Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

2019.11.22 12:45 , aktualizacja: 2019.11.22 13:01

Autor: Sylwia Kałęcka (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Uchwały sejmiku (Uchwała 215/19 z dnia 19 listopada 2019 r.) oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (III piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00).

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 26 listopada 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
  ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres:

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami gmin oraz powiatów znajdujących się w zasięgu działania programu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych odbędą się:

 • 27 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie (ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów),
 • 3 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu (ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom),
 • 9 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa). 

Powyższy projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego został przekazany do konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Liczba wyświetleń: 356

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.