Kontrola UMWM

Kontrola UMWM w roku 2003

2004.06.16 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeprowadzili w 2003 roku kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach realizujących zadania ze środków publicznych:

 1. Państwowy Teatr Polski, ul. Karasia 2, Warszawa
  Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych, wykorzystania dotacji przyznanych w roku 2002.

 2. Państwowy Teatr Żydowski, Pl. Grzybowski 12/16, Warszawa
  Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych, wykorzystania dotacji przyznanych w roku 2002.

 3. Zespół Szkół Medycznych, ul. Kelles – Krauze 3, Radom
  Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych .

 4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Poznańska 22, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji umowy „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 2002 r.”

 5. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. J. Bogdanowicza, ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji umowy „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 2002 r.”

 6. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 27, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji umowy „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 2002 r.”

 7. Wojewódzki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji umowy „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 2002 r.”

 8. SP ZOZ Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury, ul. Winnicka 10, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 2002 r.”

 9. Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządów Ruchu, ul. Wierzejskiego 12, Konstancin
  Kontrola w zakresie realizacji umowy „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 2002 r.”

 10. „RM –Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. Świrskiego 38, Siedlce
  Kontrola w zakresie realizacji umowy „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 2002 r.”

 11. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, ul. Dunina 1, Mrozy
  Kontrola w zakresie realizacji umowy „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia 2002 r.”

 12. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. J. Psarskiego, ul. Artyleryjska 120a, Ostrołęka
  Kontrola w zakresie realizacji staży podyplomowych.

 13. Centralny Szpital Kolejowy, ul Bursztynowa 2, Międzylesie
  Kontrola kompleksowa zgodnie z programem kontroli.

 14. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. J. Bogdanowicza, ul. Niekłańska 4/24
  Kontrola w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych NIK oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z 2002 r.

 15. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Limanowskiego 132a, Radom
  Kontrola w zakresie działalności statutowej WORD.

 16. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, Pl. Wolności 63
  Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przekazanych w 2002 r.

 17. Muzeum Wsi Mazowieckiej, ul. Narutowicza 64, Sierpc
  Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przekazanych w 2002 r.

 18. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61a, Ciechanów
  Kontrola kompleksowa zgodnie z programem kontroli.

 19. Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, Siedlce
  Kontrola kompleksowa zgodnie z programem kontroli.

 20. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. Gwardii Ludowej 5, Płock
  Kontrola w zakresie bieżącego funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

 21. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, ul. Smyczkowa 14, Warszawa
  Kontrola kompleksowa zgodnie z programem kontroli.

 22. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. E. Wilczyńskiego, ul. Zalesie 1, Gostynin-Zalesie
  Kontrola w zakresie realizacji programu restrukturyzacji zakładu, kontrola warunków techniczno – sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r.

 23. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, Pl. Wolności 63, Myszyniec
  Wykorzystanie dotacji przekazanych w roku 2002.

 24. Radomska Kolumna Transportu Sanitarnego „Meditrans”, ul. Domagalskiego 79/82, Radom
  Kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.

 25. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów
  Kontrola w zakresie wybranych zagadnień z polityki kadrowo- płacowej oraz finansowej Zakładu.

 26. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów
  Kontrola w zakresie zbadania zasadności zarzutów zawartych w skargach.

 27. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Solec 57, Warszawa
  Kontrola kompleksowa zgodnie z programem kontroli.

 28. Muzeum Wsi Mazowieckiej, ul. Narutowicza 64, Sierpc
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 29. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, Warszawa.
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 30. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, ul. Dunina 1, Mrozy
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 31. Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 32. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, Otwock
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 33. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, Płock
  Kontrola w zakresie realizacji staży podyplomowych.

 34. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gostynin-Kruk
  Kontrola w zakresie realizacji staży podyplomowych.

 35. SPZ ZOZ Sierpc, ul. Słowackiego 32, Sierpc
  Kontrola w zakresie realizacji staży podyplomowych.

 36. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Aleksandrowicza 5, Radom
  Kontrola w zakresie realizacji staży podyplomowych.

 37. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Młynowska 17, Siedlce
  Kontrola w zakresie współpracy jednostki z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie.

