Inne

Rusza nabór formularzy w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”

2021.06.25 14:40 , aktualizacja: 2021.06.25 14:58

Autor: Krzysztof Kozikowski (ES), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Od 28 czerwca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchamia nabór formularzy w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021” w ramach projektów: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

 

Konkurs skierowany jest do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego/zawodowego ucznia w roku szkolnym 2020/2021.

 

W formularzu konkursowym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego/zawodowego ucznia. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 12 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świętojerska 9:

  • w formie papierowej osobiście za potwierdzeniem odbioru,
  • przez operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, jego adres oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez e PUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.Adres, z którego należy korzystać podczas wysyłki.

 

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2020/2021 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionych stypendystów. Planuje się wyłonić do 18 laureatów konkursu w ramach każdego projektu.

 

Regulamin Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021, formularz konkursowy i Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku oraz „Instrukcja wysyłki ePUAP” są dostępne pod adresami:

- https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ - „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”,

- https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/ - „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(22) 59 79 418, 423 – „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”,

(22) 59 79 445 – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Liczba wyświetleń: 467

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.