Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2018.02.20 12:10 , aktualizacja: 2018.02.20 15:10

Od 21 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

2018.02.20 12:05

Od 21 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2018.01.31 14:05

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje projektu zmian w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

2017.12.20 15:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji zmian w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Szczegółowe informacje oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

więcej o: Konsultacje projektu zmian w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Ryczywół

2017.12.06 12:00

Od 6 do 13 grudnia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji aglomeracji Ryczywół przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Ryczywół

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.