 38. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Pl. Stare Miasto 10, Radom
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 39. Kolegium Nauczycielskie, ul. Pułaskiego 9, Radom
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 40. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Kopernika 7, Ciechanów
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 41. Kolegium Nauczycielskie, ul. Płocka 100, Ciechanów
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 42. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia ul. Płońska 57a, Ciechanów
  Kontrola z zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 43. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, ul. Saska 4/6
  Kontrola z zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 44. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach, ul. Sokołowska 28
  Kontrola z zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 45. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Szkoleniowo Warsztatowe, ul. Ks. Bosco 5, Sokołów Podlaski
  Kontrola z zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 46. Firma „Acze” Ośrodek Szkoleniowy, ul. Wolności 38, Sokołów Podlaski
  Kontrola z zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 47. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. 3 Maja 18, Płock
  Kontrola z zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 48. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Świętej Anny, ul. Barska 16/20, Warszawa
  Kontrola kompleksowa zgodnie z programem kontroli.

 49. SP ZOZ Szpital Kolejowy im. dr W. Roeflera, ul. Warsztatowa 1, Pruszków
  Kontrola sprawdzająca.

 50. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, pl. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów
  Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie (ZP II 0913/21/2002) z 27.08.2002 r. sporządzonych po przeprowadzonej kontroli kompleksowej w dniach 15 kwietnia - 25 czerwca 2002 r.

 51. Kolegium Nauczycielskie, ul. Pułaskiego 9, Radom
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 52. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Pl. Stare Miasto 10, Radom
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 53. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Odlewnicza 8, Warszawa
  Kontrola w zakresie działalności statutowej, przychody, rozchody, sprawozdawczość.

 54. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS”, ul. Górczewska 89, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 55. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J. Psarskiego, al. Jana Pawła II 120a, Ostrołęka
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 56. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, ul. Dunina 1, Mrozy
  Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej.

 57. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, ul. Raszyńska 8/10, Warszawa
  Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych, gospodarki finansowej, realizacji zadań statutowych, zasadności zarzutów zawartych w skardze.

 58. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J. Psarskiego, al. Jana Pawła II 120a, Ostrołęka
  Kontrola w zakresie sposobu wykorzystania specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, przestrzegania zasad postępowania przy dokonywaniu zakupu lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

 59. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolejowa 19, Płock
  Kontrola w zakresie sposobu wykorzystania specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, przestrzegania zasad postępowania przy dokonywaniu zakupu lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

 60. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, Radom
  Kontrola w zakresie analizy struktury należności i zobowiązań w latach 2001 – 2002.

 61. Przychodnia Stomatologiczno – Protetyczna „Dens – Med” w Ciechanowie, ul. Okrzei 8, Ciechanów
  Kontrola w zakresie oceny prawidłowości zatrudnienia stażystów, analizy wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży podyplomowych.

 62. Zespół Szkół Medycznych w Radomiu, ul. Kelles – Krauza 3, Radom
  Kontrola w zakresie analizy wykorzystania kadr zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły.

 63. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, Warszawa
  Kontrola w zakresie organizacyjno – kadrowym i realizacji zadań statutowych w latach 2002 – 2003 (I kwartał).

 64. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. ul. Elektoralna 12, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych i spraw organizacyjno - kadrowych w okresie 2001 – 2003 (I kwartał).

 65. Instytucja Filmowa „Max – Film”, ul. Jagiellońska 6, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych i spraw organizacyjno – kadrowych w okresie 1999 – 2002 r.

 66. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, Ciechanów
  Kontrola sprawdzająca zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 67. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, ul. 1-go Maja 7b, Płock
  Kontrola sprawdzająca zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 68. Wojewódzki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej.

 69. Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ, ul. Nowy Zjazd 1, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 70. Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Al. Wilanowska 204, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych .

 71. Samodzielny Specjalistyczny Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, Radom
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 72. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 26, Siedlce
  Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej.

 73. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, Otwock
  Kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej.

 74. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowska 49
  Kontrola sprawdzająca zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 75. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Ostrołęka, ul. Poznańska 19, Ostrołęka
  Kontrola sprawdzająca zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 76. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologiczny Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie, ul. Leszno 15, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 77. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10a, Ciechanów
  Kontrola kompleksowa zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 78. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, Płock
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 79. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. J. Brudzińskiego w Dziekanowie Leśnym, ul. Konopnickiej 75
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 80. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, ul. Jagiellońska 79, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji Uchwały Nr 763/157/01 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przestąpienia do procedury sporządzania Planu zagospodarowania przestrzennego dla Województwa Mazowieckiego.

