Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadania: Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych

2021.02.18 09:20 , aktualizacja: 2021.02.18 09:52

Autor: Agata Kowalczyk (RW), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 227/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl . Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze termin

Składanie ofert: od 22 lutego do 17 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 24 marca do 26 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 20 maja 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 20 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 10 000,00 zł.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Jednocześnie trwa  nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej  w ww. obszarze Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 22 lutego do 17 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 70
Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 157
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 63
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 60

Liczba wyświetleń: 319

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.