Otwarte konkursy ofert

Nabór ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19

2020.12.30 14:45 , aktualizacja: 2021.01.08 09:05

Autor: Marta Goszczyńska (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021 r.”

 

Wsparcie realizacji zadania może być przyznane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorącym udział w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.
 

Udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków COVID -19 może polegać w szczególności na:

 • przekazywaniu środków ochrony osobistej mieszkańcom województwa mazowieckiego;
 • dezynfekcji przestrzeni publicznej i ozonowaniu budynków użyteczności publicznej;
 • pomocy osobom będącym w izolacji i na kwarantannie (przy dostarczaniu żywności, ale i załatwianiu innych niezbędnych spraw pierwszej potrzeby);
 • nieodpłatnym dostarczaniu posiłków i napojów regeneracyjnych dla „medyków” zwalczających pandemię;
 • udzielaniu pomocy psychologicznej w formie indywidualnego wsparcia osobom źle znoszącym skutki COVID-19, takie jak odosobnienie czy strata bliskich;
 • poradnictwie prawnym dla osób zagrożonych utratą pracy i/lub osobom, które utraciły pracę ze względu na stan epidemii COVID-19.
   

Dotacja na wsparcie realizacji zadania może być przeznaczona m.in. na:

 • zakup środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji, kombinezonów ochronnych, ochraniaczy na obuwie) dla mieszkańców i w celu zabezpieczenia osób realizujących działania,
 • zakup sprzętu niezbędnego przy wykonywaniu dezynfekcji/ozonowania,
 • zakup i dostarczenie pakietów regeneracyjnych dla „medyków”,
 • pokrycie kosztów realizacji innych niezbędnych działań służących zwalczaniu COVID-19.

Podmiot musi wykazać swój udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19. Nabór ofert trwa do 31 października 2021 r.
Pełna treść uchwały w sprawie ogłoszenia naboru ofert

Liczba wyświetleń: 1402

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.