 81. Radomska Kolumna Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu, ul. Domagalskiego 79/82, Radom
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 82. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu, ul. Wernera 4a, Radom
  Kontrola sprawdzająca zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 83. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Oświatowa 1, Ostrołęka
  Kontrola kompleksowa zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 84. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego, ul. Bohaterów Września 8, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 85. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 86. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 87. „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, ul. Kościuszki 49, Ostrołęka
  Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych.

 88. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Odlewnicza 8, Warszawa
  Kontrola w zakresie zgodności udzielenia zamówienia na wydanie „Kodeksu młodego rowerzysty” z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

 89. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2, Siedlce
  Kontrola problemowa zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 90. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. Gwardii Ludowej 5, Płock
  Kontrola w zakresie należności, zobowiązań, sprawozdawczości, gospodarki kasowej zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 91. Medyczne Studium Zawodowe ul. Piłsudskiego 8 Płock
  Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

 92. Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera SPZOZ ul. Warsztatowa 1 w Pruszkowie
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 93. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/ Warszawy
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 94. Wojewódzkie Centrum Stomatologii, SPZOZ ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 95. Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 96. SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 97. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 98. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kościuszki 5a, Radom
  Kontrola problemowa zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 99. „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, ul. Kościuszki 49
  Kontrola w zakresie gospodarki finansowej i prawidłowości realizacji remontu i modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 49 w Ostrołęce w okresie 2002 r. – 2003 r.
  (I kwartał).

 100. Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. J. Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, Pruszków
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 101. Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, ul. Woronicza 19, Warszawa
  Kontrola w zakresie zasadności zarzutów dotyczących działalności jednostki określonych w piśmie z dn. 13 czerwca 2003 r.

 102. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”, ul. Nowogrodzka 62a, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 103. Medyczne Studium Zawodowe w Płocku, ul. Piłsudskiego 8, Płock
  Kontrola w zakresie sprawdzenia realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

 104. Centrum Sztuki Studio im. St. Witkiewicza w Warszawie, PKiN, pl. Defilad 1, Warszawa
  Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie wynikające z Porozumienia Nr 41/2410/DWM zawartego pomiędzy Ministerstwem Kultury a Województwem Mazowieckim.

 105. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Partyzantów 14, Siedlce
  Kontrola w zakresie działalności statutowej, przychodów, rozchodów, sprawozdawczości.

 106. Muzeum Wsi Kurpiowskiej, Plac Gen. J. Bema 8, Ostrołęka
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 107. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Zalesie 1, Gostynin
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 108. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, ul. Towarowa 1, Warszawa
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 109. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów
  Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych.

 110. Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie, Otrębusy
  Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie wynikające z porozumienia Nr 52/2469/DWM zawartego pomiędzy Ministerstwem Kultury a Województwem Mazowieckim.

 111. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, Warszawa
  Kontrola sprawdzająca zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 112. Samodzielny Specjalistyczny Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Krychnowicka 1, Radom
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 113. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Siedlcach, ul. Armii Krajowej
  Kontrola w zakresie poprawności wywiązywania się pracowników Biura z podstawowych obowiązków pracowniczych, sposobu podziału realizowanych przez Biuro zadań, racjonalności wykorzystania potencjału wykonawczego Biura.

 114. Szpital im. Michała Okońskiego SP ZOZ w Warszawie, ul. Brzeska 12, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 115. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie i Mińsku Mazowieckim
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w szczególności wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania informacji i materiałów uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 116. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w szczególności wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania informacji i materiałów uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 117. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łosicach i Siedlcach
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w szczególności wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania informacji i materiałów uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 118. Mazowiecki Zarząd Dróg Województwa, ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa
  Kontrola za okres od 01.01.2003 r. – 30.09.2003 r. w powiązaniu z bilansem zamknięcia za 2002 r. – zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 119. Mazowiecki Zarząd Dróg Województwa, ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa
  Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, polityki kadrowej ( 2003 r.).

