Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu

2018.05.11 12:15 , aktualizacja: 2018.05.11 14:28

Autor: Marta Boranowska (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu i kieruje do konsultacji społecznych.

 

Projekt uchwały jest dostępny w załączonych plikach pod niniejszą informacją oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (III piętro, pokój 310 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 14 maja do 4 czerwca br.:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w celu zebrania uwag i wniosków w trakcie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799);
 2. mogą zostać udostępnione wykonawcy dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – będzie przysługiwało Pani/Panu również prawo do:

 1. ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania; (brak podania danych osobowych nie oznacza, że uwagi i wnioski nie zostaną rozpatrzone).

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 184 kB, Liczba pobrań: 318, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1568 kB, Liczba pobrań: 775, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 4921 kB, Liczba pobrań: 472, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 809 kB, Liczba pobrań: 377, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 415 kB, Liczba pobrań: 399, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 326 kB, Liczba pobrań: 327, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 338 kB, Liczba pobrań: 335, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2232 kB, Liczba pobrań: 407, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 828

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.