Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku

2020.09.16 14:15 , aktualizacja: 2020.09.30 12:15

Autor: Żaneta Wojtalewicz (RF), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zapraszamy do konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Proces wojewódzkich konsultacji odbywa się z uwzględnieniem narzędzi teleinformatycznych.

 

Kończy się okres wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Nie oznacza to jednak końca starań Samorządu Województwa Mazowieckiego o rozwój środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności. Aby umożliwić kontynuację dotychczasowych działań, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – we współpracy z przedstawicielami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji, Mazowieckiej Rady Innowacyjności i Forum Instytucji Otoczenia Biznesu – przygotował projekt nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

 

Przygotowanie projektu to zaledwie jeden z etapów prac nad strategią – to początek dyskusji nad ostatecznym kształtem dokumentu. Dlatego zapraszamy Państwa do konsultacji nowej RIS 2030 – do dzielenia się uwagami, sugestiami i wszelką konstruktywną krytyką.

 

Jest to już trzeci dokument strategiczny poświęcony tematyce innowacyjności na Mazowszu. Jednocześnie, po raz pierwszy został on przygotowany przy tak dużym zaangażowaniu interesariuszy – uczestników cyklu warsztatów strategicznych. Diagnoza, wizja i cele nie zostały określone odgórnie, ale wypracowane wspólnie z przedstawicielami środowiska nauki, biznesu i instytucji wsparcia.

 

Proces konsultacji odbywa się z uwzględnieniem narzędzi teleinformatycznych z uwagi na stan epidemii COVID-19.

Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu RIS 2030 należy składać́ za pośrednictwem załączonego formularza konsultacyjnego, zamieszczonego także na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.innowacyjni.mazovia.pl.

 

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą elektroniczną na specjalnie utworzony adres email: lub drogą korespondencyjną z dopiskiem „Konsultacje RIS 2030” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

 

Konsultacje trwają od 16 września 2020 r. do 21 października 2020 r.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 21 października 2020 r., jak również opinie, uwagi i wnioski  anonimowe nie będą rozpatrywane. W przypadku przekazania formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zasięg terytorialny konsultacji: Województwo Mazowieckie.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 2012 kB, Liczba pobrań: 236, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 110

Liczba wyświetleń: 411

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.