 120. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ, ul. Poznańska 22, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 121. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. prof. A. Kamińskiego, ul. Obrońców 31, Warszawa
  Kontrola kompleksowa zgodnie ze szczegółowym programem kontroli.

 122. Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, Warszawa
  Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie wynikające z Porozumienia Nr 24/123/DDN/2084/DEK pomiędzy Ministerstwem Kultury i Województwem Mazowieckim.

 123. Muzeum Wsi Radomskiej, ul. Szydłowiecka 30, Radom
  Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie wynikające z Porozumienia Nr 24/123/DDN/2084/DEK pomiędzy Ministerstwem Kultury i Województwem Mazowieckim .

 124. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, Warszawa
  Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie wynikające z Porozumienia Nr 44/40/DDN zawartego pomiędzy Ministerstwem Kultury a Województwem Mazowieckim.

 125. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Onkologicznej Opieki Zdrowotnej, ul. Andersa 37, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 126. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej „OMEGA”, al. Jerozolimskie 57, Warszawa
  Kontrola w zakresie ustalenia stanu faktycznego ewidencji księgowej .

 127. Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa ZSPZOZ, ul. Wierzejskiego 12, Konstancin Jeziorna
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 128. Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS”, ul. Górczewska 89, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 129. Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, ul. Kraszewskiego 1/7 Radom
  Kontrola w zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 130. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Zalesie 1, Gostynin.
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 131. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy , ul. Kolegialna 19, Płock
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 132. Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy SP ZOZ w Warszawie, ul. Pasteura 10, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 133. Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego „Meditrans”, ul. Woronicza 19, Warszawa
  Kontrola w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 134. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30, Ostrołęka
  Kontrola w zakresie działalności statutowej.

 135. Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców BONGO, ul. Andersa 16, Warszawa
  Kontrola w zakresie organizacji Biura i przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 136. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN, ul. Żeromskiego 27, Radom
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 103/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 137. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” z siedzibą w Miszewie Murowanym, gm. Bodzanów, pow. Płock
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umów Nr 69/2003 i 95/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 138. Stowarzyszenie Dom Dziecka – Pomnik Dzieci Zamojszczyzny z siedzibą w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/35, Siedlce
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 56/2003 z dnia 19 września 2003 r.

 139. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności, ul. Starzyńskiego 4, Siedlce
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 34/2003 z dnia 19 września 2003 r.

 140. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” przy Szkole SP nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 112/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 141. Stowarzyszenie „Styl Życia’ Klub Abstynentów z siedzibą w Siedlcach, ul. Młynarska 19/5, Siedlce
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 111/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 142. Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 98, Siedlce
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 58/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 143. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” z siedzibą w Nowym Niestępowie
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 110/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 144. Stowarzyszenie Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” z siedzibą w Radomiu, ul. 1905 Roku 20, Radom
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 100/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 145. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Radomski Klub Piłkarski „Broń” 1926, ul. Narutowicza 9, Radom
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 99/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 146. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału Pionki, ul. Leśna 7, Pionki
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umów Nr 31/2003 z dnia 19 września 2003 r. i Nr 61/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 147. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Struga 88, Radom
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umów Nr 30/2003 z dnia 19 września 2003 r. i Nr 70/2003, 83/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 148. Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Moniuszki 5, Radom
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umów Nr 79/2003 i Nr 122/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 149. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału w Ostrołęce, ul. Traugutta 9, Ostrołęka
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 113/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 150. Fundacja „Jutrzenka”, ul. Łączna 43, Wyszków
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 75/2003 z dnia 28 października 2003 r.

 151. Zarząd Miejski - Ligi Kobiet Polskich – Punkt Żywienia, ul. Piłsudskiego 23, Ostrołęka
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 45/2003 z 19 września 2003 r.

 152. Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, Warszawa
  Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na zadanie wynikające z Porozumienia Nr 61/2470/DWM zawartego pomiędzy Ministerstwem Kultury a Województwem Mazowieckim.

 153. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, ul. Konopnickiej 5, Pułtusk
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 108/2003 z 28 października 2003 r.

 154. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Rodzinie, ul. Jagiełły, Zwoleń
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 40/2003 z 19 września 2003 r.

 155. Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi 159, Kraśniew 23.
  Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 Umowy Nr 77/2003 z 28 października 2003 r.

Liczba wyświetleń: 2233

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.