 z 13 lipca 2004r (w części dotyczącej przyjmowania przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dokumentów dotyczących projektów zapisanych na liście rankingowej dla tzw. drugiej kolejności finansowania) oraz do późniejszych konsultacji telefonicznych w tej sprawie – zwracamy się z prośbą o przyśpieszenie składania tych dokumentów. Ze względu na ewentualność rezygnacji niektórych Gmin z przyznanej dotacji – prosimy o pisemne potwierdzenie rezygnacji bądź złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 11 października 2004r.

Przyspieszenie to wynika z konieczności dokonania ostatecznej oceny zaangażowania środków będących w dyspozycji Województwa oraz ze względu na to iż cała procedura zawierania umów, przeprowadzenia przetargów - do podpisania kontraktu z wykonawcą bądź dostawcą włącznie - musi być zakończona do końca 2004r.

Na podstawie uchwały nr 22/2004 Regionalnego Komitetu Sterującego Województwa Mazowieckiego ds. PAOW - Gminy zapisane na ww. liście rankingowej i liście rezerwowej mogą dokonać aktualizacji rzeczowego zakresu remontu lub wyposażenia szkoły, bądź dokonać zamiany projektu z listy rankingowej na inny projekt, który spełnia wymogi PAOW - podkomponent B2. Realizacja projektów przewidziana na rok przyszły, powinna być zakończona do 5 marca 2005 roku.

Gminy i Powiaty, które zakończyły realizację projektów i mają zawarte aneksy do umów z Województwem -powinny złożyć w WBWP wnioski o płatność do 5 listopada br.

Wnioski składane po tym terminie będą przekazywane Jednostce Koordynacji Programu do rozpatrzenia w I kwartale 2005 roku.

Jednocześnie informujemy, że od 20 września br. Dyrektorem WBWP jest Pani Krystyna Wasilewska – tel. (+22) 518-99-26.

Liczba wyświetleń: 629

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.